Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    PEKGY – Şirket sermayesinin 73.10 milyon TL’den %99.73 oranında bedelli olarak 72.90 milyon TL artışla 146 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya başvuru yapıldı. ENKAI – ENKA’nın 4Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Enka İnşaat 4Ç'de piyasa beklentilerinin üzerinde 1058mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 715mn TL net kar;YF Bekl: 577mn TL net kar). Güçlü net karın temel nedeni şirketin finansal gelirlerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi olmuştur. Faaliyet sonuçları olarak bakıldığında, 4Ç FAVÖK yıllık %45 düşüşle 437mn TL olarak gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 600mn TL’nin altında kalmıştır. Zayıf faaliyet karının sebebi inşaat segmentinde kar marjının son çeyrekte beklentilerin altında gerçekleşmesi olmuştur. Şirketin net nakit pozisyonu sene sonunda 3.75 milyar dolar seviyesine yükselmiştir, faaliyet raporundaki açıklamaya göre şirket 2019 yılı sonuçlarından 273 milyon dolar temettü dağıtmayı planlamaktadır. Buna göre tahmini temettü verimi %5 seviyesindedir. 4Ç19 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. BIMAS – Bim Birlesik Magazalar 4Ç19'de piyasa beklentilerine paralel 319mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 313mn TL net kar;YF Bekl: 294mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 4Ç18’ye göre %11 aşağıdadır, UFRS-16 ektisi hariç tutulduğunda ise %14 oranında artmıştır. Şirketin satış gelirleri 4Ç19'de yıllık bazda %16 artarak 10,529mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 10924mn TL; YF Bekl: 10913mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19'da 4Ç18’e göre %57 artışla 803mn TL olarak gerçekleşti (Piyasa Bekl: 804mn TL; YF Bekl: 818mn TL). 4Ç19'da şirketin FAVÖK marjı 4Ç18'ye göre 2.0 puan artış göstererek %7.6 olmuştur. UFRS-16 etkisi hariç bakıldığında ise FAVÖK marjında, yüksek baz etkisiyle 0,6 yüzde puanlık bir düşüş yaşandı. Yine de şirket 2019 sonu itibariyle (UFRS-16 etkisi hariç) FAVÖK marjında %5,3 seviyesini yakalayarak, yönetimin hedefi olan %4,5-5,5 bandının içinde kalmıştır. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2615mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.8x oldu. Borcun ana kaynağı kira yükümlülükleri hariç bakıldığında, şirketin net nakdi 1,7 milyar TL seviyesindedir. Sonuçların ardından yönetim 2020 beklentilerini de paylaştı. Buna göre ciro artışı, enflasyondaki göreli yavaşlama beklentisine rağmen %23 (+/-2 yp) seviyesi olarak belirlendi, UFRS-16 hariç FAVÖK marjı beklentisi ise yine %5 (+/-0.5 yp) oldu. Yatırım harcamaları hedefi 1 milyar TL seviyesinde. Sonuçların ardından YK hisse başına 2TL brüt (1,7TL net) temettü dağıtılmasını önerdi. Onaylanması halinde temettü Mayıs(1,2 TL) ve Ekim (0,8 TL) aylarında iki taksit halinde dağıtılacak. Temettü verimi olan %4,1 ve %99’luk kar dağıtım oranı şirketin halka arzından beri ulaştığı en yüksek seviye. Özellikle temettü etkisiyle, 4Ç19 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – Nakit Temettü Haberleri – Dağıtım Tarihi Şirket Brüt Temettü Net Temettü Temettü Verimliliği Düzeltilmiş Pay Fiyatı Bugün POLTK 0.8784 0.7467 1.20% 72.02 29.05.2020 ANACM 0.1333 0.1133 3.42%
  • PSDTC 1.2696 1.0791 15.30%
  • TRKCM 0,104 0,0884
  • SODA 0,245 0,20825
  • BIMAS 2,0 1.7 Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – 5 Mart 2020 Gün İçi Gündem ve Basın

Yukarı