12.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ARCLK: Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; daha etkin ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, Şirketimizin ar-ge ve üretim faaliyetleri dışındaki yurt içi faaliyetlerinin ayrı bir tüzel kişilik üzerinden gerçekleştirilebilmesi için, bilançosunda yer alan "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Arçelik Pazarlama A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devrine, kurulacak yeni şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Arçelik A.Ş. tarafından iktisap edilmesine karar verilmiştir. YF Araştırma Yorum: Bu bölünme mevcut hissedarların sahip oldukları değerde herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır. Bu bölünme neticesinde Arçelik yönetimi yurtiçi operasyonlarında pazarlama ve tüketici finansman gibi konuları diğer ülkelerindeki iştiraklerinden farklı değerlendirebilmeyi planlamaktadır. Sürecin hisse senedi performansında kısa vadede etkisinin bulunmasını beklemiyoruz.
 • AVOD: Lion İnşaat Tarım Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin iştirak olarak eklemek, faaliyetsiz kalan Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.'ye faaliyet kazandırmak, şirketi işler hale getirmek ve şirketin kapalı olan işlem pay sırasının yeniden açılması amacıyla girişimlere başlanmasına karar verilmiştir.
 • BMEKS: Şirket ile Vodafone Dağıtım Hizmetleri A.Ş arasında, bir "satış ve pazarlama işbirliği" anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında Bimeks mağazalarında Vodafone Ürünlerinin satış ve pazarlaması, Abonelik Tesisi İşlemleri ve/veya Sair İşlem Hizmetlerinin temini, Vodafone Sanal CepLira platformu üzerinden Sanal CepLira yükleme hizmeti, CepLira Yükleme Kart satışı ve Cihaz (mobil telefon ve tablet) satışı yapılacaktır.
 • DESA: Şirket’in iştiraki gayri faal olan Sedesa Deri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. ünvanlı şirkette ki mevcut 19,8 mn TL nominal değerli hissenin devir işlemleri tamamlanmıştır. Toplam satış bedeli 4.950 USD’dir.
 • DGGYO: Şirket’in maliki bulunduğu Kocaeli-Gebze’de yer alan taşınmaz üzerinde inşaatına devam etmekte olduğu, Gebze Center Ek Binalar ve Otel İnşaatı Projesinin brüt 21.770 m2'lik alanı üzerinde yapılmakta olan 156 odalı Otel Binasının 20 yıl süre ile Doğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ne kiralanmasına ve sözleşme kira bedelinin otelin kiracıya teslim tarihinden itibaren ilk 5 (beş) yıl sabit 750.000 her şart ve koşulda yıllık sabit kira bedelinden az olmamak üzere otelin yıllık GOP'nin %50'si+Kdv olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • FINBN: Banka tarafından toplam 10 mlr TL tutara ve 5 (beş) yıla kadar vadeli bonolar ve/veya tahviller ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak bonolar ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine karar verilmiştir.
 • GLYHO: Şirket’in dolaylı bağlı ortaklığı Creuers Del Port de Barcelona S.A.'nın ön yeterlilik için başvuruda bulunduğu İtalya'nın Livorno şehrinde yer alan Livorno Kruvaziyer Limanı ile ilgili "Feribot terminali, yolcu desteği ve diğer doğrudan ve/veya dolaylı hizmetlerin yönetimi ile birlikte ilgili kamu alanlarının imtiyazına ilişkin olarak Porto di Livorno 2000 S.r.l.'nin büyük hissedarının seçilmesi ihalesine, katılmak amacıyla kurulan ve %80 oranında üyesi olduğu konsorsiyum üzerinden İhaleye bağlayıcı bir teklif verdiğini açıklamıştır.
 • HALKB: Banka tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 90 gün vadeli, 100.000.000 TL nominal değerdeki bononun satışı tamamlanmıştır.
 • ISGYO: Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmak üzere 400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş ve Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Şirket’in planlanan 400 mn TL ihraç tavanına sahip borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru onaylanmıştır.
