Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AVGYO: Şirketin portföyünde bulunan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Deliyunus mahallesi Türkmen Mezarlığı mevkiinde bulunan 261 ve 944 parsel numaralı taşınmazların satışına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı 29.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olup satışın tamamlanma tarihi 15.04.2018 olarak belirlenmiştir. Satış işlemlerinin tamamlanma çalışmaları sırasında imar affı olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenleme yapılacağı yetkililer tarafından açıklanmış olduğundan, söz konusu düzenlemeden faydalanmak amacıyla satış işlemi beklemeye alınmıştır. Resmi gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin düzenlemeden faydalanılarak ilgili taşınmazlara Yapı Kayıt belgesi alınması için yasal süreleri içerisinde başvurulacak olup, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Esaslar tebliğinin 22.maddesi kapsamında başvuru sonucuna göre süreç tekrar belirlenecektir.
  • ISGYO: Yönetim Kurulu 12.06.2018 tarihli toplantısında; İstanbul ili, Kartal ilçesinde bulunan, tapunun 395 no.lu parselinde kayıtlı, 1.204,05 m2 yüz ölçümlü Kartal arsasının 4.500.000 TL+KDV bedel üzerinden Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.Yorum: Haberin hisse senedi üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz
  • KATMR: Milli Savunma Bakanlığı ile şirket arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Zırhlı/Zırhlandırılmış Dozer projesinin tedariki maksadıyla 08 Haziran 2018 tarihinde, 24.350.000 TL bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığından alınan 12 Haziran 2018 tarihli izne istinaden yapılmıştır.
  • TUKAS: Almanya'da satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek, Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarının tamamına sahip olduğu EUR 30.000 sermayeli, TUKAS GmbH ünvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Borsa İstanbul:

    Borsamız tarafından, Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Mazhar Zorlu Holding A.Ş. ve Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.'nin, 24/04/2018 ve 11/05/2018 tarihli özel durum açıklamalarına konu hususlarda kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini eksik ve gecikmeli olarak yerine getirmeleri nedeniyle, Kotasyon Yönergesinin 23. Maddesinin 1/a bendi kapsamında uyarılmalarına ve bu uyarının Yönergenin 32. maddesinin 1/a bendi kapsamında ikinci uyarı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Yukarı