Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ALKA: Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin 2.400 Ton 70 gr/m2 1.Hamur Ofset Bobin Bası Kağıdı ihalesi 07.08.2018 tarihinde şirkete kalmıştır. İhale sonucuna itiraz süresinin beklenmesi sonrasında ihale sözleşmesi 04.09.2018 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
  • EKGYO: Şirket ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında;İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-1 Mahallesinde yer alan 13.502,27 m² yüzölçümlü 1 adet arsanın 27.004.540,00 TL bedel üzerinden peşin olarak, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Mecidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 29.760,50 m² yüzölçümlü 16 adet arsaların ise 360.001.900,00 TL bedel üzerinden altı eşit taksitte ödenmek üzere vadeli olarak, Şirket tarafından satın alınmasına yönelik 03.09.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır.
  • FORMT: Şirketin 17.279.983,00.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 70.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle bedelsiz olarak 43.199.957,50.-TL artırılarak 60.479.940,50.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
  • ISGYO: Yönetim Kurulunun 5 Eylül 2018 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimin geliştirmeyi planladığı Tuzla Konut Projesinin, mevcut konjonktür dikkate alınarak, uygun yatırım koşulları oluşuncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
  • SISE: Şirketimin 04.09.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Anadolu Cam Mersin Fabrikasında işletme sermayesi gereksinimleri dahil yatırım tutarı yaklaşık 18.2 Milyon Dolar olan 80.000 ton/yıl kapasiteli fırın yatırımının yapılmasına karar verilmiştir.
  • VAKBN: Bankanın BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC'den olan alacaklarının tahsili amacıyla Banka tarafından yürütülen yasal takip işlemleriyle ilgili olarak BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC tarafından Banka aleyhine İngiltere mahkemeleri nezdinde açılan davanın reddedildiği duyurulmuştu. BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC tarafından söz konusu kararın temyiz edilmesine izin verilmesi için Londra Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru anılan mahkeme tarafından reddedilmiştir.
  • VBTS: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BEYAZ.E payında 06/09/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
  • ZOREN: 05.06.2018 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Umman Elektrik ve Su Tedarik Kurumu ("OPWP") tarafından açılan ve ön yeterlilik sürecini geçtiği 500 MW'lık Güneş Enerji Santrali ihalesine devam etmemeye karar vermiştir.

Borsa İstanbul:

  • SPK BÜLTENİ:
  • Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:

Yukarı