Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AEFES: Anadolu Efes Biracilik3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL6399mn net satış, TL1076mn FAVÖK ve TL13mn net zarar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL6394mn net satış, TL1104mn FAVÖK ve TL4mn net zarar olması yönünde.
  • AVGYO:Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Kirazlıçay Mahallesi, Üç köprü mevkiinde 18 KIID pafta, 1151 Ada ve 1 Parsel numarasında kayıtlı 2.914,80 m2 arsa vasıflı alanda bulunan 7.224m2 brüt kapalı alan taşınmazın Tozmaz İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ile KDV Dahil 9.000.000.-TL bedelle satın alınması konusunda, tapu ile mevcut durumun uyumlu hale getirilmesi ve gayrimenkullün üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılması şartı ile anlaşılmıştır. Tozmaz İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde gayrimenkulün satın alım işlemi gerçekleştirilecek olup, ödeme tapu devri ile birlikte sözleşmede belirlenen koşullarda taksitler halinde yapılacaktır.
  • CCOLA: CCOLA’nın 3Ç sonuçları beklentilerin oldukça üzerinde. CCOLA 3Ç’de 37 mn TL net kar açıklarken, piyasa beklentisi 3 mn TL zarar açıklanması yönündeydi (YF Bekl: 63mn TL zarar). Şirketin döviz borcunu hedge etmek için yapmış olduğu işlemler nedeniyle finansal giderler beklentimize göre daha düşük açıklanırken, ayrıca şirketin faaliyet karı da piyasa beklentisinin %12 üzerinde gerçekleşti. Şirketin ciro büyümesi beklentilere paralel gerçekleşmesine rağmen, özellike faaliyet giderlerinin kontrol edilmesi sayesinde faaliyet kar marjı geçen seneye göre 2.5 puan yükseliş kaydetti. Yurtiçinde artan hammadde fiyatlarına rağmen, şirket fiyatlama ve ürün değişiklikleri yoluyla maliyet artışlarını dengelemeyi başardı. Şirketin Net Borcu 3026mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.6x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  • ENJSA: Şirket 3Ç18’de 265.3mn TL net kar açıklamıştır.Piyasa beklentisi 121mnTL net kar açıklanması yönündeydi. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde191.2mnTL net kar açıklamıştı.
  • HALKB: Banka tarafından yurtiçinde 10 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK), Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK), İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (İDMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, gerçekleştirilecek ihraçların vadesinin 30 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiş olup ihraçlarla ilgili tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkilidir.
  • KORDS: Kordsa 3Ç18'de piyasa beklentilere paralel 122mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 111mn TL net kar;YF Bekl: 119mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 3Ç17’nin %266, 2Ç18 rakamının ise %64 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %107 artarak 1.237mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1.191mn TL; YF Bekl: 1.285mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de 3Ç17ne göre %200 artışla 230mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 212mn TL; YF Bekl: 239mn TL) çeyreksel bazda ise %61 yükseliş göstermiştir. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 5.8 puan artış göstererek %18.6 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1674mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.0x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Öte yandan şirketin beklentilerinde yaptığı yukarı yönlü revizyonun hisse üzerinde hafif pozitif etkisi olmasını bekliyoruz.Kordsa 2018 yılı büyüme beklentilerini, mevcut operasyonlarının büyüme etkilerini gösterebilmek amacıyla bir kere daha yukarı yönlü revize edilmiştir. Buna göre:Satışlar : %45-55 (önceki: %30-40) ve FAVÖK : %75-85 (önceki: %35-45)
  • TTKOM: Turk Telekom 3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL5.025mn net satış, TL2.151mn FAVÖK ve TL3.486mn net zarar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL5.148mn net satış, TL2.098mn FAVÖK ve TL3.095mn net zarar olması yönünde.
  • TTRAK: Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Ekim ayında %53.5 daraldı. Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Ekim ayında %53.5 daralarak 2,134 adet olarak gerçekleşti. Yurt içi satış hacmi, Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %81.2 azalarak 668 adet olarak gerçekleşti. Kümülatif yurt içi satış hacmi ise %49.7 daralarak 15.528 adet oldu. İhracat hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %42.5 yükselerek 1,466 adet oldu ve kümülatif olarak %14.5 yükselerek 11.788 adet olarak gerçekleşti. Sonuç olarak, Türk Traktör’ün toplam satış hacmı yıl başından bugüne kadar %33.7 daraldı ve 27.316 adet oldu.Yorum: Yurt içi satış rakamlarında yaşanan belirgin düşüş neticesinde, toplam satış adetlerinde devam zayıf performansın, hisse senedi üzerinde baskı yaratmasını beklerken, 4Ç18 için de zayıf olarak değerlendiriyoruz.

Yukarı