Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    ASELS – Şirket sermayesinin 1.14 milyon TL’den %100 oranında kar payından bedelsiz olarak 1.14 milyon TL artışla 2.28 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak daha önce YK tarafından alınan karar GK’da onaylanmıştı. Alınan kararla birlikte SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildi.
    FRIGO – Şirket sermayesinin 6 milyon TL’den %85 oranında kar payından bedelsiz olarak 5.1 milyon TL artışla 11.1 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak alınan karar GK’da onaylandı.
    SMART – Şirket, 31.86 milyon TL tutarındaki sermayesi içerisidne bulunan 1.06 milyon TL A grubu payların 0.7 milyon TL’lik kısmı ve 1.06 milyon TL tutarındaki B grubu payın 0.7 milyon TL’lik kısmının SPK’nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu paya dönüştürülmesine ilişkin olarak yaptığı sözleşme tadili başvurusunun geri alındığını bildirdi. Gerekçeli bir açıklama ise yer almıyor.
    VERUS – Şirket Tokat Erbaa’daki maden sahasında keşfettiği altın rezervine istinaden %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde 10 milyon TL sermayeli Galata Altın İşletmeleri A.Ş.’nin kurulmasına karar verildiğini bildirdi. Otomotiv ve Traktör - Haziran ayında satışlar geçen seneye göre %66 artış kaydetti. Otomotiv pazarı Haziran ayında geçen seneye göre %66 artış kaydederek 71 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 6 aylık döneminde toplam satışlar 254 bin adete ulaşarak %30 yükseliş gösterdi. Mayıs ayında hafif ticari araçlarda gözlenen binek otoya kıyasla daha yüksek büyüme ivmesi Haziran’da devam etti, toplam satışlar içindeki hafif ticari araç oranı %19.6 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen sene %15.6 seviyesindeydi, bir önceki ay ise %22.2 olarak gerçekleşmişti. Düşük faiz oranları, pandemi nedeniyle özel araçla ulaşıma kayan tercihler ve ertelenen talep satışları desteklemeye devam etti. Yıllık tempo olarak bakarsak, Haziran verisi tekrar pazarın 700 bin adet üzerinde bir seviyeye ulaştığına işaret etmektedir. Sene sonu için tahminimiz 580 bin adet seviyelerindeydi, fakat bu temponun devam etmesi durumunda Pazar 650-700 bin adet civarında yılı tamamlayabilir (2019: 479 bin adet). Şirket bazında satışlara bakıldığında özellikle TOASO’nun Haziran ayında güçlü satış performansı ile öne çıktığı gözükmektedir. TOASO’nun pazar payı Haziran ayında %21.1 seviyesinde gerçekleşti (geçen seneye göre 5.2 puan artış, bir önceki aya göre 4.6 puan artış). Şirketin perakende satış adetleri Haziran ayında %121 artarken, ilk 6 ay toplamında %28 yükseliş kaydetmiştir. DOAS’ın pazar payı Haziran ayında %14.9 olarak gerçekleşti ve önceki ayki zayıf seviyesi olan %9.2’den toparlanma kaydetti, fakat geçen seneye göre yine de 2.1 puan gerileme gözlendi. Şirketin perakende satış adetleri Haziran ayında %45 artarken, ilk 6 ay toplamında %36 yükseliş kaydetmiştir. FROTO’nun pazar payı Haziran ayında %8.4 seviyesinde gerçekleşti (geçen seneye göre 0.3 puan artış, bir önceki aya göre 3.0 puan düşüş). Şirketin perakende satış adetleri Haziran ayında %73 artarken, ilk 6 ay toplamında %28 yükseliş kaydetmiştir.
    Pay Alım Satım Haberleri –

Yukarı