Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • KRDMD: Kardemir 2Ç sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti: Kardemir’in 2Ç net karı 163 milyon TL olarak açıklanırken, piyasa beklentisi 133 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) piyasa tahminine göre %30 yukarıda gerçekleşerek 460 milyon TL seviyesine ulaştı. FAVÖK geçen seneye göre %215 büyüme kaydetti. Bu çeyrekte şirketin satış hacmi geçen seneye göre %13 oranında gerilemesine rağmen, ortalama ton başına FAVÖK miktarındaki güçlü artış sayesinde kar büyümesi sağlandı. Şirketin ortalama çelik fiyatları ile ortalama maliyetleri arasındaki kar marjı, bu çeyrekte ton başına 198 dolar seviyesine kadar yükseldi (1Ç: 165 dolar, geçen sene 2Ç: 67 dolar). Çelik fiyatlarının dolar bazında bu çeyrekte yatay seyretmesine rağmen, düşen üretim giderleri karlılıkta iyileşmeyi destekledi. Şirketin net borç seviyesi TL bazında geçen çeyreğe göre aynı kaldı, fakat net borç/FAVÖK oranı 0.50’ye geriledi (2017 yıl sonu: 1.25x). Borçluluk rasyonlarındaki azalma, güçlü sonuçlar ile beraber Kardemir’in 2018 net karından dağıtabileceği temettü beklentilerini kuvvetlendirecektir. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.
  • TTRAK: Turk Traktor 2Ç18'de piyasa beklentilerinin %44 üzerinde 80.5mn TL net kar açıkladı. Piyasa Beklentisi 56mn TL net kar, kurum beklentimiz 64mn TL net kar açıklaması yönündeydi. Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %2 aşağıdadır ancak 1Ç18 rakamının %43 üzerindedir. Zayıf yurt içi satış gelirlerine ragmen, Euro bazında gerçekleşen fiyat artışı nedeniyle, güçlü gelen yurt dışı satışlar netincesinde, Türk Traktör’ün toplam satış gelirleri piyasa beklentisinin %11 üzerinde 1077mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. (Piyasa Bekl: 967mn TL; YF Bekl: 944mn TL). Satışların maliyetinde yaşanan %4.5’luk düşüş sayesinde, bu dönemde şirketin Brüt Kar Marjı %18.8 seviyesine yükselmiştir (2Ç17:%16). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %19 artışla 144mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 107mn TL; YF Bekl: 113mn TL) çeyreksel bazda ise %41 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 2.3 puan artış göstererek %13.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1400mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.8x oldu ki 2018 yılının ilk çeyreğinde 2.4x seviyesindeydi.Öte yandan, Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Temmuz ayında %50.3 daraldı: Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Temmuz ayında %50.3 daralarak 2,103 adet olarak gerçekleşti. Yurt içi satış hacmi, Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %74.8 azalarak 790 adet olarak gerçekleşti. Kümülatif yurt içi satış hacmi ise %37.5 daralarak 13.729 adet oldu. İhracat hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.7 yükselerek 1,313 adet oldu ve kümülatif olarak %6.3 yükselerek 7.611 adet olarak gerçekleşti. Sonuç olarak, Türk Traktör’ün toplam satış hacmı yıl başından bugüne kadar %26.8 daraldı ve 21.340 adet oldu.Yorum: Temmuz satış verisinde, özellikle Yurt İçi Satış rakamlarında yaşanan belirgin düşüş neticesinde, toplam satış adetlerinde devam zayıf performansın, 3Ç18 özelinde olumsuz olarak etkileyeceğini düşünsek de, beklentilerden güçlü gerçekleşen operasyonel performans ve net kar neticesinde, açıklanan sonuçların hisse senedini pozitif etkilemesini bekliyoruz.
  • VESTL: Vestel 2Ç18'de 129mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %37 yukarıdadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %31 artarak 3888mn TL olmuştur. FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17 ne göre %141 artışla 585mn TL olarak gerçekleşirken, çeyreksel bazda ise %88 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 6.8 puan artış göstererek %15.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 4033mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.0x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:
  • VAKBN: Piyasa beklentisi 1044mnTL net kar, kurum beklentimiz 1034mn TL net kar açıklaması yönünde.

Yukarı