05.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ALBRK: Albaraka Türk Katılım Bankası’nın 6 aylık toplam kârı 128.5 milyon TL olarak gerçekleşti.
  • EGEEN: Şirketin,Pınarbaşı-Merkez ve Serbest Bölge üretim tesisinde yıllık olağan genel bakım çalışmaları nedeniyle 08.08.2016-13.08.2016 tarihleri arasında %10 kapasite ile üretim yapılacaktır.
  • EKGYO: 10.05.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olan şirket projelerinden "İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Sur Yapı End. San. ve Tic. A.Ş. & Hatay Akpınar Mad. ve Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı" ile 04.08.2016 tarihinde imzalanmıştır. İhale değerleri aşağıdaki gibidir;Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 602.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 150.500.000 TL
  • GOODY: Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ‘nin 2016 ikinci çeyrek kârı yaklaşık 23 milyon TL, 6 aylık toplam kârı 32 milyon TL olarak gerçekleşti.
  • HALKB: Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2016 tarih ve 5/155 sayılı kararıyla onaylanan Bankanın 6 Milyar TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihraç limiti kapsamında, 175 gün vadeli, 500 milyon nominal TL tutarlı, fazla talep gelmesi halinde 750 milyon nominal TL tutara kadar artırılabilecek bononun halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
  • HLGYO: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) 2016 ikinci çeyrek kârı 11 milyon TL, 6 aylık toplam kârı 22 milyon TL olarak gerçekleşti.
  • KCHOL: Şirkete tebliğ edilen raporlardan anlaşıldığı kadarıyla; 2011 ve 2012 hesap dönemleri için 37 milyon TL vergi aslı, 42 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 79 milyon TL talep edilmiş olup, talep edilen vergi aslı üzerinden ayrıca gecikme faizi de hesaplanacaktır. Vergi İnceleme raporlarında iştirak satışından kaynaklanan zararlar başta olmak üzere muhtelif uygulamalar eleştiri konusu yapılmıştır. Söz konusu vergi inceleme raporları dayanak gösterilerek yapılacak olası tarhiyat ve cezalara karşı, mevcut düzenlemelerdeki ve halen TBMM'de yasalaşma surecinde bulunan Kanun Tasarısı'nın yasalaşması ile sağlanabilecek olan uzlaşma dahil bütün yasal haklar kullanılacaktır.
  • OTKAR: Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş ‘nin 2016 ikinci çeyrek kârı 7.5 milyon TL, 6 aylık toplam kârı ise 15 mn TL olarak gerçekleşti.
  • TGSAS: Sermaye Piyasası Kurulu tarafınca Kurulunuz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 26.01.2016 tarihinde izin verilen 178 gün vadeli, şirket bonosunu vade sonu tarihi olan 22.07.2016 tarihinde, ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle itfa edilememiştir. Gerçekleştirilemeyen itfa nedeniyle, KAP ‘ta gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bono sahipleri ile yapılan görüşmeler sonucunda bonoların 2 ay süreyle ötelenmesi kararlaştırılmış olup Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
  • TTRAK: Türk Traktör’ün aylık fabrika satış adeti 2.505, kümülatif 20.253 ve yurtdışı satış adeti 1.339, kümülatif 8.241 olarak gerçekleşti. olarak gerçekleşti.
Yukarı