Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AEFES – Anadolu Efes Biracılık 2Ç20'de piyasa beklentilerinin üzerinde 352mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 317mn TL net kar;YF Bekl: 363mn TL net kar). Açıklanan kuvvetli sonuçlarda bira operasyonlarında güçlü FAVÖK marjları, yurtdışı bira bölümünde talebin güçlü seyretmesi ve CCOLA tarafından gelen beklenti üstü katkı etkili oldu. Şirketin satış gelirleri 2Ç20'de yıllık bazda %1 düşerek 7070mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 7070mn TL; YF Bekl: 7114mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç20'de 2Ç19ne göre %5 artışla 1509mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1388mn TL; YF Bekl: 1354mn TL) çeyreksel bazda ise %483 yükseliş göstermiştir. 2Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç19'ye göre 1.1 puan artış göstererek %21.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 4511mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.2x oldu. 2Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. ENKAI - Enka Insaat 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de şirketin TL2706mn net satış, TL612mn FAVÖK ve TL1970mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL2898mn net satış, TL677mn FAVÖK ve TL1733mn net kar olması yönünde. Enka’nın faaliyet karı performansının inşaat iş kolu marjlarında normalleşme ve kira gelirlerinde pandemi nedeniyle olası yavaşlama nedeniyle 1Ç’ye göre bir miktar zayıflamasını bekliyoruz. Fakat finansal giderlerde 1Ç’de kaydedilen yaklaşık 250 milyon dolarlık zarar, finansal varlık fiyatlarında (bono ve hisse senedi) gözlenen iyileşme neticesinde bu çeyrekte terse dönerek 300 milyon dolar civarında kar katkısı yapabilir. Bu nedenle 1Ç’de açıklanan 700 mn TL zararın ardından 2Ç’de net kar performansının güçlü gerçekleşmesini bekliyoruz.
  KRDMD – Kardemir’in 2Ç faaliyet karı beklentileri aşarken, kur farkı giderleri sonucu net zarar beklentilerden daha yüksek açıklandı. Kardemir 2Ç'de 106 mn TL zarar açıkladı, piyasa beklentisi 73 mn TL zarar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 95 mn TL zarar). Net zararın beklentilerin yukarısında açıklanmasında temel etken kur farkı giderleri ve diğer finansal giderler olmuştur. FAVÖK olarak baktığımızda 2Ç sonuçlarında açıklanan 182 mn TL FAVÖK yıllık bazda %26 düşüş kaydederken, piyasa beklentisi olan 155 milyon TL’nin bir miktar yukarısında gerçekleşmiştir. 2Ç'de şirketin FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre hafif iyileşme göstererek %8.8’den %10.5 seviyesine yükselmiştir (beklenti: %9.0). Bu çeyrekte ayrıca pandemiye rağmen satış hacmi 600 bin ton seviyesinin üzerine çıkarak yıllık bazda %9 büyüme kaydetmiştir. Kardemir’in net borcu TL bazında hafif gerileyerek 1.7 milyar TL’den 2Ç’de 1.6 milyar TL seviyesinde düşmüştür. seviyesinde açıklanmıştır (Net Borç/FAVÖK rasyosu 3.1x). 1Ç finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Kar marjlarındaki kademeli toparlanmanın devam etmesi ve satış hacmi performansındaki artış ile karlılık görünümünde 2021’den itibaren daha belirgin iyileşme yaşanabileceğini düşünüyoruz.
  MPARK – Medical Park Sağlık Hizmetleri 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de şirketin TL753mn net satış, TL159mn FAVÖK ve TL46mn net zarar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL772mn net satış, TL156mn FAVÖK ve TL22mn net zarar olması yönünde. Hastane ziyaretlerindeki yaklaşık %25 düşüşe istinaden MPARK’ın 2Ç20 sonuçlarının görece zayıf olmasını bekliyoruz. Ciro beklentimiz 753mn TL (%-15 y/y) iken, FAVÖK beklentimiz 159mn TL’dir (%-15 y/y). Borçlanma maliyetlerindeki düşüşü takiben net kar tarafında olumsuzlukların sınırlı kalacağını düşünmekteyiz. Net zarar tahminimiz 46mn TL olurken, bu rakam geçen yılın aynı çeyreği ile benzer seviyededir.
