Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • KFEIN: 16/05/2018 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 7.000.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 1.750.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen paylardan 850.000 TL nominal değerli payların satışı 5,57 – 5.66 TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.
  • KOZAL: Kayseri İli Kocasinan ilçesi Himmetdede beldesinde Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 23.11.2017 tarih ve E:2016/756, K 2017/1391 sayılı kararıyla reddedilmiş olduğu hususu 03/01/2018 Tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuş olup, mezkur karar hakkında Danıştay 14. Daire Başkanlığının 2018/360 E., K. 896 sayılı kararı ile bozma kararı verilmiştir.
  • OTKAR: Otokar, Bükreş Belediyesi’nin düzenlediği 400 adet otobüs alımı ve sekiz yıllık satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin toplu taşıma ihalesine yönelik sözleşmeyi imzaladı. İhale bedeli 458,1mn Ley (yaklaşık 98,3 mn Euro - 20.02.2018 itibariyle) ve teslimat süresi 2018-2019 yıllarıdır.
  • SOKM: Şok Marketler 1Ç18'de 119mn TL zarar açıkladı. Açıklanan zarar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %20 yukarıdadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç18'de yıllık bazda %31 artarak 2688mn TL olmuştur. FAVÖK rakamı ise 1Ç18'de geçen yılın aynı dönemine göre %47 artışla 91mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artış göstererek %3.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu (sermaye artışı öncesi) 1511mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 4.3x oldu. YF Araştırma Yorum: Açıklanan sonuçların hisse performansı üzerine hafif olumsuz olmasını bekliyoruz.
  • TOASO: Tofaş’ın Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı onaylanmış ve toplam 1.120.000.000 TL'lık modernizasyon yatırımı için adına Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel- Öncelikli Yatırım kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak yararlanılacak destek unsurları aşağıdaki gibidir: Gümrük Vergisi Muafiyeti,KDV İstisnası, 3- Faiz Desteği 4- Vergi İndirimi Oranı %80 - YKO (Yatırıma Katkı Oranı) %50. YF Araştırma Yorum: Teşvik yeni yatırımdan ziyade modernizasyon yatırımı olduğu için haberin hisse üzerinde önemli bir pozitif etki etmesini beklemiyoruz.

Borsa İstanbul:

  • FLAP: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, FLAP.E payları 06/06/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 20/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler:
  • BIMAS: Şirket hisse başı brüt 1.1 TL temettü dağıtacaktır. Temettü verimi %1.7. İkinci taksit 7 Kasımda ödenecektir (Hisse başı brüt 0.8TL)
  • SARKY: Şirket hisse başı brüt 0.17TL temettü dağıtacaktır.
  • YKBNK: Rüçhan hakkı fiyatı 1.33 TL olarak belirlenmiştir.

Yukarı