06.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka, yurtiçinde 10 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar verilmiş olup; ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilmesi konusunda SPK ve BIST’e başvuruda bulunmuştur.
 • AKSEL: Şirket’in olağan Genel Kurul’u 30 Eylül 2016 tarihinde yapılacaktır. (Kâr Payı Dağıtılmayacak)
 • DGKLB: Şirket ile DAP Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. arasında DV hariç toplamda 7.800.000 TL tutarında mutfak, banyo ve vestiyer dolabı imalatı hususunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler 16.05.2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.
 • EMKEL: Şirket, HSBC Bank A.Ş.‘ne olan 3.762.238 Euro nakit ve gayrinakit rsikin tamamını nakden ve defaten Alternatifbank A.Ş.'den kullanılacak olan 4.750.000 Euro'luk 60 ay vadeli eşit taksitli nakit kredi ile kapatılmasına, Şirket’in maliki bulunduğu Ankara-Akyurt’ta yer alan gayrimenkulünü, Şirket ile Alternatifbank A.Ş. arasında akdedilen toplam 21 mn TL tutarlı Genel Kredi Sözleşmeleri ve Alternatifbank A.Ş. tarafından, şirket lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları, kefalete dayalı taahhütler ve her ne sebebten olursa olsun, doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını oluşturmak üzere adı geçen Banka lehine birinci derecede 42 mn TL bedelle ipotek edilmesine ve söz konusu arsa üzerindeki HSBC Bank A.Ş.'ne ait ipoteğin kaldırılması işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
 • IHGZT: Şirket ile Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. arasında Türkiye Gazetesi'nin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ("KKTC") coğrafi sınırları dahilinde dağıtılması ile ilgili Gazete Dağıtım Sözleşmesi imzalanmıştır.
 • KOMHL: 385 adet ortak, ellerinde bulunan toplam 896.892 lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Demir Çelik sektöründe 4054 Sayılı Kanun'un 4., 6. ve 7. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak sektörde ticari faaliyette bulunan bir kısım şirketlerle birlikte, Kardemir Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. hakkında da soruşturma açıldığı, Rekabet Kurumu tarafından bildirilmiştir. Ek Bilgi: Matriks’te yer alan habere göre 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını; 7. maddesi ise, hakim durum yaratmaya ya da mevcut bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik olarak rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmaları yasaklamaktadır. YF Araştırma Yorumu: Haber etkisinin negatif olacağını düşünüyoruz.
 • MRGYO: Şirket portföyünde yer alan Tekirdağ-Çerkezköy’de bulunan 50.852,73 m2 alana sahip arsalar üzerine bir yatırımcı ile ortak olarak kat karşılığı, hasılat paylaşımı veya benzeri bir yol ile Proje'yi hayata geçirmeyi veya arsaların doğrudan satışını değerlendirmek üzere, Mediobanca Bankacılık Grubu Türkiye iştiraki MB Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den münhasıren finansal danışmanlık hizmeti alınmak üzere gerekli görüşmelerin yapılarak bir yıl süreli sözleşme imzalanmasına karar vermiştir.
 • SAYAS: JCR Eurasia Rating, Şirket’in mevcut bono ihraçlarına ilişkin nakit akımlarının Uzun Vadeli Ulusal Notunu "BBB+(Trk)/Stabil",Uluslararası Yerel ve Yabancı Para cinsinden uzun vadeli notlarını ise "BB+/Stabil" olarak revize etmiştir.
 • SKBNK: Banka, yurt içinde 76.000.000 TL nominal değerli, 86 gün vadeli, 01.12.2016 itfa tarihli TRQSKBKA1611 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
 • TCELL: Turkcell'in televizyon platformu Turkcell TV+, İngiltere Premier Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı oldu. İngiltere Premier Ligi, 3 yıl boyunca Turkcell TV+'ta IPTV ve mobil cihazlardan yayınlanacaktır. Türkiye'deki mobil operatörler arasında Turkcell, Turkcell TV+ üzerinden, bu ligin "münhasır" mobil yayıncısı olmuştur.
 • TRCAS: Şirket, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Elektrik Üretim A.Ş.ye ait hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesi amacıyla ihale edilecek Grup 3 portföy içinde bulunan toplam 117 MW kurulu güce sahip Tokat ili Almus ve Niksar ilçelerinde bulunan sırasıyla Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerine ilişkin düzenlenen ihaleye ön yeterlilik başvurusu yaparak teklifte bulunmuştur.
 • TTRAK: Şirket’in 2015 yılı Ağustos ayı satış verilerine göre aylık bazda 2.202, kümülatif bazda ise 30.696 adet traktör satışı gerçekleşti. Üretim verileri ise aylık 1.082 adet, kümülatif olarak ise 32.253 adet olarak gerçekleşti. Ek Bilgi: Foreks’in haberine göre söz konusu veriler iç satışların yıllık %38,2, ihracatın ise yıllık %53,9 düşüş gösterdiğine işaret ediyor.
Yukarı