10.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEN: Şirket’in, borçluluğunu azaltmak, faiz giderlerinin finansallar üzerindeki etkisini hafifletmek ve yurt dışındaki potansiyel yatırımlara sermaye yaratmak amacıyla, uzun süredir Şirket’in çeşitli santrallerine gelen tekliflerin daha yakından değerlendirilmesi için bir komite oluşturulmuştur.
 • ASELS: Şirket 9 Aylık vergi dairesi finansallarında 222.4 mn TL net kâr açıklamıştır.
 • EKGYO: 10.11.2016 Perşembe günü ihalesi yapılacak olan "İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" nin ihale tarihi ertelenerek 17.11.2016 Perşembe günü olmuştur.
 • ENKAI: Şirket Yönetim Kurulu, hisse başına 0,0333333 TL temettü avansı ödemesini 16 Aralık tarihinde gerçekleştireceğini açıklamıştır.
 • GSDDE: SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından kendi borcunu ve grup şirketlerinin borcunu temin amacıyla verilen teminatların toplamı kamuya açıklanan 30.09.2016 tarihli son bilançodaki aktif toplamına oranı %46,14 olmuştur.
 • ICBCT: Şirket, ödenmiş sermayesini nakden 440 mn TL (%104,7619 bedelli Rüçhan Bedeli: 1 TL) artırılması işlemi için SPK ve BDDK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • ISCTR: S&P Global Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Notunun görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ise trAA-‘den trAA'ya yükseltmiştir.
 • KRATL: Şirket, izine ayrılan tüm personel tekrar işbaşı yapmış olup hiçbir personelin Şirket tarafında iş akdi feshedilmemiştir. Geçilen süreçte Haziran 2016 da personel sayımız 159 iken istifalar sebebiyle 09.11.2016 tarihi itibariyle 109 kişiye düşmüştür. Kısmen durdurulan üretim faaliyetlerimiz, işbaşı yapan personelimizce devam etmekte olup faaliyetlerimiz sürmektedir.
 • LKMNH: Hacer Savaş, 486.641 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • MAKTK: Şirket, hakim ortak olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, bedelli sermaye artırımı sebebiyle ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcunun 68.000.000 TL'lik kısmının Şirket’ten olan nakdi alacağından mahsup edileceği hissedarlara duyurulmuştu. Söz konusu 68.000.000 TL'lik tutarın, kamu ve finansal borçların ödenmesi, yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanıldığını hissedarlarımızın bilgilerine arz ederiz.
 • SAHOL / AKGRT: Sabancı Holding, iştiraki Aksigorta A.Ş’nin hisse senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş.'den 1 (bir) yıl içerisinde Aksigorta A.Ş.'nin sermayesinin %2'sine kadar satın alınmasına; karar vermiştir.
 • SARKY: Şirket ile Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından devralınarak kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi işlemine SPK onay vermiştir.
 • TACTR: 13.10.2016 tarihli 2016/8 karar nolu tahsisli sermaye artırımı yönetim kurulu kararı Sermaye Piyasası Kurulunun eksil bilgi ve belgeler yazısına istinaden iptal edilmiş olup aynı karar yeniden alınmıştır. Tahsin Altun’a tahsisli olarak artırılacak 2.006.508 nominal değerli hissenin 2,61 TL bedelle toptan satışlar pazarında gerçekleşecektir.
 • TKNSA: Rekabet Kurulu tarafından Şirket’in de aralarında bulunduğu Bilgisayar ve Konsol Oyunları ile Tüketici Elektroniği Pazarı'nda faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca açılan soruşturmaya ilişkin olarak Rekabet Kurulu tarafından Şirket’e İdare Mahkemeleri yolu açık olmak üzere, toplamda 18.025.556 TL tutarında idari para cezası verildiğine ilişkin karar, Rekabet Kurulu tarafından açıklanmıştır.
 • TSKB: Bankamıza tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri ve söz konusu vergi tarhiyatlarının iptali için açılan davalar duyurulmuştu. Vergi Mahkemelerinde açılan davalardan bir kısmı Banka aleyhine bir kısmı lehine sonuçlanmış olup, söz konusu süreç temyiz/karar düzeltme aşamasında devam etmektedir. Son durum itibariyle; karar düzeltme aşamasındaki davaların bir kısmı Bankamız aleyhine sonuçlanarak kesinleşmiştir. Kesinleşen yargı kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur.
 • YGYO: Şirket İstanbul-Tuzla’da bulunan "ELEXIA TUZLA" isimli projede yer alan brüt 3.208 m2'lik 57 adet bağımsız bölümün, Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nden KDV hariç toplam 15.784.000 TL bedelle alımına dair, Aralık 2016 tarihinden itibaren 18 eşit taksit ödeme koşulu ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilmesine karar vermiştir. Söz konusu işlem önemlilik kriteri eşiğini aşmadığından “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirilmemektedir.
 • ZOREN: Şirket’in 1 mlr TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 3 mlr TL’ye artırılması hususunda EPDK’ya başvuruda bulunmuştur. Açıklanan 3Ç16 Finansalları:
 • BMEKS: 3Ç16: 1 mn TL zarar (YF Beklenti: 0.4 mn TL zarar)
 • DOAS: 3Ç16: 29 mn TL kâr (YF Beklenti: 46 mn TL kâr / Piyasa Konsensus: 46 mn TL kâr)
 • ENKAI: 3Ç16: 340 mn TL kâr (YF Beklenti: 406 mn TL kâr / Piyasa Konsensus: 435 mn TL kâr)
 • PGSUS: 3Ç16: 243 mn TL kâr (YF Beklenti: 83 mn TL kâr / Piyasa Konsensus: 202 mn TL kâr)
 • THYAO: 3Ç16: 548 mn TL kâr (YF Beklenti: 328 mn TL kâr / Piyasa Konsensus: 578 mn TL kâr)
 • TMSN: 3Ç16: 9 mn TL kâr (YF Beklenti: 13 mn TL kâr / Piyasa Konsensus: 11 mn TL kâr)
Yukarı