Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • HDFGS: Şirketin 31.08.2018 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi 'nin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 32.000.000 (Otuzikimilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (yüzde yüz) oranında 32.000.000 (Otuzikimilyon) Türk Lirası arttırılarak 64.000.000 (Altmışdörtmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiştir.
  • AVOD: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında, şirketimin kendi paylarını borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 4.500.000 adet (sermaye artırımı henüz tamamlanmadığında mevcut çıkarılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 9.000.000,-TL olarak belirlenmesine ve geri alım programının ilk olağan genel kurulda ortaklığın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
  • SISE: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Cam Elyaf Sanayii A.Ş'nin teknik ömrünü tamamlamış olan tek fırınının 31.08.2018 tarihi itibariyle durdurularak personelinin yıllık izinleri kullanmasının akabinde 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle üretim faaliyetine kesin ve devamlı suretle son verilmesine karar verilmiş olup diğer yandan Balıkesir'de yatırımları devam eden bağlı ortaklığımız Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş'nin yatırımının tamamlanması sonrasında cam elyaf üretimine devam edilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımın tamamlanmasına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
  • FONET: Şirketin 03.09.2018 tarihinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin HBYS Tam Otomasyon Yazılım Hizmeti Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 3 (Üç) şirket iştirak etmiş olup 9.353.502,00 TL ile en uygun teklifi FONET vermiştir.

Borsa İstanbul:

  • SPK BÜLTENİ:
  • Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:

Yukarı