03.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AFYON: Şirket’in Halımoru Köyü-Afyonkarahisar adresinde yapılan yeni çimento fabrikasının faaliyete geçmesinden sonra, eski çimento fabrikasının faaliyetine son verilerek söz konusu fabrikanın kurulu bulunduğu 259.954 m2 gayrimenkulün satışı ve bu satış dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen ilgili istisna hükümlerinden faydalanılması konusunda her türlü işlemi yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
 • AKGUV: Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı ve Ek Hizmet Binasının Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ihalenin 01 Ekim 2016 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 21 kişilik personel ile hizmet ifa etmek üzere 738.005,22 TL + KDV tutarlı sözleşmesi imzalanmıştır.
 • AKSGY: Mahkeme, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere, 01.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurulda alınan gündemin 6. maddesine ilişkin kararın iptaline, fazlaya ilişkin diğer maddelerin iptali istemlerinin ayrı ayrı reddine karar vermiştir.
 • ASELS: ASELSAN A.Ş. ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik olarak, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemleri tedariği amacıyla, toplam bedeli 34.000.200 Euro olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir.
 • AYGAZ: Şirket’in %49,62 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Entek Elektrik Üretimi A.Ş. yönetim kurulu tarafından, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde 49 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine teklif verilmesine karar verilmiştir. YF Araştırma Yorum: Haber akışı potansiyel olarak pozitif
 • DAGHL: Şirket geri alım programı kapsamında 27.07.2016-17.08.2016 tarihleri arasında sermayenin %14,37'sine isabet eden 1.551.500 adet payı, pay başına ortalama 1,54 TL fiyat ile toplam 2.383.133 TL alış bedeli ödeyerek Geri Alımını gerçekleştirmiştir. Geri alım çerçevesinde gerçekleştirilen alımın miktarı, payların fiyat ve likitidesindeki pozitif gelişmeler de dikkate alarak Geri Alım işlemlerinin sonlandırılmasına ve kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
 • DENIZ: Banka’nın kanuni takip hesaplarında izlenen toplam 214.664.369 TL tutarında tahsili gecikmiş bireysel kredi alacağının 107.477.784 TL'lik kısmı 11.600.000 TL bedelle Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 107.186.585 TL'lik kısmı ise 11.700.000 TL bedelle İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
 • DESA: Rings Avm, Veysel Karani Mah. Osman Gazi Cad. N158 Zemin Kat Z009 Sancaktepe/İstanbul adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Rings Avm şubesi ünvanlı mağazanın kapatılmasına karar verilmiştir. Şirket’in %99 oranında hissedarı olduğu İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Hasan Yelmen Cad.N14 Tuzla/İstanbul adresinde kayıtlı gayri faal olan Sedesa Deri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. ünvanlı şirkette ki mevcut 19.800,00 nominal değerli hissenin devir işlemlerine başlanmıştır. Hisselerin toplam satış bedeli 5.000 ABD Doları'dır.
 • DEVA: Şirket ile %99,96 oranında bağlı ortaklığı Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'nin, Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiştir.
 • DGGYO: Kısmi Bölünme İşlemi neticesinde, tahsisli sermaye arttırım karşılığı 11.792.176 TL nominal değerde pay Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde oluşturulmuş olup Doğuş Holding A.Ş. hesabına aktarılmıştır. Bu şekilde tahsisli sermaye arttırımı işlemi tamamlanmıştır.
 • EKGYO: Şirket’in yenilenecek olan Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi yazılımını oluşturmak için, SAP Türkiye Çözüm Ortağı olan Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Firması ile sözleşme imzalanmıştır.
 • KLNMA: Banka’nın çıkarılmış 160 mn TL’lik sermayesinin, nakden 340 mn TL (%212,5 bedelli, Rüçhan Bedeli: 1 TL) artırılarak 500 mn TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
 • LIDFA: Şirket 225.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 1 ay ile 3 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Fitch Ratings, Lider Faktoring'in ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu A-(tur) olarak belirlemiş ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmiştir.
