04.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY:Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine sorumluluk açılan sorumluluk davasının 29.06.2016 tarihindeki duruşmasında, Mahkeme heyetinin geçici yetkiyle oluşturulmuş olması nedeniyle taraf vekillerinin taleplerinin asli atanacak heyetçe değerlendirilmesine, bu nedenle duruşmanın 07.12.2016 günü saat 15:00'a bırakılmasına karar verilmiştir.
 • ALBRK: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı; yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 179 gün vadeli 75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının ihraç işlemleri 30.06.2016 tarihinde tamamlanmıştır.
 • ANSA: Şirketin geleceğe yönelik hedeflerine olumlu etkileri olacağı düşünülerek, matbaacılık sektöründe faaliyet gösteren Parati Basım Ve İletişim Sanayi Ticaret A.Ş.' nin %100 payına sahip 20897214700 TC kimlik numaralı Emre Şen ile yapılan pazarlıklar neticesinde Şirket toplam değeri 1.000.000.- TL olarak belirlenmiş olup %51 oranındaki payın 510.000.- TL' na satın alınmasına yönelik ön görüşmelere başlanılmasına ; oy birliği ile karar verilmiştir.
 • AYGAZ: Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketin (Ulusal) Uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, (Ulusal) Kısa vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
 • CCOLA: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır. Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCİ) 10,00 üzerinden 9,40 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 01.07.2016 itibarıyla 9,45 olarak güncellenmiştir.
 • COMDO: Şirket, 13.549,22 metrekarelik maddi duran varlık satışı yapmıştır.Toplam satış bedeli 2.500.000 Avro’dur.
 • DENGE: Şirketin çıkarılmış sermayesinin 11.000.000.TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin yeni şeklinin ve sermaye artırımının tescil işlemi tamamlanmıştır.
 • HALKB: Rekabet Kurulu'nun Bankaya idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Halk Bankası tarafından Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davası Banka aleyhine sonuçlanmış olup Karara karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte; Danıştay 13. Hukuk Dairesi temyiz başvurusu reddetmiştir ve Karar, Bankaya tebliğ edilmiştir. Söz konusu Karara karşı yasal süre içerisinde karar düzeltme başvurusunda bulunulacaktır.
 • HLGYO: Şirketin, 30/06/2016 tarihinde ihracını gerçekleştirdiği, 64 gün vadeli, 02.09.2016 vade sonlu, TRFHALK91618 ISIN kodlu finansman bonosundan Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda, 4.909.200,00 TL ödenmek suretiyle, 5.000.000,00 nominal adet alım yapılmıştır.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Uluslararası norm ve standartlara göre ray üretiminin önemli bir göstergesi olan TSI belgesine ilaveten, ray üretiminde üretim proseslerinin denetimi ve teknik onaylanması anlamına gelen HPQ (Manufacturer-related product qualification-Kullanım Onayı Belgesi) denetim ve belgelendirmesi Deutsche Bahn (DB) Merkezi Kalite birimi yetkililerince şirketin gerçekleştirilmiş ve Kardemir, Avrupa'da sadece birkaç Ray Üreticisinin sahip olduğu uluslararası geçerliliğe sahip HPQ belgesini almaya hak kazanmıştır.
 • KUTPO: Şirket Yönetim Kurulu'nun, 30/06/2016 tarih ve 14 sayılı kararı ile ; 50.000.TL (Ellibin Türk Lirası) sermayeli, tek ortaklı, "NG Kütahya Porselen Turizm Gayrimenkul Ve Pazarlama Anonim Şirketi" ünvanı altında bir anonim şirket kurulmasına karar vermiştir.
 • MGROS: Şirketin, 15 adet Migros ve 24 adet Migros Jet formatında toplam 39 adet satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır.30 Haziran 2016 itibariyle mağaza sayısı yurtiçinde 1.488 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 1.528'dir. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)
 • NTTUR/NETHOL: Net Holding, Net Turizm'i "devir alması" suretiyle birleşme işleminin SPK izin müracaatını geri çekti. Net Holding, Şirket bünyesinde bulunan Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi 18.960.491 TL ye ve Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.’yi 9.442.692 TL’ye NTTUR’a satmıştır. Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle birleşme işleminde,Net Turizm'in konsolidasyona tabii iştiraki Asyanet Turizm Sanayi ve Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. paylarının hakimiyet oranlarının pekiştirilmesi amacıyla bu satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
 • RYGYO:Şirketin portföyünde yer alan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1990 Parsel üzerindeki 17.425,92m2 arsanın üzerinde bulunan 48.884 m2 deponun 10.750 m2'lik depolama alanı "Sittnak Uluslararası Nakliyat A.Ş."ye 5 yıllığına kira verilmiştir.Şirket,kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 4.000.000 USD gelir elde edecektir.
 • SASA: Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 50.000.000 Türk Liralık kısmının tamamının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle 216.300.000 TL'den 266.300.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.
 • TRKCM: Kısmi bölünme yoluyla kurulacak olan Şişecam Otomativ AŞ’nin sermayesinin 141.085.163 TL olacağı ve paylarının tamamının Trakya Cam Sanayii AŞ’nin sahip olacağı, şirketin Olağanüstü Genel Kurulunda okunan YMM raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
 • VAKBN: Bankanın, BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC'den olan alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibi çerçevesinde icraen satılan Şekerbank T.A.Ş. hisseleriyle ilgili olarak borçlular tarafından açılan ihalenin feshi davası, borçluların davadan feragat etmeleri nedeniyle 30.06.2016 tarihli duruşmada reddedilmiştir. Davanın reddine dair kararın kesinleşmesinin ardından ihale bedeli icra dosyasından tahsil edilebilecektir.
Yukarı