12.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANELT (ANELE): Şirket aktifinde bulunan markalar, 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş ' ne satılmış ve ilgili satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin konuya ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Yapılan tüm çalışmaların sonucunda 11.07.2014 tarihinde yapılan satış işleminin iptali ve aynı tarihli işlem kapsamında devir edilmiş markaların tahsil edilen bedel ve bu bedele ilişkin birikmiş dönem faizi ödenerek iade alınması hususunda Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş' ne müracaat edilmesine 09.12.2016 tarihinde karar verilmiştir. Söz konusu talep Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş' Yönetim Kurulu tarafından olumlu yanıtlanmıştır.
 • BMELK: Şifrin Regülatörü ve HES'e ait ünitelerin yıllık bakım ve onarım çalışmaları yapılmakta olup; bu çalışmalar makine ömrü, devamlılığı ve üretim verimliliği açısından önem arz etmektedir.
 • BRKO: Kubilay Çınar, 117.000 lot Şirket hissesinin Borsa’da işlem gören tipe dönüşmesi için MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • DOAS: Şirket’in %49 oranında paya sahip olduğu, faaliyetleri durdurulmuş bulunan Meiller Doğuş Damper Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin üretim ve yönetim binası mevcut demirbaşları ile birlikte satışı için mutabakat sağlanmış olup, tapu devir ve tescil işlemleri tamamlanmıştır. Meiller markasının distribütörlük faaliyetleri Şirket tarafından devam ettirilmektedir. Ayrıca Şirket, Doğuş Holding, Şirket payları ile ilgili olarak 8,34-8,35 TL. fiyat aralığından 10.225 adet alım işlemi gerçekleştirerek pay oranını %44,93’e çıkarmıştır.
 • FLAP (BEYAZ): Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09/12/2016 tarih ve 2016/33 sayılı bülteninde yer alan kararına istinaden Flap Kongre Toplantı Hizmetleri ve Turizm A.Ş. (FLAP) paylarında 10.12.2016 tarihinden itibaren 6 ay süreyle brüt takas uygulanacaktır.
 • GARAN: JCR-Eurasia Rating Banka’nın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu 9,27 görünümünü ise "Pozitif" olarak revize etti. 63 gün vadeli, 50.000.000.-TL nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı itibariyle gerçekleştirilmiştir.
 • GOZDE/MAKTK: Şirket bağlı ortaklıklarından Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına hissesi oranında iştirak etmiş olup, rüçhan hakları kullanılmayan 16.038.369,539 TL nominal değerli payın Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında 1 TL fiyattan 16.038.368 adet pay alım işlemi ayrıca gerçekleştirilmiştir. Son durum itibariyle Makina Takım Endüstrisi A.Ş. sermayesindeki payların oranı %91,16 sınırına ulaşmıştır.
 • KLMSN: Şirket’in T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptımız Yatırım Teşvik Belgemizin süresinin uzatılması ve ilave Yatırım Revizyonu başvurusunun sonucuna göre 12.849.453.-TL tutarındaki yerli ve FOB $ 2.067.176.-tutarındaki ithal makine ve teçhizat listelerindeki tutarlar 21.954.453.-TL ve FOB $ : 3.154.346.-şeklinde revize edilmiştir. Ayrıca Yatırım Teşvik belgemizin yatırım süresi 30.08.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 27.06.2016 tarihinde imzalanan 'Market Tipi Soğutucu Dolap Alımı' İhale Sözleşmesinin satışları tamamlanmıştır.
 • LKMNH: Şirket, 8.567 m2 büyüklüğündeki arazisini üniversite yapılması amacıyla Sevgi Vakfı’na bağışlamıştır.
 • NUHCM: Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Nuh Çimento Sanayi A.Ş'nin 30/04/2012 tarihli genel kurulunda alınan bazı kararların iptali için açılan davada, Mahkemenin aldığı karar ile, Nuh Çimento Sanayi A.Ş'nin 30/04/2012 tarihli genel kurulunda alınan 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı kararlar iptal edilmiştir. Gerekçeli kararın tebliğini takiben karara karşı temyiz yoluna gidilecektir.
 • ODAS: Şirket, iştiraklerinden Suda Maden A.Ş. ve Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri açıklamıştır. Buna göre Suda Maden, Kütahya-Gediz ebrail ruhsat alanı içerisinde seçtiği pilot bir bölgede, mevcut (ATO) fırını ve yeni işletmeye giren metal fırını döküm kapasitesi sınırları çerçevesinde Antimuan madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Suda Maden A.Ş.'nin, ilk öngörülerde 2016 yılı son çeyreğinde 300.000 USD, 2017 tüm sene için, toplam yaklaşık toplam 600 tonluk ATO ve metal üretimi ile birlikte 2 Milyon USD EBITDA katkısı yapması beklenmektedir. hesaplamalara göre her iki zonun gösterilmiş/indicated ve çıkarsanmış/inferred kategorisindeki toplam kaynağı ortalama 0,74g/t Au ve 6,0 g/t Ag içeren 14.475.753 ton (348.150 ons Au/10.71 ton Au ve 2.832.036 ons Ag/86,85 ton Ag)'dur.
 • OZBAL: Şirket ile tamamen aynı işi yapan Erciyas Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketi olan Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ile Şirket’in devir yolu ile birleştirilmesine karar verilmiştir.
 • POLHO: Şirket’in %100 oranında iştiraki Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %50 oranındaki hissesinin satışı için Japon Kansai Paint Co. Ltd. ile Hisse devir işlemlerinin, Rekabet Kurulu onayı gerçekleşmiş olup hisse devir aşamasına gelinmiştir.
 • RYSAS: Besrayı Kolaç, 96.692 lot Şirket hissesinin Borsa’da işlem gören tipe dönüşmesi için MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • TTKOM: Şirket için kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirket bu çalışma sonucunda genel ortalama olarak 10 üzerinden 9,02 notu ile derecelendirilmiştir.
 • ULUSE: Şirket ile EDCO (Ürdün Elektrik Dağıtım Şirketi ) arasında arasında opsiyonlu bir dağıtım trafosu satış sözleşmesi (call of agreement) imzalanmıştır. 1452 adet ve 5.941.690 USD tutarda, değişik tiplerdeki dağıtım trafolarının satışı konulu sözleşmede alıcıya sunduğumuz opsiyonlar şu şekildedir; EDCO, anlaşma tarihinden itibaren 2 yıl süre içinde her bir sipariş tutarı minimum 100.000 USD olmak kaydıyla sipariş gönderebilecektir.
 • VAKBN: Banka, 500.5 mn TL nominal değerli 119 gün vadeli bononun ve 3 mn TL nominal değerli 175 gün vadeli bononun nitelikli yatırımcılara ihracı ihracı itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • VKGYO: Şirket, İstanbul-Sancaktepe’de yer alan 17.518,17 metrekare alanlı gayrimenkulü Ak İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş'den 62.5 mn TL bedelle satın almıştır.
 • YGYO: Besrayı Kolaç, 37.802 lot Şirket hissesinin Borsa’da işlem gören tipe dönüşmesi için MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • YKBNK: Banka’nın yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 13 mn Euro tutarındaki borçlanma aracının satış işlemi tamamlanmıştır. SPK Bülteni
 • TTRAK ile CRDFA borçlanma aracı ihracı, ETILR bedelli sermaye artırımı için başvuruda bulunmuştur.
 • GOZDE’nın tahvil ihraç başvurusu onaylanmıştır.
 • SAMAT, IHLAS ve IHYAY’a idari para cezası verilmiştir. MMCAS’da gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak bir şahıs idari para cezası almıştır.
 • İpek Grubu Şirketleri hakim ortakları hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verilmiştir.
 • TRNSK’nın çağrı muafiyet başvurusu olumlu karşılanmıştır. Bültenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.
Yukarı