Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  HALKB – Halkbank’ın 3Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç20'de bankanın TL334mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL351mn net kar olması yönünde. 2Ç’deki yüksek kredi büyümesinin ardından artan faiz oranları nedeniyle 3Ç’de kredi büyümesinde yavaşlama bekliyoruz. Artan menkul kıymet getirilerine rağmen, fonlama maliyetlerindeki artışa paralel olarak daralan kredi mevduat makaslarıyla net faiz marjında 40bp daralma bekliyoruz. Çeyreklik net kardaki baskılayan temel etken TL’deki değer kaybı ve Halkbank’ın döviz açık pozisyonu sebebiyle 2,6mlrTL’ye yükselen ticari zarardır. Komisyon ücretlerinde yıllık %7 daralma beklerken faaliyet giderlerinde %12 artış bekliyoruz. Düşen donuk alacaklarla provizyonlama maliyetlerinin çeyreklik %24 daralmayla 1,5mlrTL’ye gerilemesini bekliyoruz.
  THYAO – THYAO Ekim ayında yıllık bazda %64 düşüşle 2,43 milyon yolcu taşıdı. Yurtiçi yolcu %49 azalarak 1,3 milyona gerilerken, yurtdışı yolcu %73 düşüşle 1,1 milyon olarak gerçekleşti. Doluluk oranı ise 17 puan azalarak %66,4 oldu. Bu ay toplam taşınan kargo %8 gerileyerek 132 bin ton olarak gerçekleşti. Toplam verilere baktığımızda, yılbaşından bu yana yolcu sayısı %61,9 düşerek 24 milyona düştü. Aynı dönemde yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı sırasıyla %54 ve %67 daraldı. Rakamlar daha önce DHMİ verileriyle uyumlu. Beklendiği üzere yurt içinde hafif olsa toparlanma sürerken, yurtdışı salgının tekrar güçlenmesi sebebiyle zayıf kalmaya devam ediyor. Nötr.
  MPARK – Şirket iştiraki Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin de yer aldığı bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla şirket ve iştiraki olan "Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş." nezdinde Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda, savunma talep edilmiştir.
  RTALB – Şirket, Koranavirüs önlemleri kapsamında RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenerek tüm üretim alanlarını kapsayan "SAFE COVID-19 Güvenli Üretim Alanı" belgesini almaya hak kazanmıştır.
  AVOD – Şirketin, İzmir Menderes Belediye'sinden ihale usulü ile 18.06.2020 tarihinde satın alındığı 3 ada 49 parsel deki 60.000 m2 taşınmaz, İzmir Adnan Menderes Havaalanına çok yakın mesafede olması nedeni ile kiralama amaçlı depolama alanı ve antrepo yapılabilmesi için imar planı çalışmalarına başlatılacak.
  IDGYO – Şirket portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 Arsa Paylı, 5.Blok 8-21 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 10.11.2020 tarihi itibarı ile 2.178.217,82TL + KDV bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli değerleme raporundaki değeri 1.825.000TL (KDV Hariç)'dir.
  MEGAP – 26.442.900 TL ödenmiş sermayesinin %43,70589 oranında bedelsiz artırımı için SPK’ya başvurdu.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  NTHOL – 2.550.000 TL olan sermayesinde 1.399.193,80 TL nominal bedelle %54,87 oranında sahibi bulunduğu ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığı MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından, 11.11.2020 tarihinde 75,00 TL fiyat aralığından 2.287,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki payları 11.11.2020 tarihi itibariyle %54,78'dir.
  YAYLA – Hüseyin Yayla, 11/11/2020 tarihinde YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,04 - 4,08 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları %41,72 oldu.
  CASA – Masum Çevik, 06.11.2020-11.11.2020 tarih aralığında CASA Emtia Petrol A.Ş.. payları ile ilgili olarak 40.00 -48.80. TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte CASA Emtia Petrol A.Ş. sermayesindeki payları 11.11.2020 tarihi itibariyle % 18.63’e düşmüştür.
  DAGI – Mahmut Nedim Koç, 11/11/2020 tarihinde DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,40 TL fiyattan 990.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları %43,55’e düşmüştür.
  EGPRO – Deceunick NV, 05.11.2020 - 10.11.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 23,10 fiyat aralığından 60.678 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki Deceunick NV payları 10.11.2020 tarihi itibariyle %93,06’ya düşmüştür. 12 Kasım 2020 KAP Haberleri
  SANFM – Yıldırım Ulkat, 11/11/2020 tarihinde SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,10 TL fiyattan 669.708 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları %50,00’ye geriledi.
  DARDL – 13.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 11.11.2020 tarihinde, ortalama birim pay fiyatı 24.62 TL tutarında toplamda 10,000 adet pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu toplam DARDL payları 89,000 adede ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0.17 dir.
  OLMIP – I.P. Container Holdings, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 7,70 ile 7,80 TL aralığında 60.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapmıştır. Bu işlemler sonrası I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 11.11.2020 tarihi itibariyle 93,46% olmuştur.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 28.10.2020-10.11.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca SPK Bülteninde adı verilen bazı kişiler hakkında 12.11.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – KAP Haberleri Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen Yrd. vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Araştırma Bölümü Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 317 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Yukarı