04.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY/SAFGY: Şirketlerin birleşmesine ilişkin yapılmış olan Rekabet Kurulu başvurusu kabul edilmiştir.
 • DENIZ: İdari para cezasının iptaline ilişkin olarak Banka tarafından 2 Kasım 2016 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.
 • ECILC / ECZYT: Şirketlerin sırasıyla %25 ve %50 oranındaki bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin hak kullanımları bugün gerçekleştirilecektir.
 • EGLYO: Şirket’in aleyhine verilen ihtiyati haczin kaldırılmasına ilişkin ara kararla ilgili olarak Şirket lehine ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine istinaf kanun yoluna 01.11.2016 tarihinde başvurulmuştur.
 • FINBN: Banka tarafından, 91 gün vadeli iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 178.900.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • GEDIZ: Şirket iştiraklerinden Yapısan Yapı ve San ve Tic A.Ş’ye Kütahya-Şaphane ilçesinde bulunan tarla vasfındaki gayrimenkuller için 150.119 TL bedelle satın alınması için Şaphane Belediyesince yazılı teklif gönderilmiştir. Söz konusu teklif değer tespit çalışması sonrasında değerlendirilecektir.
 • GLYHO: Şirket, iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • LOGO: Mehmet Tuğrul Tekbulut, 123.609 lot payını 50 TL fiyattan 6.180.450 TL bedelle Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş’ye devretmiştir.
 • METRO (VANGD): Çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde ‘VANET Manipülasyon Davası' olarak geçen dava ile bağlı ortaklık VANET Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) ve Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk taraf değildir. Söz konusu bu hususla Galip Öztürk ve bağlı ortaklığın alakası yoktur.
 • MRGYO: Şirket’in ilişkili taraflardan ticari olmayan alacak bakiyesinden kalan tutar olan 13.087.084 TL'nin kapatılması için 31.12.2016 tarihine kadar ek süre verilmesi talebinin olumlu karşılandığı açıklanmıştır.
 • OZKGY: Şirket’in %100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde olan İstanbul-Beşiktaş’da yer alan taşınmazların Tüzel Kişilik Unvan Değişiklik işlemleri tamamlanmış olup; tapu sicil kayıtları Şirket adına tescil ettirilmiştir.
 • TOASO: Şirket yeni otomobil projesi Egea model ailesine artan talebi karşılamak maksadıyla, mevcut üretim tesisinde ikinci bir gövde hattı yatırımının yapılması ve boya biriminde yeni teknolojilerin uygulamaya alınması projeleri Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, bu çerçevede "yıllık üretim kapasitesi" toplam 400 bin adetten 450 bin adete çıkartılacaktır. 50 Milyon Euro tutarındaki yatırımla gerçekleştirilmesi planlanan ikinci gövde hattı projesi de tamamlandığında, Egea model ailesinin üretim kapasitesinin yıllık 250.000 adede ulaşması öngörülmektedir.
 • TRCAS: Şirket’in katıldığı Kahramanmaraş ilinde bulunan Menzelet (124 MW) ve Kılavuzlu (54 MW) hidroelektrik santrallerine ilişkin ihale görüşmeleri, Turcas Yapısan Ortak Girişim Grubu lehine sonuçlanmamıştır.
 • TTRAK: Şirket Ekim ayında 4.478 adet traktör satışı gerçekleştirerek Ocak-Ekim döneminde toplam 38.223 adet traktör satışına ulaşmıştır. Üretim ise Ekim’de 3.459 adet olurken Ocak-Ekim döneminde 38.823 adete ulaşmıştır. YF Araştırma Yorum: Etkinin pozitif olmasını bekliyoruz.
 • UYUM: Hisse Borsa İstanbul tarafından bugün kottan çıkarılacaktır.
 • VERUS: Şirket’in %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası ile ilgili tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Detay Arama Ruhsatı" alınmıştır.
 • TAVHL (YF Beklenti: 212 mn TL kâr / Piyasa Beklentisi: 216 mn TL kâr) bugün 3Ç16 finansallarını açıklayacak. Açıklanan Önemli 3Ç16 Finansalları
 • KRDMD: 3Ç16: 20 mn TL zarar (YF Beklenti: 27 mn TL kâr / Piyasa Beklentisi: 9 mn TL kâr)
 • OTKAR: 3Ç16: 17 mn TL kâr (YF Beklenti: 11 mn TL kâr / Piyasa Beklentisi: 15 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Kısa vadede fiyatlama etkisini pozitif bekliyoruz.
 • SAHOL: 3Ç16: 537 mn TL kâr (Piyasa Beklentisi: 581 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Önemli bir fiyatlama etkisi beklemiyoruz.
 • TKFEN: 3Ç16: 12 mn TL zarar (YF Beklenti: 81 mn TL kâr / Piyasa Beklentisi: 55 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Önemli bir fiyatlama etkisi beklemiyoruz.
 • TOASO: 3Ç16: 210 mn TL kâr (YF Beklenti: 186 mn TL kâr / Piyasa Beklentisi: 199 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Endeks üzeri getiri önerimizi sürdürüyoruz. SPK Bülteni
 • KLNMA bedelli sermaye artırımı, AKBNK ve GOZDE borçlanma aracı ihracı için Kurul’a başvurmuştur.
 • GSDHO ve ADESE’nin bedelsiz sermaye artırımı, DERIM ve LIDFA’nın borçlanma aracı ihraç başvuruları onaylanmıştır.
 • SARKY’nin %99 bağlı ortaklığı Bemka Emaye Teli ve Kablo Sanayi A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni onaylanmıştır. Bültenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.
Yukarı