04.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKCNS: Şirket, iştirak portföyünde yer alan Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesindeki %24.12 oranındaki 96.482,56 TL. nominal tutarlı hissesini 26 mn TL bedelle Çukurova Holding A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir. YF Araştırma Yorum: Haberin etkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz.
 • AKSEN: Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası öncülüğünde, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Odea Bank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın katılımıyla oluşturulan bankaların konsorsiyumu ile Kazancı Holding AŞ ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ arasında toplam 800 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Yaratılan bu finansman ile eski kredinin tamamının ödendiği ve rehin edilen Kazancı Holding AŞ mülkiyetindeki Aksa Enerji paylarının serbest hale geçtiği açıklanmıştır. Kazancı Holding, yeni kredi için bir önceki kredi rehinine konu paylara ek olarak %9,74 oranında yeni pay daha rehin verilerek toplamda %61,98 oranındaki AKSEN payı rehin göstermiştir.
 • ALBRK: Banka’nın 2Ç16 sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. (YF Beklentisi: 67 mn TL, Piyasa Beklentisi: 69 mn TL)
 • ARCLK: Şirket, daha önce Romanya’da yer alan iştiraki Arctic S.A. tarafından, Romanya devletinden 37,5 milyon EURO'ya kadar nakit teşvik alınması şartıyla 1,1 milyon kapasiteli çamaşır makinası ve 500 bin kapasiteli bulaşık makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması projesini nihai hale getirmiştir. Buna ek olarak Arctic S.A., Romanya'da 2 milyon kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik başvurusunu 3 Ağustos 2016 tarihinde Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesine teslim etmiştir. Yapılan başvuruya istinaden toplam 471 milyon RON (güncel kur üzerinden yaklaşık 105,8 milyon EURO) yatırım tutarı üzerinden 36,1 milyon EURO nakit teşvik alınması öngörülmektedir. Teşvik onayının alınmasına bağlı olmak kaydıyla yatırım projesinin Ocak 2017'de başlatılarak Eylül 2019'da sonlandırılması hedeflenmektedir. YF Araştırma Yorum: Haberin hisse fiyatlarına önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.
 • BORSA İSTANBUL (ROYAL): Royal Halı payları, 4 Ağustos tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında işlem göreceğinden, söz konusu tarihten itibaren kapsamında bulunduğu BIST Ana, BIST Tekstil Deri, BIST Tüm-100, BIST Sınai ve BIST Tüm endekslerinden çıkarılacaktır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Tuzla 2. Etap 1. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"nde (Evora İstanbul) yüklenici ile yapılan 7 no.lu protokole göre 168.761.856,60 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, yeni protokole göre artarak 171.962.856,60 TL'ye çıkmıştır.
 • HLGYO: Şirket’in 2Ç16 sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. (YF Beklentisi: 12 mn TL)
 • ICBCT: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye notuyla uyumlu olarak ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin uzun vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notunu BBB+ seviyesinden BBB seviyesine indirmiş, görünümü durağan olarak bırakmıştır. Diğer kredi notlarını ise aşağıda belirtildiği şekilde teyit etmiştir.
 • ISCTR: Banka’nın 2Ç16 sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. (Piyasa Beklentisi: 1,229 mn TL)
 • ORMA: Şirket, çıkarılmış 21.9 mn TL sermayesini nakden 6 mn TL artırarak (%27,39726 bedelli, Rüçhan Kullanım Fiyatı: 1 TL) 27.9 mn TL’ye artıma kararı almıştır.
 • PRKAB: Şirket, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik destek vermek üzere, azami 3.500.000 TL fon ayrılarak, azami 1.000.000 adet pay satın alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca Şirket tarafından Yunanistan'da mukim Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTE Group) tarafından üstlenilen "Copper Telecommunications Cables & Power & Signaling Cables" projesi ile ilgili olarak düzenlenen ihaleye 29.06.2016 tarihinde kapalı zarf usulü ile 13.078.532 Euro teklif verilmesi kararlaştırılmış olup, bu tutar 29.06.2016 tarihindeki EUR/TL Kur değeri dikkate alındığında, Şirketin kamuya açıklanan son bilançosundaki (31.03.2016) aktif toplamının (594.906.012,00 TL) %5'inden (29.745.300,60 TL) fazlasına tekabül etmektedir. Şirketin ihaleyi kazanıp kazanmayacağı ve sözleşmeye davet edilip edilmeyeceği ihaleyi düzenleyen firmanın, uzun olacağı anlaşılan bir süreç yürüttükten sonra alacağı karar ile belli olacaktır.
Yukarı