Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • PEKGY: Şirket, %100 iştiraki olan ile Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Peker Proje) sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar vermiştir. Ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Yukarı