Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BAGFS: Şirket 2Ç18’de 7.3 mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 14mn TL net dönem zararı açıklamıştı.Sonuç olarak, 6 aylık toplam zarar 81.8mn TL seviyesine ulaşmıştır.
  • CEMTS: Şirket 2Ç18’de 25.5 mn TL net kar elde etmiştir.G eçtiğimiz senenin aynı döneminde 11.7mn TL net dönem karı elde etmişti.Sonuç olarak, 6 aylık toplam kar 55.8mn TL seviyesine ulaşmıştır.
  • TKNSA: Teknosa 2Ç18'de piyasa beklentilerine paralel 6mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 6mn TL zarar). Şirket 2Ç17 ve 1Ç18'de sırasıyla 8 mn TL net kar ve -4 mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %6 artarak 892mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 907mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %32 düşüşle 29mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 28mn TL) çeyreksel bazda ise %5 gerileme göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 1.8 puan daralma göstererek %3.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 207mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.3x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Ayrıca, Şirketin 30.06.2018 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, Şirketin bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 53.266.000 TL ve Şirket'in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 315.159.000 TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi(-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yne SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+)300.588.888 olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketin 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
  • VAKBN: Vakıfbank 2Ç18’de solo bazda 1,074mn TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 1,044mn TL ve bizim beklentimiz 1,034mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Net kar yıllık bazda %20 artış gösterirken, yılın ilk 6 ayında net kar yatay seviyede kalmıştır. Vakıfbank’ın net karı beklentiler ile uyumlu gelmesi nedeni ile, hisse etkisinin nötr olarak yorumluyoruz. Ancak, 2018 yılı beklentilerimize göre, bankanın F/K çarpanı 2.6x, F/DD çarpanı 0.4x ile işlem görmesi, hisseyi yüksek karlılılk oranına göre oldukça cazip yapmaktadır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BEYAZ.E payı 08/08/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 22/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:
  • ALBRK: 2Ç18 sonuçları bugün açıklanacak (YFt: TL 74mn net kar, Cons: TL76mn net kar).
  • CCOLA: 2Ç18 sonuçları bugün açıklanacak (YFt: TL 88mn net kar, Cons: TL36mn net kar). Coca Cola Icecek’in 2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL3222mn net satış, TL619mn FAVÖK ve TL88mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL3141mn net satış, TL606mn FAVÖK ve TL36mn net kar olması yönünde.
  • PETKM: 2Ç18 sonuçları bugün açıklanacak (Piyasa Beklentisi: TL208mn net kar YF tahmin: TL 160mn net kar,). Petkim2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL2292mn net satış, TL267mn FAVÖK ve TL160mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL2294mn net satış, TL317mn FAVÖK ve TL208mn net kar olması yönünde.

Yukarı