Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ALARK – Alarko Holding sahip olduğu tüm enerji varlıklarının ve iştirak paylarının Alarko Enerji adlı çatı şirket altında toplanacağını KAP’a bildirdi. Buna göre konsolide edilmeyen varlıklar yeni şirket çatısı altında özkaynak yöntemi ile raporlanmaya devam edecek. Değişikliğin tüm detayları henüz bilinmemekle beraber bu hamleyi Şirket’in bilanço yapısının sadeleşmesi ve uzun vadede yeni enerji şirketinin halka arzının yolunu açması dolayısıyla olumlu olarak değerlendiriyoruz.
  HDFGS – Şirket sermayesi bugün 64 milyon TL’den %9.38 oranında kar payından bedelsiz olarak 6 milyon TL artışla 70 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 3.53 TL’ye denk gelmekte.
  TUCLK – Şirket ile Alman Tier-1 arasında 2021 – 2022 yıllarını kapsayan Daimler için direksiyon sistemleri parçası üretimine ilişkin anlaşma imzalandığı bildirildi. Söz konusu anlaşmadan iki yıllık dönemde 7.5 milyon Euro tutarında ciro elde edilmesi bekleniyor. Devam eden yıllar için de mevcut parçaların yeni versiyonlarının üretimi için de görüşmeler sürüyor.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BIMAS – Pay geri alım programı çerçevesinde 67.48 TL ortalama fiyattan 11.000 adet pay alımı yapılırken, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0.92’ye yükseldi.
  ENKAI – Pay geri alım programı çerçevesinde 6.46 – 6.50 TL fiyat aralığından 0.56 milyon adet pay alımı yapıldı.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – IZFAS

Yukarı