 • OZKGY: Antalya-Demre’de yer alan turizm tahsisli taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nden teslim alınmıştır.
 • POLHO: Polisan Holding'in %100 oranında iştiraki olan Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 oranındaki hissesinin, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden biri olan Kansai Paint Co. Ltd.'e satışı için yapılan görüşmeler, Kansai Paint Co. Ltd.'nin Japonya'daki prosedürler gereği görüşmelere devam edebilmesi için beklenmesi gereken süre tamamlanması nedeniyle kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır.
 • SAYAS: Şirket, Daimler AG ile MB Black Projesine ilişkin olarak akdedilen Sulh Anlaşması aracılığıyla 2016 yılı sonuna kadar tahminen 4.750.000 Avro gelir elde edileceğini kamuoyu ile paylaşmış bulunmaktadır. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle Daimler AG'den 1.500.000 Avro tahsilat yapılmış olup Sulh Anlaşması kapsamında bakım – onarım ve yenileme çalışmalarının, hava koşullarına bağlı olarak, Kasım ayı sonunda bitirilerek tazminat ödemelerinin tahsilatının tamamlanması öngörülmektedir.
 • SKBNK: Banka’nın takipteki krediler portföyünün 139.587.429 TL tutarındaki bölümü, 7.150.000 TL bedel karşılığında Final Varlık Yönetim A.Ş. ve Mega Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
 • TKFEN: Şirket bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'nin Fransız Vinci Grubundan Entrepose Contracting ile oluşturduğu Konsorsiyum, Mersin-Tarsus Bölgesinde birbirine yakın iki sahada gerçekleştirilecek toplam 4 (dört) milyar metreküp (4 bcm) kapasiteli Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisleri'nin EPC (Mühendislik-Tedarik-Yapım-İşletmeye Alma) esasıyla yapımı için yatırım lisans sahibi işverenler olan Toren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş. ve Gaz Depo ve Madencilik A.Ş. firmaları ile toplam 2.413.000.000 Euro tutarında iki adet Sözleşme imzalamıştır. Grup Şirketleri olan ekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB - Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'nin konu sözleşmelerdeki toplam payı 723.000.000 Euro'dur. Konu sözleşmeler kapsamındaki işlere, işveren şirketler tarafından ilgili proje finansmanının sağlanması üzerine başlanacak olup grup şirketlerimizin Konsorsiyum içindeki iş kapsamlarını işlerin başlamasını takiben 5 yıl içerisinde fiilen tamamlaması planlanmıştır. YF Araştırma Yorum: Söz konusu projeye ilişkin tutar Şirket’in toplam bekleyen siparişlerinin %10’unu oluşturmaktadır. Haber akışı pozitif.
 • TRCAS: Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesi amacıyla ihale edilecek Grup 2 portföy içinde bulunan toplam 178 MW kurulu güce sahip Kahramanmaraş ilinde bulunan Menzelet (124 MW) ve Kılavuzlu (54 MW) hidroelektrik santrallerine ilişkin ihaleye Turcas Petrol A.Ş.'nin ("Turcas") %50 ve Yapısan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Yapısan") %50 pay ile oluşturduğu Turcas Yapısan Ortak Girişim Grubu tarafından teklif verilmiştir.
 • YAYLA: Şirket’in 27.79 mn TL bedelle ihalesini almış olduğu 19 Mayıs Barajı İsale Hattı işinin sözleşmesi imzalanmıştır.
 • YGYO: Şirket’in solo olarak düzenlenen finansal tabloları, Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'ye iştirak edilmesi nedeniyle 30.09.2016 tarihli finansal tablolarından başlamak üzere ayrıca konsolide olarak da düzenlenecektir.
 • YKBNK: Banka, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 116.254.138 TL idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 87.190.603 TL, cezanın iptaline ilişkin tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla Banka tarafından ödenmiştir.
Yukarı