09.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALARK: Şirket bağlı ortaklığı Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde, Yeni Erenköy İskele Bölgesinde tahsis edilen arazi üzerinde inşa edeceği ve projenin safhaları tamamlandığında 1.272 (Bin ikiyüz yetmişiki) yatak kapasitesine ulaşacak otel ve tatil köyü projesi için İnşaat Ruhsatı almıştır. Tesisin inşaat faaliyetine önümüzdeki aylarda başlanacak olup, 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
 • AVGYO: Batum-Gürcistan’da Metro Atlas Georgia A.Ş. tarafından inşaatı yapılan rezidans projesinden yapılan alımlara ilişkin katların teslim tarihinin 31.12.2016 olacağı açıklamıştır. Gayrimenkullerin teslim tarihinin 2016 yılsonu olacağı bildirildiğinden Sermaye Piyasası Kurulundan 31.12.2016'ya kadar ek süre talep edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurumuz olumlu karşılanmış ve 31.12.2016'ya kadar ek süre verilmiştir.
 • ECILC: Şirket, %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %99,99'una sahip olduğu Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tamamının V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.'ye satılması konusunda görüşmelere başlamıştır.
 • GARAN: S&P 4 Kasım 2016 tarihli raporunda Türkiye'nin notlarının görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a çevirmesine paralel olarak Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin notlarının görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiştir.
 • MNDRS: Şirketimiz, 18 Temmuz 2016 tarihinde Akça Grubu şirketlerinden Tan Elektrik Üretim A.Ş. ("Tan Elektrik")'nin % 15 oranında yönetim imtiyazına sahip payını ortak kontrole tabi Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.'den satın alarak Tan Elektrik'in yönetimini doğrudan belirleyebilme imkanına sahip olmuş ve Tan Elektrik tam konsolidasyon kapsamına alınmıştır.
 • PINSU: Şirket, bedelli sermaye artırımından elde ettiği 31.962.511 TL’lik fonu, borç kapamasında kullanmıştır.
 • TCELL: Silchester International Investors LLP, 9,71 fiyattan 1.144.852 lot alış işlemini 11.121.778 TL bedelle gerçekleştirmiş olup pay oranı %5,04’e çıkmıştır.
 • YKBNK: S&P 4 Kasım 2016 tarihli raporunda Türkiye'nin notlarının görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a çevirmesine paralel olarak Yapı Kredi Bankası A.Ş'nin notlarının görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiştir. Açıklanan 3Ç16 finansalları:
 • AKSEN: 3Ç16: 74 mn TL zarar (YF Beklenti: 10 mn TL zarar, Piyasa Beklentisi: 29 mn TL zarar)
 • ASELS: 3Ç16: 153 mn TL kâr (YF Beklenti: 95 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 125 mn TL kâr)
 • MGROS: 3Ç16: 4 mn TL zarar (YF Beklenti: 19 mn TL zarar, Piyasa Beklentisi: 11 mn TL zarar) Açıklanması beklenen 3Ç16 finansalları:
 • BMEKS: YF Beklenti: 0,4 mn TL zarar
 • DOAS: YF Beklenti: 46 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 46 mn TL kâr
 • PGSUS: YF Beklenti: 83 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 202 mn TL kâr
 • THYAO: YF Beklenti: 328 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 578 mn TL kâr
 • TMSN: YF Beklenti: 13 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 11 mn TL kâr
 • VAKBN: YF Beklenti: 756 mn TL kâr, Piyasa Beklentisi: 744 mn TL kâr
Yukarı