Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • DOKTA: Şirketin toplam sermayesinin yaklaşık %93,57'sini temsil eden paylarının devir işleminin tamamlandığı ve pay devrinin gerçekleşmesiyle birlikte Döktaş Dökümcülük'ün yönetim ve kontrolünün Çelik Holding A.Ş. ("Çelik Holding") geçtiği açıklanmıştı. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ne ("Tebliğ") göre yönetim kontrolü el değiştirmiş olduğundan Çelik Holding tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur. Pay alım teklifi fiyatı 11.05.2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması ile hesaplanan, 1 TL nominal değere denk 100 adet pay için 10,9389 TL olarak belirlenmiştir. Pay alım teklifi fiyatı SPK onayına bağlıdır. SPK onayını takiben nihai pay alımı teklifi fiyatı, süresi ve tarihleri ayrıca duyurulacaktır.
  • KARSN: Şirket'in halen paylarının %10,03'üne sahip olduğu iştiraki Maas Global OY ("Maas")'nin 18.06.2018 tarihli Genel Kurul kararı ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında şirketin mevcut pay sahipleri için azami 9.000.000 EUR tutarında ve 1,818,751 adet yeni pay ihraç edilmesine karar verilmiştir. Şirketin Maas'ın söz konusu yeni pay ihracına mevcut pay oranı olan %10,03 dikkate alınarak, yeni pay hakkı kullanımı amacıyla, 182.448 adet pay karşılığı 903.117,60 Euro ödeyerek katılım sağlamasına ve ilgili Maas Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan Pay İhraç Koşulları dokümanı çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.
  • YATAS: Şirket bugün seans öncesi, %249 oranında bedelsiz sermaye artıracaktır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, IHLGM.E, MCTAS.E ve YYAPI.E payları 10/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 24/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı