Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ALARK: Bağlı Ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Gönen Hidroelektrik Santralinin "49 Yıllığına İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak, 23 Mart 2018 tarihinde yapılan ihalede 65.160.000 TL teklif vererek birinci olduğu ve ihale sonucunun kesinleşmesi için Rekabet Kurumu'nun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun izni ile Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai onayının beklendiği kamuya duyurulmuştu. İhale sonucunun kesinleşmesi için Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayı beklenmektedir.
  • KLMSN: Kayıtlı sermayesi 40.000.000.-TL, ödenmiş sermayesi 33.000.000 TL olan şirketin, ödenmiş sermayesinin bedelsiz olarak (kar payından %20) 6.600.000 TL arttırılarak 39.600.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
  • NTHOL: Şirket 2018 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, EUKYO.E payında 11/09/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 10/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 24/09/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan EUKYO.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 25/09/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

Yukarı