10.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKSEN: Aksa Enerji Üretim A.Ş. Madagaskar Cumhuriyeti'nde 120 MW kurulu güçte bir HFO santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 20 yıl süre ile garantili satışının yapılması amacıyla, %58,35'i Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye %41,65'i yerel ortağa ait olmak üzere Mauritius'da yerleşik Aksaf Power Ltd adında bir şirket kurmuştur. Aksaf Power Ltd, Madagaskar Cumhuriyeti'nin elektrik ve su hizmetlerini üstlenen devlet şirketi Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde avans ve teminatların alınmasından sonra projeye başlayacaktır. Bahsi geçen elektrik satış anlaşmasında tarife ABD Doları cinsinden belirlenmiş olup, santralin yılda yaklaşık 700.000 MWsa garantili satış yapacağı öngörülmektedir. Proje ile ilgili saha, yakıt temini, tüm lisans ve izinler Jirama tarafından sağlanacaktır. 2016 yılının son çeyreğinde inşaata başlanması ve 2017 yılı içerisinde peyderpey elektrik üretimi ve satışına geçilmesi planlanmaktadır. Santralin inşaatında, hâlihazırda Aksa Enerji Üretim A.Ş. portföyünde mevcut fuel-oil santrallerindeki ekipmanlar kullanılacaktır. Santralde kullanılacak ekipmanların ayni sermaye olarak kullanılacak olması yatırım tutarını minimize etmektedir.
  • BAGFS: Bağfaş’ın 2016 Yılı 6 Aylık Konsolide Net Karı 11 mn TL (2015/6 Aylık: 22 mnTL) 2Ç16: -3 mn TL 2Ç15: 6 mn TL
  • BJKAS: Beşiktaş Futbol'un 01.06.2015-31.05.2016 Dönemi Konsolide Net Zararı 58.663.366 Tl (Önceki: -131.979.330 Tl)
  • EKGYO: Emlak Konut'un 2016 Yılı 6 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 630 Tl (2015/6 Aylık: 281 mn tl) 2Ç16: 453 mn TL 2Ç15:143 mn TL
  • GSRAY: Galatasaray Sportif'in 01.06.2015-31.05.2016 Dönemi Konsolide Net Zararı 79 mn Tl (Önceki: -88 mn Tl)
  • FENER: Fenerbahçe Futbol'un 01.06.2015-31.05.2016 Dönemi Konsolide Net Zararı 116 mn Tl (Önceki -181 mnTl)
  • KLMSN: Klimasan'ın 2016 Yılı 6 Aylık Konsolide Net Karı 24 mn Tl (2015/6 Aylık: 24 mn Tl) 2Ç16 :13 mn TL – 2Ç15:12 mn TL
  • KORDS: Kordsa'nın 2016 Yılı 6 Aylık Konsolide Net Karı 87 mn TL (2015/6 Aylık: 35 mnTL) 2Ç16:37 mn TL 2Ç15:24 mn TL
  • TRNSK: 02.08.2016 tarihinde Star Holding A.Ş. 'ne iz bedeli ile satışını duyurduğu Sheffer Transtürk Tarım San ve tic.A.Ş. ve Gateks İplik San. ve Tic.A.Ş. iştiraklerimizin satış işleminin iptal edilerek, ilerde bir tarihte değerleme raporu hazırlanarak yapılmasına karar verilmiştir.
  • TTKOM: Dolaylı hissedarlarından biri ile ilgili medyada yer alan iddiaların şirketin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi bulunmadığını açıklamıştır.
Yukarı