05.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ARCLK: Şirket’in, kısmi bölünme işleminin karara bağlandığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, tescil edilmiştir.
 • ASUZU: Şirket, %230,45228 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı ve buna ilişkin yasal prosedür temelinde SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • BJKAS: Şirket, Matej Mitrovic'in transferi konusunda HNK Rijeka ile görüşmelere başlanmıştır.
 • DOHOL: Holding’ten KAP’a yapılan açıklamaya göre; Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski Yöneticisi Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirket ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirket ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. taahhüdü altında bulunan "İstanbul Şişli Ayazağa 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Maslak 1453)'nde "10622 Ada 2 Parsel OC ve OD Bloklar ile Bu Bloklara Ait Altyapı İşleri"nin ve Yeni Sarp İnşaat – Öz Akar Elektrik Adi Ortaklığı taahhüdü altında bulunan " İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nde " 3317 Ada 5 Parsel B Blok Dükkanlar ve D-E-F Bloklar İle Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri" nin Kısmi Geçici Kabulü yapılmıştır. "Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti." ne yapılmıştır.
 • GSRAY: Profesyonel futbolcu Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
 • HALKB: Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2011 yılına ilişkin tüketici kredilerinin KKDF kesintisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, Banka adına 3.859.242,11 TL tutarında KKDF kesintisi ve 6.224.768,97 TL tutarında cezai faiz olmak üzere toplam 10.084.011,08 TL tutarında 30.01.2017 vadeli tahakkuk fişleri düzenlenmiştir. Söz konusu raporla ilgili olarak tüm yasal haklar Banka tarafından kullanılacaktır. YF Araştırma Yorum: Haber etkisinin hafif negatif olmasını bekliyoruz.
 • SAFGY: Şirket, Akasya AVM ve Yaşam Merkezi’nde bulunan mevcut kiracılarından, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve Şirket ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayan kiracıları arasından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılarımıza 01/01/2017 - 31/03/2017 tarihleri arasındaki üç aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; USD kurunun 3,10 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • TRCAS: Şirket, Mersin'de bulunan ve toplam 570.000 m3 kapasitesiyle faaliyetlerini sürdüren ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'nin ("ATAŞ") %5 oranında hissedarıdır. ATAŞ'ın kendine özel yapısından dolayı ATAŞ'ın işlettiği depolama tesisleri, ATAŞ'a değil, hissedarlıkları oranında ATAŞ'ın hissedarlarına aittir. Dolayısıyla Turcas, ATAŞ'ın işlettiği tüm depolama tesislerinin de yine %5 oranında direkt sahibidir. Geri kalan şirket hisseleri ve depolama tesislerinin sahibi de sırasıyla; %68 oranında BP Grubu şirketleri ile %27 oranında Shell Grubu şirketleridir. Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar sektöründe faaliyet gösteren %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ("STAŞ") ile Shell Grubu arasında yapılan müzakereler sonucunda; Shell Grubu şirketlerinden The Shell Petroleum Company Ltd.'in ("SPC") ATAŞ sermayesinde sahip olduğu %27 oranındaki hisseler ile yine Shell Grubu şirketlerinden Raffinaderij Shell Mersin N.V.'nin ("RSM") ATAŞ depolama tesislerinde sahip olduğu %27 oranındaki payların anlaşmasal yükümlülüklerle birlikte, Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam 30 milyon TL bedel karşılığı satın alınması gerçekleşmiştir. Turcas'ın ATAŞ hisse ve depolama tesislerindeki %5 oranındaki direkt sahipliğine ilaveten, STAŞ'taki %30 hisseleri vasıtasıyla, %8,1 (%27x%30) dolaylı hissedarlık eklenmiş olacaktır.
 • TSKB: SPK, Banka’nın kayıtlı sermaye tavanının 2 mlr TL’den 4.5 mlr TL’ye artırılarak 2021 yılı sonuna kadar geçerli olma başvurusunu onaylamıştır.
 • TSPOR: Şirket’in 30/11/2016 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi başvurusu SPK tarafından uygun görülmüş ve Şirket’e 6 Şubat 2017’ye kadar süre verilmiştir. Ayrıca Şirket, Joao Pedro Da Silva Pereira' nın ve Emmanuel David Mas Sgros' un transferini tamamlamıştır. Transferler için Şirket’in ödemesi gereken tutar 1.5 mn Euro’dur.
 • VAKBN: Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2011 yılına ilişkin tüketici kredilerinin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen inceleme raporlarına istinaden, Bankamız adına 7.159.282,04 TL tutarında KKDF kesintisi ve 13.313.608,39 tutarında cezai faiz olmak üzere toplam 20.472.890,43 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlenmiştir. Söz konusu raporla ilgili olarak tüm yasal hakların Banka tarafından kullanılması değerlendirilecektir. YF Araştırma Yorum: Haber etkisinin hafif negatif olmasını bekliyoruz. Banka, 55 gün vadeli 335.000.000 TL nominal değerdeki VakıfBank bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.
 • YATAS: Şirket tarafından 22 Nisan 2016 tarihinde duyurusu yapılan yatırım kararı çerçevesinde T.C Ekonomi Bakanlığı'na yatırım teşvik belgesi başvuru dosyası yatak ve sünger için ayrılarak iki ayrı dosya olarak verilmiştir. Bunlardan sünger ile ilgili olan dosya için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu 3 Ocak 2017 tarihi itibarıyla onaylanmıştır. Buna göre KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, yatırım geçelilik süresi 02.12.2016 - 02.12.2019 tarihleri arasında, destek tutarı ise 9.600.000 TL’dir. Yatak üretimine ilişkin dosya ise halen değerlendirme aşamasında olup neticelenmek üzeredir.
Yukarı