  OZKGY – OZKGY 46mnTL tahminimize paralel 45mnTL net kar açıkladı (2Q19: 10mnTL net zarar). 167mnTL’lik Büyükyalı teslimlerinin, salgına bağlı daralan otel gelirleri (1mnTL, yıllık -%99) ve kira gelirlerinin (10mnTL, yıllık -%3) negatif etkisini azaltmasıyla ciro yıllık bazda %196 büyüyerek 180mnTL’ye ulaştı (TFt: 174mnTL). Ancak, Büyükyalı teslimlerinde salgına bağlı yavaşlamalar nedeniyle çeyreklik bazda ciroda %36 daralma gerçekleşti. Böylece, FAVÖK yıllık %254 büyümeyle (çeyreklik -%47) 63mnTL’ye (YFt: 80mnTL) ulaştı. Tahminlerimizin aksine, şirketin net borcu taşeronlara yapılan ödemeler nedeniyle 1Ç20’deki 167mnTL seviyesinden 204mnTL’ye ve Net Borç/FAVÖK oranı 0,56x ‘ya yükseldi (1Ç20: 0,53x). Telekonferans yarın 14.00’te gerçekleşecektir.
  PGSUS – Pegasus Hava Taşımacılığı 2Ç20'de piyasa beklentilerinin üzerinde 927mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 779mn TL zarar;YF Bekl: 740mn TL zarar). Şirket 2Ç19 ve 1Ç20'de sırasıyla 324 mn TL net kar ve 402 mn TL zarar açıklamıştı. Beklendiği üzere, uçuş kısıtlamaları sebebiyle, şirketin satış gelirleri 2Ç20'de yıllık bazda %94 düşerek 151mn TL oldu (Piyasa Bekl: 116mn TL; YF Bekl: 127mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç20'de -119mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: -266mn TL; YF Bekl: -252mn TL). FAVÖK’ün beklentilerden daha iyi olmasının sebebi olarak, personel giderlerindeki ciddi düşüş gösterilebilir. Diğer yandan, operasyonlardaki yavaşlama sebebiyle şirketin Net Borcu 11389mn TL’ye yükselirken, net borç/FAVÖK çarpanı ise 4.2x olmuştur. Şirketin mevcut durum brüt nakti 4,1 mlr TL seviyesindeyken, aylık nakit çıkışı ortalama 33mn Euro (yaklaşık 250-300mn TL) seviyesindedir. Buna göre şirketin uzun bir süre nakit ihtiyaçlarını kolay bir şekilde giderebileceğini düşünüyoruz. Şirket bugün 17:00’da bir telekonferans düzenleyecek.
  TCELL – Turkcell 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de şirketin TL6937mn net satış, TL2858mn FAVÖK ve TL843mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL6869mn net satış, TL2817mn FAVÖK ve TL845mn net kar olması yönünde. Kurumsal satış ve roaming gelirlerindeki düşüş bu çeyrek için önemli olumsuz unsurlar. Yine de TCELL’in bu çeyrekte %12 ciro büyümesi ile %41,2 FAVÖK marjını yakalayabileceğini tahmin ediyoruz. İki oran da şirketin tüm yıl için verdiği tahmin aralıklarının üst sınırına yakın.
  THYAO – Turk Hava Yolları 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de şirketin TL5667mn net satış, TL661mn FAVÖK ve TL2202mn net zarar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL6030mn net satış, TL951mn FAVÖK ve TL1528mn net zarar olması yönünde. Büyüyen kargo operasyonlarının 2Ç20’de operasyonel karlılığı destekleyebileceğini düşünüyoruz. Yine de artan finansal maliyetler, şirketin yüksek bir net zarar açıklamasına sebep olabilir. Sonuçların odak noktasının, şirketin nakit seviyesindeki değişim olacağına inanıyoruz.