 • KUTPO: 06/01/2016 tarih 122028 numaralı Teşvik Belgeli Bone China fabrikasının yatırımı tamamlanmış olup fırınları ateşlenmiştir. Ekim Ayı içinde deneme üretimi yapılacak ve Kasım ayından itibaren de normal üretime başlayacaktır.
 • LKMNH: 2.400 m2 kapalı alanda hizmet verecek olan Lokman Hekim Demet Tıp Merkezinin ruhsatlandırma ve tefriş çalışmaları tamamlanmış olup, hasta kabulüne başlanmıştır. Lokman Hekim Etlik Hastanesinin büyütülmesi ile ilgili olarak Keçiören Belediyesi tarafından riskli yapı ve yıkım yazısı tebliğ edilmiş olup, yıkım için gerekli idari ve yasal prosedürlerin tamamlanması beklenmektedir.
 • METRO/MEPET/VANGD: Şirket’in ortağı aynı zamanda da kurucu ortağı Galip ÖZTÜRK' ün Avukatı Şeyhmus Tuncay Çaltekin tarafından yapılan açıklama ile kamuoyunda bilindiği üzere Galip Öztürk hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/370 E. Ve 2012/ 226 K. Sayılı ilamı ile verilen mahkumiyet kararı hakkında 11.10.2016 tarihinde İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/ 653 D.İş sayılı kararı ile mahkumiyet kararına ilişkin infazın durdurulmasına ve yargılamanın yenilenmesine karar verilmiştir.
 • PEGYO: Şirket portföyünde bulunan ve üzerinde Sümerpark Alışveriş Merkezinin faaliyette bulunduğu Denizli-Merkezefendi’de yer alan 47.709 m2alana sahip Alışveriş Merkezi'nin yanında inşa edilecek ve toplam 232 bağımsız bölümden oluşacak ofis blokları projesi kapsamında 140 bağımsız bölümden oluşan B Blok ince inşaat işlerinin tamamlanmasına talipli firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, en uygun fiyat teklifini veren D.A.B. Mühendislik Hizmetleri Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İnce İnşaat İşlerinin Tamamlanmasına Dair Sözleşme imzalanmıştır.
 • SKBNK: Banka, planlanan 1 mlr TL ihraç tavanına sahip borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.
 • TKFEN: Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen İnşaat) ile Suudi Arabistan Petrol Şirketi Saudi Aramco, Tekfen İnşaat'ın Saudi Aramco'nun gelecekteki projelerinin mühendislik, tedarik ve yapım işlerine teklif vererek katılımını sağlamayı teminen potansiyel fırsatları geliştirmek niyetlerini içeren 11 Ekim 2016 tarihli karşılıklı Mutabakat Zaptını imzalamışlardır.
 • TTRAK: Türk Traktör’ün en son açıkladığı rakamlara göre 9A16’da şirketin ihracat gelirleri 242 mn dolar oldu ve bu da yıllık bazda %7 daralmaya işaret etti. YF Araştırma Yorum: Bu dönemki daralmanın başlıca nedeni ihracat hacmindeki daralma olarak görülüyor. Rakamları kısmen olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
 • VERTU: Şirket’in %39 oranı ile iştiraki konumundaki Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin halka açılmak ve pay senetlerinin BIST'de işlem görmesine yönelik olarak, SPK'ya ve BIST A.Ş.'ye başvurusu gerçekleştirilmiştir.
 • VKGYO: İzmir-Konak’ta yer alan 4 adet gayrimenkulun cins tashihinin yapılarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendindeki hükme uyum sağlanması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket’e 16.08.2017 tarihine kadar süre verilmiştir.
 • YKGYO: Şirket, 11.10.2016 tarihinde vadesi dolan 5.082.080 USD kredinin yenilenerek, Vakıfbank A.Ş. aracılığıyla 6 ay vadeli %3,75 sabit faizle 5.082.080 USD spot kredinin kullanımına karar verildi.
Yukarı