06.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALBRK: Banka tarafından 6 Mayıs 2013 tarihinde yurtdışından temin edilen murabaha sukuk formatında ikincil sermaye benzeri kredi "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 31 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasında özkaynak hesaplamalarına katılmamaya başlamıştır. 10 yıl vadeli 200 milyon ABD Doları tutarındaki ikincil sermaye benzeri kredinin katkı sermaye olarak dikkate alınabilmesini teminen Basel III gereksinimlerine uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmaların başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Standard Chartered Bank ve Emirates NBD Capital Limited'nin Ortak Lider Yönetici olarak tayin edilmelerine karar verilmiş ve BDDK onayı için başvuruda bulunulmuştur.
 • ASELS: Şirket’in net 0,0119 TL’lik nakit temettü dağırım işlemleri dün tamamlanmıştır.
 • BRKO: Şirket, pamuk ipliği üreten fabrikalarından Penye fabrikasında 5 Aralık 2016 tarihinde yapılması gereken üretime başlanması, 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmış olup, ayrıca Open-End fabrikasında da 9 Aralık 2016 tarihine kadar yetecek olan hammaddenin temin edilemeyeceği göz önüne alınarak, Open-End fabrikasında da üretime 31 Aralık 2016 tarihine kadar ara verilmesine ve ilgili fabrikaların çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 • FLAP: Şirket ile Türkiye Organ Nakli Vakfı arasında, içerisinde workshop, sempozyum, kongre, toplantı ve ziyaretlerin bulunduğu toplam 37 organizasyonun yerine getirilmesinin Şirketimizin tarafından üstlenilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır.
 • ISGYO: Şirket’in 9,27 olan Kurumsal Yönetim Notu yıllık gözden geçirme sonrası "9,34" olarak revize edilmiştir.
 • KARTN: Şirket, istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için sözleşme yapmak üzere başlanan görüşmelerde anlaşma sağlayamamış olup, görüşmelerde resmi arabuluculuk safhasına geçilmiştir.
 • KOMHL: Grup şirketlerinden Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş. Ayfon Emirdağ tesislerinde günlük üretimi 400 ton olan 2.kireç fırını yatırımına karar vermiştir. Yatırım ile birlikte günlük mevcut kireç üretim kapasitesi 250 tondan 650 tona çıkarılacaktır. Yatırım için Avrupa ve Türk Şirketleri ile görüşülmüş, yapılan pazarlık ve değerlendirmeler sonucunda Yerli firma ile yatırımın gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Yatırımının ortalama maliyet tutarı 7.000.000 € dur, 2017 yılı Mart ayında başlanacak yatırım 2018 yılı Ekim ayında tamamlanacaktır.
 • MAKTK: Şirket Genel Kurulu’nda, Gebze’de yer alan binaların Sun Doğal Gıda Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye 93.081.000 TL’ye ihale edilerek satış işlemi onaylanmış ve ayrılma hakkı fiyatı olarak 0,882 TL belirlenmiştir.
 • NETAS: Şirket hissedarlarından OEP Turkey Tech B.V, ZTE Cooperatief U.A. ile, Şirket’in %48,04’ünü temsil eden halka açık olmayan payların devrine ilişkin sözleşme imzalamıştır. Hisse başı fiyat 11,5078 TL olarak hesaplansa da, Rekabet Kurumu’nun iznini müteakip kurla yeniden hesaplanacaktır. Ek Bilgi: NETAS hisselerinin 5 Aralık tarihli kapanışı 10,42 TL seviyesindedir.
 • NTHOL: Şirket, 600.000.000 TL'lık tahvil ihraç limitinin ilk dilimi olan 100.000.000 TL tutarındaki tahvile ilişkin, ihracın tamamına alım talebi gelmiş olup, ihraç başarı ile tamamlanmıştır.
 • PAGYO: Şirket, 2009 Yılı Ocak ayından beri süregelen tavan kur uygulamasına rağmen, son dönemde döviz kurlarında meydana gelen yukarı yönlü sert hareketlilik sebebiyle; dileyen kiracılarla döviz bazlı düzenlenen kira sözleşmelerini TL bazlı olarak düzenleme uygulamasına geçileceğini, koşulları daha sonra kiracılarımıza iletilmek üzere bildiririz.
 • SEKFK: 91 gün vadeli iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 58.801.400 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • TCELL: Şirket Müşteri ve Deneyim Yönetimi Grup Başkanı Enver Doğuş KURAN 9,06 TL fiyattan 6.600 adet payın alış işlemini gerçekleştirerek, ilk defa pay sahibi olmuştur.
 • THYAO: Şirket, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet A340-542 tipi uçağın satın alınmasına karar vermiştir.
 • TTRAK: Şirket’in 2016 yılı Kasım ayı satış verilerine göre aylık 2.912 yurtiçi, 1.005 yurtdışı olmak üzere toplam 3.917 adet traktör satışı gerçekleşmiştir. Aylık bazda üretim ise 4.007 olmuştur. YF Araştırma Yorum: Şirket’in satış verilerindeki daralmanın kısa vadede bir miktar negatif etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan yurtiçi satışların, toplam satışlar içerisindeki payının artışı, 4Ç16’da operasyonel marjları pozitif etkileyebilir.
 • VANGD: Şirket’in %48 oranında sahibi olduğu BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SAN.TİC. A.Ş. paylarından Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin sahibi olduğu %37,82 oranındaki geri kalan payının ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den sahibi olduğu ; SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının tamamının yapılacak olan değer tespit raporunda ortaya çıkacak değer üzerinden satın alınmasına, satın alınmasına; satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun şirket sermayesinin halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli sermaye artırımı ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye pay satışı ile ödenmesine karar verilmiştir. Ayrılma hakkı fiyatı daha sonra hesaplanıp açıklanacaktır.
Yukarı