09.01.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ASELS: Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında ATAK Programı sözleşmesi kapsamında toplam bedeli 50.393.633 ABD Doları tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir.
 • AVGYO: Gürcistan'da kurulmuş olan Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım şirketinin satın alınması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
 • BMEKS: Bimeks Almanya'da teknoloji perakende şirketi satın almak için Angermann ile imzaladığı gizlilik anlaşması ve değerlendirme çalışmalarından vazgeçtiğini duyurdu. Bimeks, mart ayında Almanya'da faaliyet gösteren bir teknoloji perakende şirketinin satın alınmasına yönelik fırsatları değerlendirmek üzere inHERA Capital ve Angermann M&A International AG ile gizlilik anlaşması imzalamıştı.
 • EKGYO: Şirket projelerinden Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesinde yapımı planlanan Toplu Konut Uygulaması kapsamında 132 adet konut ile 374 adet konuttan oluşan toplam 506 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatları alınmıştır.
 • FINBN: Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda, 2011 dönemine ilişkin olarak Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiş olup, buna göre bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretler üzerinden KKDF hesaplanmadığı gerekçesiyle, 2011 yılı için 13.725.636,96 TL KKDF aslı, 17.093.873,90 TL cezai faiz talep edilmiştir. Söz konusu raporla ilgili olarak tüm yasal haklar kullanılacaktır.
 • GLYHO (PEGYO): Şirket’in Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahibi olduğu hisselerin tamamını teşkil eden 44.545.377 TL’lik pay, kısmi bölünme işlemi ile birlikte Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ne devredilmiştir. Söz konusu devir işlemi ile Şirket’in tüm gayrimenkul yatırımlarını bir çatı şirket altında toplama projesi kapsamında tüm işlemler tamamlanmıştır.
 • ISATR/ISBTR/ISCTR: Yapılan “Geleceğe Dönük Değerlendirmeler” açıklamasına göre; 2017 yılı için %12-13 kredi büyümesi, %14-15 oranında mevduat büyümesi projekte etmiştir. Bankanın 2017 sonuna ilişkin Türkiye GSYİH büyüme tahmini yüzde 3.3 seviyesinde bulunurken, aynı döneme dair enflasyon tahmini yüzde 8.5 seviyesinde. Türkiye cari açık/GSYİH tahmini yüzde 4.2 seviyesinde bulunan bankanın bütçe açığı/GSYİH tahmini yüzde 1.6 düzeyinde bulunuyor.
 • ISFIN: 2.500.000.000.-TL nominal tutarında ihraç tavanı kapsamında bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, maksimum 3 yıl vadeli finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ve Borsa İstanbul' da işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
 • MMCAS: Şirket pay sahiplerinden 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılan ve 10 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, Ayrılma Hakkına konu paylarını, 09.01.2017 tarihinden başlayarak 20.01.2017 tarihinde sona erecek olan 10 iş günü içerisinde ayrılma hakkının kullanım süresince teslim ederek Ayrılma Hakkı kullanımını gerçekleştirebileceklerdir. Ayrılma hakkı fiyatı 0,63 TL’dir.
 • RHEAG: Mehmet Şimşek ve Dent Estetica İstanbul Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.tarafından Şirket’e yapılan 04.01.2017 tarihli bildirimde, Mehmet Şimşek'in (işçi alacakları kaynaklı olarak Bursa İcra Dairesi nezdinde) cebri icra yoluyla satın alarak iktisap ettiği "Denistanbul" Markası üzerinde malik sıfatını kazanmış olduğu anlaşılmış olup, bu çerçevede Şirket ile Dentinbul Özel Diş Sağlığı Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.arasında devam etmekte olan Franchising Sözleşmesi sona ermiştir.
 • SAYAS: Umut Sporer, 1.157.303 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • TTKOM: Şirket iştiraklerinden TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından ödeme hizmeti faaliyet izni verilmiş olup, 6 Ocak 2017 itibarıyla izin Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Faaliyet izni kapsamında mobil ödeme hizmeti ve Grup Şirketlerimizin tahsilata aracılık hizmetleri TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.
 • VANGD: Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş, 1.062.000 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
Yukarı