13.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGRT: Şirket Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23 artışla toplam 145.8 mn TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
 • ALYAG: Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A'nın Türkiye iştiraki olan Sodrugestvo Turkey Tarim Taşimacilik Ithalat Ihracat Ticaret A.Ş.ile imzalanan fason yağlı tohum işleme sözleşmesi akabinde, firmanın taahhütlerini erken yerine getirmesi nedeniyle sözkonusu iş ortağı ile 12-18 aylık opsiyon yağlı tohum kırım sözleşmesi yapılmak üzere görüşmelere başlanmıştır.
 • BIMAS: Haluk Dörtlüoğlu 13 Haziran(bugün) tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 30.000 lot hissenin kısmen ya da tamamen satış işlemini gerçekleştireceğini bildirmiştir.
 • CEMAS/NIBAS: Daha önce taksitlendirilen bağlı ortaklık Niğbaş Niğde Beton San ve Tic A.Ş. ne bakiye borcun tamamı 1.883.580 USD bugün ödenmiştir.
 • CRDFA: JCR-Eurasia Rating Şirket’in SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu 8.45, görünümünü ise "Stabil" olarak revize etti.
 • DGGYO: Şirket kısmi bölünme işlemine ilişkin ayrılma hakkı fiyatını, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olup 3,7426 TL olarak hesaplamıştır.
 • ECZYT: Eczacıbaşı Holding, 11,94 TL fiyattan 61.508 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • EKGYO: Şirket’in "İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. oturumu, 342.4 mn TL arsa satışı karşılığı satış toplam geliri ve %25’lik arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı ile "Ak Yapı İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş." tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Şirket aynı projenin 5. Etapı için yüklenici "TORKAM İNŞ. VE YATIRIM A.Ş" ile sözleşme imzalamıştır.
 • ENKAI: Tara Holding A.Ş, 4,20-4,21 TL fiyatlardan 600 bin lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • GARAN: Fitch Ratings Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin İhraççı Temerrüt Notlarını, Finansal Kapasite Notunu ve Destek Notunu teyit etmiştir. (Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "BBB"; Görünüm Durağan)
 • GOZDE: Şirket bağlı ortaklığı Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de toplam sermayenin %48,81'ine tekabül eden, 25.716.582,38 TL nominal değerli payların devralınmasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu'nun inceleme ve değerlendirmeleri müspet sonuçlanmış olup; devralma işlemine izin verilmiştir.
 • GSDHO: Brüt 0,24 TL (net 0,204 TL) nakit temettü 24 Haziran dağıtılacaktır.
 • HALKB: Bazı basın yayın organlarında yer alan İranlı bir firmanın Uzakdoğu'daki bir bankadaki alacağının transferine Banka tarafından aracılık edildiği ifade edilerek ABD'de yürütülen bir soruşturmaya Banka’nın dahil edildiği haberi üzerine haberlere konu işlem için Banka’nın aracılık yapması söz konusu olmadığı gibi haberde adı geçen bankayla hesap ilişkimiz dahi bulunmadığını açıklamıştır.
 • HZNDR: Brüt 0,115 TL (net 0,10 TL) nakit temettü 30 Eylül tarihinde dağıtılacaktır.
 • KARSN: Şirket, SPK tarafından 2014 yılı Haziran ayında tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davanın usulden reddinin temyiz edildiğini açıklamıştır.
 • KLMSN: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından, açılan "Market Tipi Soğutucu Dolap Alım" ihalesinin, Şirket lehine sonuçlandığı tebliğ edilmiştir. İhalenin toplam satış tutarı KDV hariç 17.052.000 TL’dir.
 • MENBA: R E Grup Dış Ticaret A.Ş, 1,52-1,64 TL fiyat aralığından 100 bin lot satış işlemi sonrası pay oranını %24,02’den %22,74’e çekmiştir.
 • MMCAS: Ali Pamuk, 66 bin lot Şirket payını Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • NUHCM: Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş, 9,30 TL fiyattan 11.621 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • SARKY: Hayrettin Çaycı, 4,20-4,21 TL fiyatlardan 15 bin lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • TUCLK: Mehmet Nergiz, 500.000 TL’lik payı 3 ay süre ile BIST’de satmayı planlamaktadır.
 • VAKBN: Şirket farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurtiçinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 12 mlr TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde tahvil ve/veya bono ihracını SPK’nın onaylamasına müteakip, 250 mn TL nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı için gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.
Yukarı