Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ASELS: Aselsan ve BMC arasında, farklı kuvvetlerin ihtiyaçlarına yönelik üretilecek araçlarda kullanılmak üzere SARP silah sistemi satış sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin toplam büyüklüğü 95 milyon Euro olup, teslimatların 2018-2021 yılları arasında yapılacağı belirtildi. Aselsan’ın toplam uzun vadeli sipariş büyüklüğünün 8 milyar ABD doları seviyesine ulaştığını tahmin ediyoruz (1Ç-18: 7.5 milyar ABD doları).
  • GUBRF: Şirketin Yarımca tesislerinde bulunan limanının genişletilmesine ilişkin yatırım T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından "Büyük Ölçekli Yatırım" kapsamına alınmış ve yatırıma ilişkin teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarı 235 milyon TL’dir. Ayrıca, İskenderun tesislerinde bulunan TSP tesisinin kompoze gübre üretecek şekilde modernize edilmesine ilişkin yatırım T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından "Bölgesel Teşvik Uygulaması" kapsamına alınmış ve yatırıma ilişkin teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarı 84 milyon TL’dir.
  • KORDS: Kordsa, ABD'de "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin ABD Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay değerlendirme süreci olumlu olarak sonuçlandığını bildirdi. Şirketler ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlamaktadır. Satınalma ile ilgili kapanış süreci başlatılmış olup, sürecin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. YF Araştırma Yorum: Pozitif
  • TOASO: " Tofaş fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri toplam 18 işgünü üretime ara verilecek. Tofaş Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 işgünü olmak üzere toplam [en fazla] 18 işgünü üretime ara verilecektir. Normal üretim sürecine ise 27 Ağustos tarihinde başlanacaktır. YF Araştırma Yorum: Tofaş’ın yıllık planlı bakım ve onarım çalışmaları genelde 2 hafta olur. Bu seneki duruş önceki yıllara göre biraz daha uzun ve bu durum ise zayıf oto talebine bağlı olabilir. Hisse için hafif olumsuz olarak değerlendirilebilir.
  • SNKRN: Şirket ortaklarının sahip olduğu, Şirket'in 6.700.000TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %27,54'ünü temsil eden her biri 1.- TL kayıtlı değerde 1.845.400 adet ((A) grubu 750.000 ve (B) Grubu 1.095.400) paylarının tamamı için Kerem Bilge ile 2.000.000-TL devir bedeli ödeneceği konusunda mutabık kalmışlardır.1.-TL nominal değerdeki beher (A) grubu hisse için devir bedeli 1,00-TL olarak belirlenmiştir. İlgili beher hisseler için belirlenen değerler tarafların karşılıklı görüşmeleri ve pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, 750.000 adet A Grubu Hisse için devir bedeli 750.000-TL'dır. Devredenler ve Devralana ait paylar aşağıda gösterilmiştir.1.-TL nominal değerdeki beher (B) grubu hisse için devir bedeli 1,141135-TL olarak belirlenmiştir. İlgili beher hisseler için belirlenen değerler tarafların karşılıklı görüşmeleri ve pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, 1.095.400 adet B Grubu Hisse için devir bedeli 1.250.000-TL'dır.

Borsa İstanbul:


Yukarı