05.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AFYON: Şirket’in eski çimento fabrikasına ilişkin Afyon Belediye Meclisinin toplantısında kabul edilen imar planı değişikliğine göre, eski fabrikanın bulunduğu bölgenin sanayi imarı, mevzuat gereğince yapılması gereken terkler sonrasında konut ve ticari imara dönüştürülmüştür.
 • AKSGY: 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali 6. maddesinin iptaline, diğer maddelerin iptali isteminin reddine ilişkin verilen karar istinaden ödenen 2.307.537,90 TL kazanç payı, ödeme tarihinden itibaren hesaplanan ticari temerrüt faizi ile birlikte 04/10/2016 tarihi itibarıyla şirkete iade edilmiştir.
 • ASUZU: Şirket’in yönetim kurulu kararı ile Mehmet Hurşit ZORLU'nun ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
 • BAKAN: Muhalefet şerhlerini genel kurul toplantı tutanağına işleten 5 pay sahibinden 5 pay sahibi bu haklarını kullanmış olduğundan Ayrılma Hakkı kullanım süresi 03.10.2016 Pazartesi günü saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Hoşdere 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Bahçekent Flora)"nde Yüklenici ile yapılan 4 No.lu Protokole göre, 110.491.029.00 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri artarak 118.877.096,40 TL'ye çıkmıştır.
 • ENKAI: Şirket yönetim kurulu, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; 26.07.2016 tarihli hisse geri alım kararında belirtilen geri alınacak payların nominal bedelinin 4,200,000 TL tutarından 8,400,000 TL'ye arttırılmasına, bu artış ile birlikte geri alım için ayrılacak toplam fonun en fazla 60,000,000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.
 • ETILR: İstanbul-Büyükçekmece’de "Etiler Marmaris" ismiyle kurulan işyerine ilişkin franchise şube işletme hakkı 29/09/2016 tarihi itibariyle taraflarca karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Kocaeli-Gebze ilçesinde faaliyete gececek olan şube için Franchise Sözleşmesi imzalanmıştır.
 • METRO: Şirket’in hisse geri alım programı kapsamında 2015 yılında geri alım yapmadığını ancak 2016 yılında da geri alım programı kapsamında geri alım yapılmasına karar verilmiştir.
 • MGROS: Şirket, 5 adet Migros ve 4 adet Migros Jet formatında toplam 9 adet satış mağazası Eylül ayı içerisinde hizmete açmıştır. 30 Eylül 2016 itibariyle Şirket’in mağaza sayısı yurtiçinde 1.536 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.575'dir. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)
 • PARSN: Kocaeli-Dilovası ilçesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde adresinde bir şube açılmasına karar verilmiştir.
 • SAFGY: Şirket, AKASYA ACIBADEM ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ'ndeki mevcut kiracılardan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve Şirket ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayan kiracılar arasından Şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılara 01/10/2016 - 31/10/2016 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,80 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • TCELL: Şirket, toplam 155.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 9,75 – 9,78 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.512.810 TL'dir.
 • TKFEN: Işık Zeynep Defne Akçağlılar, Şirket hisselerinde satış yapabileceğini açıklamıştır.
 • VAKBN: Banka, yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve iki dilimi hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında; gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle Euro ve ABD Doları cinsinden toplam 890 milyon ABD Doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon finansmanı temin etmiştir. Toplam yedi ayrı dilim halinde temin edilen finansmanın 354,4 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 5 yıl, 535,7 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise 7 yıl vadeli sağlanmıştır.
 • YKBNK: Banka’nın ortağı UniCredit’in yaptığı açıklamada, Unicredit’in Merkezi ve Doğu Avrupa’daki bankacılık grubu faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında Banka’nın hakim ortağı Koç Finansal Hizmetler sermayesinde UniCredit Austria AG’nin sahip olduğu %50 payın tamamını devralmıştır. Bu alım sonrası YKB’deki dolaylı pay sahipliğinde değişiklik olmamıştır.
 • YKGYO: Son 1 yıl içerisinde ülkemizde yaşanan terör olayları, ilan edilen Olağanüstü Hal Uygulaması, döviz kurunda yaşanan oynaklık ve artan rekabet koşullarına bağlı olarak sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren Ankamall Alışveriş Merkezi ve Otel kiracıları müktesep hak teşkil etmemek, Şirket lehine olan düzenleme haklarına halel gelmemek, kira bedellerinden tenzilat yapıldığı anlamına gelmemek üzere kur indirimi vb. yöntemlerle desteklenmektedir. Şirket’in Yönetim Kurulu Toplantısında önümüzdeki günlerdeki piyasa koşulları takip edilerek Ankamall Alışveriş Merkezi ve Otelin sürdürülebilirliği adına gerekli görülmesi durumunda benzer uygulamaların yapılabilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Yukarı