10.01.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEN: Şirketin duyurduğu Kozbükü HES'in Nas Enerji A.Ş.'ye 89.440.904,91 Amerikan Doları'na satışı ile 30.11.2016 tarihinde duyurduğu Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Belen/Atik Rüzgar Santrali'nin Güriş Şirketler Grubu'na toplam 259.000.000.00 Amerikan Doları'na satışına ilişkin imzalanan anlaşmalar, Önemli Nitelikteki İşlemler kapsamına girmekte ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca ayrılma hakkı doğurmaktadır. Kozbükü HES ve rüzgar santrallerinin satışları ile ilgili olarak yukarıdaki tarihlerde yapılan açıklamalar baz alınarak SPK Mevzuatı'na göre iki adet ayrılma hakkı hisse fiyatı hesaplanmıştır. 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatlar ile hesaplanan ayrılma hakkı fiyatlarından 30.11.2016 tarihi baz alınarak hesaplanan fiyat olan 2,6065 TL daha yüksek olduğu için ayrılma hakkı fiyatı olarak belirlenmiştir. Satışların onaylanması ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen paydaşların belirlenmesi için 3 Şubat 2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.
 • BANVT: Şirket hâkim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS tarafından iletilen güncel bilgiye göre, Şirket’in %79.48'ine tekabül eden ve Hissedarlar'ın mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde dünyanın en büyük tavuk üreticilerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme'nin imzalanmasını takiben BRF ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC ("QH") arasında, %60 BRF, %40 ise QH'de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık ("Yeni Ortaklık") oluşturulacağı, Yeni Ortalık'ın kurulması ile birlikte Sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacak olduğu açıklanmıştır. Sözleşme'de toplam satın alma bedeli hisse başına 11,51 TL olmak üzere toplam 915.064.403,2472 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Rekabet Kurulu izni ve Sözleşme'de belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabilecektir. Ödeme Sözleşme'de belirtilen ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna göre ABD Doları üzerinden yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Yeni Ortaklık bakımından "pay alım teklifi" yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.
 • EKGYO: Şirketimiz tarafından yıllık % 12,46 faiz oranı ile Vakıfbank'tan 620.000.000 TL kredi kullanılmıştır.Kullanılan kredi koşulları, ilk yıl için ana para ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli ; ödemesiz dönemden sonra, 3 yıl boyunca 3 ayda bir anapara+faiz ödemelidir.
 • GARAN: Banka yönetim kurulu 30 Kasım 2016 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 20 mlr TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz yöntemi ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç etmesi için BDDK ve SPK’na başvuruda bulunulmuştur.
 • HALKB: Banka’nın 87 gün vadeli, 300 mn TL nominal değerdeki bononun satışı tamamlanmıştır.
 • KERVN: Şirket kreditör bankalarından Odea Bank A.Ş. grubumuzdan olan 29.505.037 TL ve 1.104.262 EURO'luk kredi alacağını Devir/Temlik ettiği Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin talebi üzerine borcun teminatı olarak gösterilen ve 49 yıllık irtifak hakkı olan Kervansaray Bodrum Oteli'nin 94.239.951 TL bedelle satışının düşmesine ilişkin karar, Orman Genel Müdürlüğü'nün satış ilanının usulsüzlüğüne ve eksikliğine ilişkin yazısı üzerine İcra Müdürlüğünce eksiklikler tamamlanmak üzere düşürülmüştür.
 • NTHOL / NTTUR: Şirket Bağlı ortaklığı Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işlemlerine Yönetim Kurulumuzun alacağı yeni bir kararla devam edilecektir. Bu çerçevede Net Holding A.Ş. ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin şirket birleşme konusundaki kararlılıkları aynı şekilde devam etmektedir. Ayrıca Şirket sermaye azaltımında kullanılmak üzere geri alınacak toplam 27.150.000 TL tutarındaki nominal payların; hangi grup şirketlerimizden alınacağı bugün itibarıyla belli değildir. Belli olduğunda ayrıca kamuya duyurulacaktır.
 • SKTAS: Gönen Kayhan, 1.313.902 lot Şirket payını Borsa’ta kaydettirmek için MKK’ya başvurmuştur.
 • TSKB: Bankaya tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri ve söz konusu vergi tarhiyatlarının iptali için açılan davalar duyurulmuştu. Vergi Mahkemelerinde açılan davalardan bir kısmı Banka aleyhine bir kısmı lehine sonuçlanmış olup, söz konusu süreç temyiz/karar düzeltme aşamasında devam etmektedir. Son durum itibariyle; karar düzeltme aşamasındaki davaların bir kısmı Banka aleyhine sonuçlanarak kesinleşmiştir. Kesinleşen yargı kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur.
 • TTRAK: Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA+, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu A1+, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
 • ULAS: Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan ve ayrılma hakkını kullanan yatırımcının olmadığı Viva Ulaşlar Hotel'in 5 yıllık süre için Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.'ne kiralanması işlemi onaylanmıştır.
 • VAKBN: Banka’nın 217 gün vadeli 100 mn TL ve 126 gün vadeli 300 mn TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK ve BDDK başvuruları yapılmıştır.
 • YAZIC (ADEL,ASUZU,CCOLA,AEFES,MGROS): Anadolu Grubu'nun çatı şirketi ve Yazıcılar Holding bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'den bildirildiği üzere, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı (CEO) görevlerinin birbirinden ayrılmasına karar verilmiş olup, mevcut durumda her iki görevi de yürütmekte olan Tuncay Özilhan, 1 Şubat 2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ederken, halihazırda İcra Başkan Yardımcısı olan Hurşit Zorlu aynı tarih itibariyle Anadolu Grubu İcra Başkanlığı (CEO) görevini üstlenecektir.
 • YKBNK: Banka nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 150 gün vadeli 460.300.000 TL nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlamıştır.
Yukarı