08.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ANSA: Şirket yönetim kurulu başkanı Mine Tozlu’nun hakim hissedarı olduğu MT Vizyon Marka ve Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. (MT Marka) ile Denizbank A.Ş. arasında imzalanmış olan Taksit Taksit Estetik Projesi İşbirliği Sözleşmesi'nin, MT Marka tarafından Şirket’e devri konusunda görüşmelere başlanmıştır. Denizbank A.Ş., anlaşmalı hastaneler ve doktorların çözüm ortağı olduğu Taksit Taksit Estetik Projesi kapsamında, İstanbul'da yılda 5.000 kişiye 1.000,-TL ile 55.000,-TL arasında faizsiz olarak estetik kredisi kullandırılması hedeflenmektedir. Söz konusu projenin önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'ye ve Denizbank'ın ana ortağı olan Sberbank kanalıyla diğer ülkelere yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
  • FLAP: Şirket, 2017 yılında yapılması planlanan Spor Bakanları İİT Zirvesi, Sağlık Bilimleri Akademik Yazım Eğitim Toplantısı ve Nöroimmunoloji Okulu organizasyonlarını yerine getirme görevini üstlenmiştir.
  • FRIGO: Şirket’in iflas ertelemeye ilişkin davası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 10.maddesi 3.bendi ile 25/07/2016 tarih669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.maddesine getirilen ek fıkra uyarınca Şirket tarafından mahkemeye bilgi verilmesine ve bu konuda ilgili makamlara yazılan yazı cevaplarının beklenmesine ve duruşmanın 20 Ekim 2016’ya bırakılmasına karar verilmiştir.
  • GEDIZ: Şirket’in Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Türklandbank A.Ş. arasında imzalanan kredi sözleşmesinde müteselsil kefil olması nedeniyle, Türklandbank A.Ş. ye kefaleten oluşan borçlarının kapatılması amacıyla, en az 18 ay süreyle vefa hakkı saklı kalmak koşuluyla Kütahya-Gediz’de bulunan gayrimenkullerinin orçların tamamını kapatacak miktardaki bölümünün belirlenecek rayiç bedelden az olmayacak bir şekilde, Türklandbank A.Ş.’ye satılması hususu Genel Kurul’da kabul edilmiştir. Söz konusu işlem için Ayrılma hakkı fiyatı 0,7445 TL olarak belirlenmiştir. Ancak söz konusu işlemden dolayı kullanılacak ayrılma haklarına ilişkin olarak katlanılacak maliyet 360.000 TL’yi geçerse işlemden vazgeçilecektir.
  • ISATR/ISBTR/ISCTR: Banka’nın İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki %94,65 oranındaki payını temsil eden 27.922.064,61 TL nominal değerli payların blok satışı hususunda ilgilenen yatırımcılar ile yapılan görüşmelerde mutabakat sağlanamamış olup satış sürecinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
  • MEMSA: Şirketler grubu ile T. Halk Bankası arasında imzalanan 22.03.2016 tarihli protokol kapsamında, 20.09.2016 ve 30.09.2016 vadeli toplam 1.000.000 TL tutarlı çekler ile 10.10.2016 vadeli çeke mahsuben 110.000 TL olmak üzere toplam 1.110.000 TL kısmı ödenmiş ve bankaya yapılan geri ödeme tutarı 1.610.000 TL'ye ulaşmıştır.
  • ORMA: Şirket’in daha önce almış olduğu, 1TL rüçhan fiyatından %27,39726 bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak izahname hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından SPK ya başvuru henüz yapılamamış olup, aynı karar üzerinden süresi içerisinde SPK’ya başvuru yapılacağı açıklanmıştır.
  • SKBNK: JCR-Eurasia Rating, Banka’nın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1+(Trk) olarak teyit etmiş, görünümleri ise "Negatif" olarak yeniden belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise ‘BBB-', görünümü ise ‘Stabil' olarak korumuştur.
  • TMSN: Ereğli Tekstil Turizm ve Sanayi ve Ticaret A.Ş, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin (TMSN) halka kapalı paylarında borsa dışında satış yapabileceğini açıklamıştır.
  • ZOREN: MW İsrail Ltd. ("MW" ) tarafından; Şirket, hakim ortak Zorlu Holding A.Ş., Şirket’in %42,15 iştiraki Ezotech Electric Ltd.,("Ezotech"), Ezotech’in %100 bağlı ortaklıkları Ashdod Energy Ltd. ("ASE") ve Ramat Negev Energy Ltd. ("RNE") ile, Ezotech’in diğer ortağı olan Edeltech Ltd. ve Edeltech Ltd.'nin ilişkili kuruluşu Edeltech Holding 2006 Ltd. aleyhine "ASE", "RNE" ile "MW" arasında imzalanan 07.08.2012 tarihli Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmelerinden ("EPC Sözleşmeleri") kaynaklanan bir uyuşmazlık ile ilgili olarak, faiz hariç olmak üzere toplam 320.034.592 İsrail Şekeli tutarında tazminat talebiyle, İsrail mahkemeleri nezdinde tahkim davası açılmıştır. ahkim davasının tebliğini takiben taraflar arasında başlatılan müzakereler sonuçlanmış olup, uzlaşma sağlanamamıştır. Şirket, MW'ya karşı "cevap dilekçesi” sunmuş, davalıların yanı sıra MW'ya dışarıdan hizmet sunması sebebiyle zarara uğradığı iddiasıyla Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ tarafından İsrail mahkemeleri nezdinde toplam 187.544.486 İsrail Şekeli artı KDV tutarında bir "karşı dava" açılmış ve MW'dan EPC Sözleşmeleri'nden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi talep edilmiştir.
Yukarı