  TTKOM – Turk Telekom 2Ç20'de güçlü gelen operasyonel ve finansal veriler sayesinde piyasa beklentilerinin üzerinde 980mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 799mn TL net kar;YF Bekl: 766mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç19’a göre %125 yukarıdadır ve 1Ç20 rakamının %48 üzerindedir. Pandemi döneminde artan veri talebine paralel olarak sabit genişbantta abone sayısı artışı çeyreksel bazda tarihi yüksek seviyede gerçekleşirken, bu segmentte ortalama abone gelirindeki (ARPU) yıllık bazda 2011’den beri en yüksek seviye olan %14,4 olarak gerçekleşti. Mobil tarafta ise büyüme daha düşük seviyede kaldı. Böylece, şirketin satış gelirleri 2Ç20'de yıllık bazda %21 artarak 6,969mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6,557mn TL; YF Bekl: 6,561mn TL). Beklentilerin ötesinde ciro büyümesinin ana sebeplerinden biri şirketin ana iş kolu dışında yer alan inşaat gelirlerindeki %145’lik artıştır. Bu hariç bakıldığında ciro büyümesi yıllık bazda %15,5 olarak gerçekleşmiştir (piyasa beklentisi: %13,8, YF beklentisi: %13,9 büyüme) FAVÖK rakamı ise 2Ç20'de 2Ç19’a göre %20 artışla 3196mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 3046mn TL; YF Bekl: 3003mn TL). İnşaat gelirlerinin artan payının olumsuz etkisine rağmen şirket 2Ç’de FAVÖK marjını %45,9 seviyesinde tutmayı başarmıştır. TL’deki %12’lik değer kaybına rağmen, aktif hedge politikası sayesinde, şirket finansal giderlerini kontrol altında tutmayı başarmış, ve böylece net karı yıllık bazda %125 oranında büyümüştür. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 17,035mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise bir önceki çeyreğe göre sabit kalarak 1,4x oldu. Şirket bugün saat 15:00’da bir telekonferans düzenleyecek. 2Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. TUPRS - TUPRS’ın 2Ç zararı beklentilerden yüksek, fakat karlılık için en kötüsü geride kalmış görünüyor. Tüpraş 2Ç'de -185mn TL zarar açıkladı, piyasa beklentisi -56mn TL zarar açıklanması yönündeydi. Şirketin 2Ç döneminde FAVÖK rakamı 559 mn TL olarak gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %61 gerilese de, 406 mn TL seviyesindeki piyasa tahminlerinden daha yukarıda gerçekleşti. Şirket bu çeyrekte petrol fiyatı hareketlerinden kaynaklanan stok karı/zararı etkisinin sıfıra yakın olduğunu açıkladı. Biz stok etkisi hariç 100 milyon TL civarında FAVÖK tahmin ediyorduk, dolayısıyla FAVÖK sonucu beklentilerimize göre de daha iyi gerçekleşti. Ağır petrol ile Brent arasındaki makasında şirket lehine açılması, 2Ç tahminlerimizdeki sapmanın temel nedeni olarak gözükmektedir. Şirketin satış hacmi pandemic döneminde yaşanan durgunluk ve İzmir rafinerisinin geçici olarak üretime ara vermesi nedeniyle %26 gerileyerek 5.3 mn ton olarak gerçekleşti. Rafineri marjı ise 2Ç’de 0.9 USD/varil olarak kaydedildi (geçen sene: 2.8 USD/v). Şirket yönetimi 2020 yılı için tahminlerinde değişiklik yapmadı ve 25 mn ton satış hacmi ve 3-4 USD/varil aralığında rafineri marjı beklentisini yineledi. Buna göre yılın ikinci yarısında hem kar marjlarında hem de satış hacminde toparlanma beklentisi bulunmaktadır. Rafineri marjlarındaki kademeli toparlanma, doğal gaz tarifesindeki düşüş, üretim hacmi artmasıyla sabit maliyetlerde iyileşme ve Brent petrol fiyat hareketine bağlı olarak olası stok karları yılın ikinci yarısındaki iyileşmenin temel dinamiklerini oluşturacaktır. Son 3 ayda BIST100’e göre %15 olumsuz performans gösteren hissede, 2Ç net zarar rakamı beklentilerden hafif yüksek olsa da bilanço sonrası negatif tepki beklemiyoruz. Petrol fiyatlarında oluşan istikrar ve havacılık trafiğinde yaşanan kademeli toparlanma ile kısa vadede hissenin kayıplarının bir miktar geri alması da beklenebilir. Genel

Yukarı