Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • KARTN: Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırımların toplam tutarı sehven 180.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, başvuru sırasında yapılan yanlış yazım sebebiyle yatırımların toplam tutarının hatalı olduğu anlaşılmıştır. Şirketimiz söz konusu hatanın düzeltilmesi amacıyla Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne başvuru da bulunacaktır.Yatırım teşvik belgesinin revize edilmesi sonucunda; Teşvik belgesi süresi kapsamında (3 yıllık sürede) yapılacak yatırımların yaklaşık 14.300.000 USD ‘lik kısmı ithalat yoluyla, 43.000.000 TL'lik kısmı ise iç piyasadan temin edilmesi planlanmaktadır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, EUKYO.E payları 10/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 24/09/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir

Yukarı