Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ARTI: Şirket'in, İlkim Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, hisselerinin tamamını, yetkili bir değerleme kuruluşuna şirket değerlemesi yaptırılarak, değerleme sonrasında oluşacak fiyattan fazla olmamak kaydıyle, pazarlık usulü ile belirlenecek fiyattan satın alınması hususunda ön anlaşma imzalanmasına karar verilmiştir.
  • GENTS: Şirket bugün seans öncesi %8 bedelsiz sermaye arttıracaktır.
  • GEREL: Şirket ile Sayali LLC ve LLC Baum Construction arasında, Gürcistan Amerikan Hastanesi Projesi kapsamında elektrik, mekanik ve tesisat ekipmanları malzeme tedariki ve montajına yönelik olarak toplam bedeli 4.853.889 USD (22.640.480 TL) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2019 yılları içerisinde yapılacaktır.
  • KFEIN: Kafein Yazılım'ın halka arzında satışa hazır bekletilen 1.750.000 TL nominal değerli paylardan, 850.000 TL nominal değerli payın 01.06.2018 - 29.06.2018 tarihleri arasında satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.ğ maddesi gereğince, 05/07/2018 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 18.850.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %42 olarak dikkate alınacaktır.
  • MGROS: Şirketin, ekli listede belirtilen 29 adet Migros, 17 adet Migros Jet ve 1 adet 5M formatında toplam 47 satış mağazası Haziran ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.30 Haziran 2018 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 161 mağazası dahil, yurtiçinde 1.970 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 2.011'dir. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaza)
  • TTRAK: Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Haziran ayında %30.1 daralarak 2,892 adet olarak gerçekleşti. Yurt içi satış hacmi, Haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %65.1 azalarak 1,061 adet olarak gerçekleşti. Kümülatif yurt içi satış hacmi ise %35.4 daralarak 12,169 adet oldu. İhracat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre, aylık bazda %66.9 yükselerek 1,831 adet oldu ve kümülatif olarak %16.8 yükselerek 7.068 adet olarak gerçekleşti. Sonuç olarak, Türk Traktör’ün toplam satış hacmı yıl başından bugüne kadar %22.8 daraldı ve 19,237 adet oldu.Yorum: Açıklanan satış rakamlarının, özellikle yurt içi satışlardaki düşüşün devam etmesi kısa vadede hisse senedini negatif etkilemesini beklerken 2Ç18 için de olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, YESIL.E payları 05/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 19/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı