10.05.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADEL: Şirket hisse başına brüt 1,27 TL (net 1,0795 TL) nakit temettüsünü 31 Mayıs’ta dağıtılacak.
 • ALBRK: Albaraka Türk 1Ç’de solo bazda 63mnTL net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 60mnTL ve piyasa beklentisi olan 65mnTL’ye paralel gerçekleşmiştir. Net kar çeyreksel bazda %31 düşerken, yıllık %1 daralmıştır. YF Yorum: Yüksek faaliyet gideri artışı, düşmeye devam eden kredi karşılık oranı ve göreceli olarak düşük sermaye rasyoları bankanın büyüme ve karlılık hedeflerine karşı tehdit olmaya devam etmektedir. Bu sonuçlarla, beklentilerimizi, 1,8TL hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Performans notumuzu sürdürüyoruz.
 • BOYP: Şirket’in bağlı ortaklığı olan ve Starcity Outlet Alışveriş Merkezi'nin %40'ına sahip BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin paylarının tamamının, Gençoğlu AVM Yatırımları A.Ş.'ye satılmasına yönelik Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Starcity Outlet’in %40’ı için 26 mn Euro üzerinden anlaşmaya varılmış olup, BYN paylarının toplam değeri 48 mn TL olarak hesaplanmıştır.
 • BTCIM: Rekabet Kurumu, Şirket bağlı ortaklığı Batıbeton Sanayi A.Ş. hakkında 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için soruşturma açılmasına karar verildiği öğrenilmiştir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Eyüp Alibeyköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Yeni Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ~ Taca İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı" ile imzalanmıştır. Söz konusu projeye ilişkin arsa satışı karşılığı Şirket payı toplam geliri 168.15 mn TL olurken, arsa satışı karşılığı Şirket payı gelir oranı %38’dir.
 • GEDIZ: Şirket, üretime geçiş süreci ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Hammadde, yarı mamul ve mamul alım satımı yapmak sureti ticari faaliyetlerin başlayabilmesi için sipariş alma aşamasındadır.
 • GOLTS / ORMA: Şirket’lerin yönetim kurulu başkanı olan Şevket Demirel vefat etmiştir.
 • ISGYO: SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., yaptığı gözden geçirme sonucunda Şirket’i "yatırım yapılabilir" kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) AA, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) A1+, görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
 • KERVN: Şirket ortağı Zeynep Tümer’in taraf olduğu SPK’nın sayılı kararının iptaline yönelik davanın reddine karar verilmiş olup, Danıştay’a yapılan temyiz başvurusu Şirket aleyhine gerçekleşmişti. Konu hakkında Danıştay 13. Daire Başkanlığı'na sunulmak üzere Ankara 9.İdare Mahkemesi Başkanlığı'na karar düzeltme talebi yapılmıştır.
 • KRSAN: Üretim tesislerinde üretime ara verilmesine ilişkin açıklamaya istinaden yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili çalışmalar yapılmış, ilk etap düzenlemeler için sözleşme imzalanmıştır. Hedeflenen 2-3 aylık süreç içerisinde fabrikanın tamamen üretime hazır hale getirilmesidir.
 • MCTAS: Şirket Genel Kurulu, brüt 0,084 TL (net 0,071 TL) nakit temettünün 20 Mayıs’ta dağıtılması hususunu onaylamıştır.
 • MENBA: Şirket’in bedelli sermaye artırımında kullanılmayan 6.095 lot rüçhan hakkına isabet eden paylar fiyatın 1 TL’den az olmamak kaydıyla BIST’de satılacak olup satılamayan payları, Şirket’in hakim ortakları Evren Karaca ve Reşat Korkmaz satın almayı taahhüt etmiştir.
 • NTHOL: Şirket, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından hazırlanan "Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi" (bilinen adıyla Milli Piyango ihalesi) şartname dosyasını almıştır.
 • OSTIM: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, 12 Ağustos tarihinde duyurulan pay satış bilgi formu kapsamında 10 Mayıs – 30 Mayıs tarihleri arasında pay satışı yapılabileceğini açıklamıştır.
 • OZKGY: Şirket, %100 bağlı ortaklığı Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde, Şirket çatısı altında birleşme kararı almıştır.
 • SAHOL (CRFSA): Holding, CRFSA hisselerinde 55.000 lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %50,63’e çekmiştir.
 • THYAO: Şirket, 1Ç16 döneminde 1,24 mlr TL net zarar açıklamıştır. (YF Beklenti: 1,2 mlr TL zarar, Piyasa Konsensusu: 942 mn TL zarar)
 • TRCAS: Şirket’in %30 iştiraki olan Shell & Turcas Petrol A.Ş'nin 55.980.247,38 TL tutarında vergi aslı, 79.394.344,96 TL tutarında vergi ziyaı ceza ihbarnamelerinin terkini hakkında açmış olduğu davalarda, ilk derece mahkemeleri tarafından esas yönünden Shell & Turcas Petrol A.Ş lehine hüküm kurulduğunu bildiren yazılı mahkeme kararı Şirket’e iletilmiştir.
 • TRGYO: Şirket, 1Ç16 döneminde 134.4 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 131 mn TL, Piyasa Konsensusu: 124 mn TL)
 • USAS: Şirket’İn 2015 yılı olağan genel kurulunda görüşülen konulara ilişkin ayrılma hakkı kullanım süresi dolmuş olup ayrılma hakkı kullanan ortak bulunmamaktadır.
 • VIAGO: Şirket’in halka arzı tamamlanmış olup payları BIST’de işlem görmeye başlamıştır. Payların %80’i yurt içi bireysel, %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara satılmıştır.
 • YAZIC: Holding, hisse başına brüt 0,0625 TL (net 0,053125 TL) nakit temettüsünü 31 Mayıs’ta dağıtılacak.
Yukarı