06.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKBNK: Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil edilen dosya masrafları üzerinden KKDF hesaplanmaması gerekçesiyle 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenlemiş olup; Bankadan 3.665.872,93 TL KKDF aslı ve 7.807.027,84 TL cezai faiz olmak üzere toplam 11.472.900,77 TL talep edilmiştir.
  • ANSA: Şirket çıkarılmış sermayesinin 10 mn TL’den 20.990.000 TL'ye artırılmasına ve artırılacak 10.990.000 TL payların, Şirket’in Mine Tozlu'ya olan 10.990.000 TL nakit borcun ödenmesini teminen, Mine Tozlu'ya tahsis edilmesine karar vermiştir.
  • ASELS: ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında Güdüm Kiti tedariği ile ilgili olarak toplam bedeli 45.224.775,- ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2018 yıllarında tamamlanacaktır.
  • BAGFS: Şirket, Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından alınan CAN siparişinin sevkiyatını tamamlamıştır.
  • ECILC: Şirket, Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %100'üne sahip olduğu ABD'de kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc.'nin tamamının satışı konusunda pay devir işlemlerini tamamlamış olup, bakiye kalan 3.000.000 TL tahsil edilmiştir.
  • ISCTR: Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Bankamızca 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masrafları KKDF açısından incelenmiş olup, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Banka adına 5.503.008,38 TL KKDF ve 8.629.166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14.132.174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlenmiştir.
  • KRDMA/KRDMB/KRDMD: 2016 yılında ise sıvı çelik üretimi 2.17 Milyon tona ulaşmış ve yıl, yeni bir rekorla kapatılmıştır. 2016 yılında toplam nihai ürün üretiminde de rekor kırılmış, 2015 yılında 2.04 Milyon ton olan toplam nihai ürün üretimi 2016 yılında 2.08 milyon tona ulaşmıştır. 2017 yılı bütçesinde ise şirketin toplam sıvı çelik üretim hacminin daha da artarak 2.4 Milyon ton/yıl seviyelerine taşınması planlanmıştır. Orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen ise 3-3,5 milyon ton seviyeleridir. Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışlara rağmen, şirketimizin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) üretme kapasitesi, sektör ortalamalarının altında kalmamıştır. Kamuya açıklanmış finansallardan son 5 yıl ortalamalarına bakıldığında ise, %15'ten fazla bir FAVÖK karlılığının yakalandığı görülmektedir.
  • NTHOL: 05.01.2017 itibariyle, toplam alım işlemi 336.000 adet olup 2,80 TL2,82 TL fiyat aralığından ve 947.040,00 TL tutarında gerçekleşmiştir. Şirket bağlı ortaklıklarının sahip olduğu, Şirket paylarının, Şirket sermayesinin %10'unu aşan kısmının, 03.01.2017 tarihine kadar bağlı ortaklıklar tarafından elden çıkarılamadığı tespit edilmiş olup, bu amaçla 365.750.000 TL tutarındaki Şirket sermayesinin 27.150.000 TL tutarında azaltılarak 338.600.000 TL'na indirilmesine karar vermiştir. Şirket bağlı ortaklıklarının sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %10'unu aşan kısmının, bu amaçla 365.750.000 TL tutarındaki Şirket sermayesinin 27.150.000 TL tutarında azaltılarak 338.600.000 TL'na indirilmesine ve söz konusu sermaye azaltımı işlemleri için gerekli hazırlıkların ve başvuruların yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
  • TTRAK: Şirket, 2016 yılı Aralık ayında aylık 2.563 adet yıl genelinde ise 33.053 adet fabrika satışı gerçekleştirmiş, 12.625 adet ise ihracat gerçekleştirmiştir. 46.031 adet üretim gerçekleştirilmiştir. YF Araştırma: 4. Çeyrekte gerçekleşen bu iyileşmenin 2016 4Ç’de hisse performansına kısa vadeli pozitif katkı yapmasını bekliyoruz.
  • VERUS: Şirketin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin 2.500.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 2.500.000-TL nakit artırımla 5.000.000-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, artırımın tamamı Şirket Verusa Holding A.Ş. tarafından karşılanacaktır.Sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirket sermaye payı tutarı 2.500.000-TL'den 5.000.000-TL'ye yükselecek olup; pay oranı ise değişmeyerek %100,00 olarak kalacaktır.
Yukarı