11.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKFEN: Şirket tarafından ihraç edilen 140.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 10.10.2016 tarihinde yapılacak olan 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,87 olarak kesinleştirilmiştir.
 • AKTIF: Banka 13 Ocak 2016 tarihinde İhraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli ve 385 gün vadeli ve 35 günde bir kupon ödemeli tahvile (ISIN Kodu:TRSAKYB21721) ilişkin 5. kupon ödemesi 08/07/2016 tarihinde 66.308 TL olarak yapmıştır.
 • BJKAS: Klüp, Gökhan Töre'nin geçici transferi ile ilgili olarak West Ham United Kulübü ile görüşmelere başlamıştır.
 • DRNDR: TRSDRND41719 ISIN kodlu Derindere Turizm Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 35.000.000 TL ihracının 6 Ekim 2016 tarihli 6. kupon faiz oranı %2,95 olarak belirlenmiştir.
 • ETYAY/EUKYO/EUYO: Şirketlerin haftalık raporlarının KAP’a gönderilmemesi nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştı. Söz konusu raporların KAP'ta duyurulmuş olması sebebiyle Yapıcılı Sürekli Müzayede bölümünde yeniden işleme açılmıştır.
 • GEDIK: Şirket tarafından ihracı gerçekleştirilen 20.000.000 TL nominal değerli 384 gün vadeli 32 günde bir kupon ödemeli tahvilin 5. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
 • KERVN: Şirket, Faaliyeti durdurulan iştiraki SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic. A.Ş.'nin (SİS Sayılgan Dokuma) aktifine kayıtlı tesis ve makineler ile fabrika binasının kiralanması ve/veya satışı konusu gündemde olup bu hususta herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.Ayrıca, Kervansaray Bursa Otelinin tahsisini iptal eden Bakanlık kararının iptali için yeniden yargılama davası açılmış, Mahkeme; red konulu Bakanlık işleminin iptal edilmesine hükmetmiş ve şirket lehine karar vermiştir. Söz konusu kararın gerekçesi henüz tebliğ edilmemiştir. Bursa 3. İdare Mahkemesi nezdindeki dava dosyası ile 4916 sayılı UZLAŞMA konulu yasadan şirketin yararlandırılması gerekeceğine hükmedilmiştir. Antalya Otelinin tahsisini projeye aykırılık iddiasıyla iptal eden kararının iptali için şirketimiz tarafından açılan dava da devam etmektedir.
 • KFKTF: Şirket tarafından 12/11/2015 tarihinde halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen, TRSKFTF71718 ISIN kodlu, 50.000.000,00-TL nominal değerli, 20 ay vadeli, vade sonunda anapara ve 4 ayda bir kupon ödemeli tahvilin 2. Kupon Ödemesi gerçekleşmiştir.
 • KIPA: Şirketin T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından Aralık/2008-2009-2010-2011-2012 dönemlerine ilişkin dar mükellef KDV tevkifatına yönelik olarak yapılan sınırlı vergi incelemesi kapsamında tahakkuk edilen vergi ve ceza tutarlarına ilişkin olarak açılan davalar temyiz aşamasında devam etmektedir.
 • MGROS:Şirket, yaz süresince Fethiye ve Göcek koylarında bulunan deniz taşıtlarının yanı sıra karayolu ile ulaşımı zor olan köy ve kasaba halkının da ihtiyaçlarını karşılayacak olan Migros Deniz Market hizmete başladı.172 metrekarelik satış alanı ve 2 bin 500 farklı ürün çeşidi "Migros Deniz Market" 40 metrelik uzunluğu ve 172 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıdı.
 • NTHOL: Net Holding A.Ş. ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak söz konusu birleşme hakkında şirketler tutumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.Şirket, birleşme prosedürü 30.06.2016 mali tablolarını baz alarak aynı kararlılıkla devam edecektir.
 • TCZB: Banka, programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 750.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 05.07.2016 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 15.973.500 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapmıştır.
 • TFNVK: Şirketin, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, sahipliğe dayalı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 100.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 179 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 • TSPOR: Klüp ile QNB ( Qatar National Bank S.A.Q. ) arasında, forma göğüs ana sponsorluğu yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.
 • YATAS: AXA Fundusz Inwestycjny Otwarty şirketi tarafından 01-04.07.2016 tarihlerinde 115.000 ve 82.000 adet pay alım işlemi gerçekleşmiştir.Bu işlemle birlikte şirketin YATAS’taki payylarının oranı 11.07.2016 tarihi itibariyle %6.44 ulaşmıştır.
 • ZORLF: Şirket tarafından, 09/10/2015 tarihinde ihraç edilmiş olan, TRSZORF41715 Kodlu 35.000.000 TL. nominal değerli tahvilin 3.Kupon dönemi faizi ödenmiştir.
Yukarı