Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KRDMD – Kardemir’in 3Ç net karı beklentilere paralel açıklandı. Kardemir 3Ç'de 716 mn TL net kar açıkladı, medyan piyasa beklentisi 736 mn TL kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 735 mn TL kar). Şirketin geçen senenin ilk 3 aylık döneminde -129mn TL net zararı bulunurken, 2021 yılı ikinci çeyreğinde ise 919 mn TL net kar açıklanmıştı. 3Ç’de şirketin satış tonajı beklentimize paralel gerçekleşirken, satış gelirleri daha yüksek ortalama fiyatlar ile tahminlerin %15 üzerine çıktı. Fakat ortalama maliyetlerin de beklentilerin üzerinde artmasından dolayı, ton başına FAVÖK beklentimize paralel olarak 220 dolar/ton olarak gerçekleşti (önceki çeyrek 242 dolar). Kardemir’in güçlü nakit üretimi 3Ç’de devam etti ve 2Ç itibariyle 705 milyon TL olan net nakit pozisyonu, 3Ç’de 1,4 milyar TL’ye yükseldi. Son 12 ayda hisse başına nakit üretimi yaklaşık 2,9 TL oldu (son 12 ay hisse fiyatı artışı 3,8 TL). Artan nakit ile beraber temettü beklentileri desteklenecektir. Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  CCOLA – Coca Cola Icecek 3Ç21'de piyasa beklentilerinin üzerinde 916mn TL net kar açıkladı (Konsensüs: 775mn TL net kar; YFt: 900mn TL net kar). Açıklanan net kar 3Ç20’ye göre %10 daha yüksektir. Şirketin satış gelirleri satış hacminin yıllık bazda %11 artması ve güçlü fiyatlama sayesinde 3Ç21'de yıllık bazda %37 artarak 6794mn TL olmuştur. Sıkı operasyon giderlerinin kontrolü 3Ç21’de de devam ederken, faaliyet kar marjı 2Ç’deki %18,5 seviyesinden %19,8’e ulaştı. FAVÖK ise 3Ç21'de geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla 1615mn TL’ye ulaşırken (Konsensüs: 1629mn TL; YFt: 1613mn TL) çeyreksel bazda %21 yükselmiştir. 3Ç21'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç20'ye göre 4.6 puan daralma göstererek %23.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1739mn TL olarak gerçekleşirken, Özbekistan satın alımına rağmen güçlü nakit akışı sayesinde Net Borç/FAVÖK çarpanı 0.4x’te sabit kaldı. Yönetim 2021 yılsonu beklentilerini satış hacmi için düşük-orta onlu yüzde artışa (Önceki: yüksek tek haneli) ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek yirmili-düşük
  otuzlu yüzdelerde büyümeye (Önceki: düşük – orta onlu yüzdeli büyüme) revize etti. 3Ç21 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  KORDS – Kordsa’nın 3Ç net karı beklentilere paralel açıklandı. Kordsa 3Ç'de 141 mn TL net kar açıkladı (geçen sene aynı dönem 20 milyon TL), piyasa beklentisi 139 mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 138 mn TL net kar). 3Ç FAVÖK performansı da genel olarak beklentiler ile uyumlu gerçekleşti ve 309 milyon TL olarak açıklandı (piyasa beklentisi: 299 milyon TL). FAVÖK marjı çeyreklik olarak 1,3 puan düşüş gösterse de, ciro büyümesi sayesinde FAVÖK 2Ç’ye göre %8 artış kaydetti. Hammadde fiyatlarındaki artışın ürün fiyatlarını da yukarı çekmesi ciro büyümesini desteklemektedir. Otomotiv iş kolunda lastik yenileme pazarında küresel olarak güçlü seyreden talep, şirketin satış ve karlılık performansındaki 2020’ye göre hızlı iyileşme yaşanmasında temel sebep olmuştur. Daha çok havacılık sektörü ile çalışan kompozit iş kolundaki büyüme ise zayıf trendini sürdürmektedir. Bu çeyrekte Şirketin net borcu TL bazında 2,8 milyar TL seviyesinde yatay kalırken, artan karlılık sonucu net borç/FAVÖK rasyosu 3,2x seviyesinden 2,6x seviyesine iyileşmiştir. Sonuçlar beklentilere uyumlu olduğundan, piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  AEFES – Anadolu Efes Biracilik 3Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç21'de şirketin TL11592mn net satış, TL2275mn FAVÖK ve TL545mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL11559mn net satış, TL2321mn FAVÖK ve TL487mn net kar olması yönünde. AEFES’in net satış gelirlerinin konsolide satış hacminin yüksek tek haneli büyümesi ve bira segmentindeki güçlü fiyatlama sayesinde yıllık bazda %32 artmasını beklemekteyiz. FAVÖK beklentimiz %19,6 FAVÖK marjı ile 2275 milyon TL FAVÖK’e karşılık gelmektedir.
  TUPRS – Tupras 3Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç21'de şirketin TL39600mn net satış, TL2560mn FAVÖK ve TL1176mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL38410mn net satış, TL2265mn FAVÖK ve TL1120mn net kar olması yönünde. Rafineri marjlarında yaşanan toparlanma ile stok etkisi hariç FAVÖK rakamında geçen çeyreğe göre 1,1 milyar TL'den 2,1 milyar TL'ye artış beklerken, daha düşük stok karı nedeniyle rapor edilen FAVÖK'te ise artış sınırlı gözükecektir.
  VAKBN – Vakıf Bank 3Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç21'de bankanın TL727mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL718mn net kar olması yönünde. VAKBN için 727mnTL olan kar tahminimiz %6 çeyreklik özkaynak karlılığıyla çeyreklik hafif toparlanmaya işaret ediyor. Kredi mevduat makaslarındaki iyileşme ve 2,6mlrTL’ye (2Ç: 2mlrTL, %14’ten %16,45’e yükselen TÜFE varsayımıyla) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle net faiz gelirlerinin 4,8mlrTL’ye ulaşmasını öngörüyoruz. Böylece, 2,2mlrTL’ye (2Ç: 1,8mlrTL) yükselen swap giderlerine rağmen net faiz marjında 60bp artış bekliyoruz. Faaliyet giderlerinde yıllık %15 komisyon gelirlerinde ise %34 artış öngörüyoruz. 2mlrTL’ye (çeyreklik +%39, yıllık -%24) yükselen karşılık giderlerinin karlılığı baskılamasını bekliyoruz.

Yukarı