03.05.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADANA: Şirket, 1Ç16 dönemindeki kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artarak 37 mn TL olmuştur. YF Araştırma Yorum: Net kârdaki yükselişe rağmen, Güney bölgesindeki rekabet nedeniyle operasyonel performans zayıf kalmıştır.
 • ASELS: ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında Yeni Mobil Sistemi alımına istinaden tarihinde, toplam bedeli 68.999.994 TL olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2019 yıllarında gerçekleştirilecektir. Şirket bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ilgili kalemlerden sermaye hesabına aktarımı gerçekleştirmiş olup, süreç SPK nezdinde değerlendirilmeye devam etmektedir.
 • AVPET: Şirket yönetim kurulu, %80 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Metro Turizm Otelcilik Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin Fatma Öztürk Gümüşsu'ya ait şirket sermayesinin %4 oranına tekabül eden 38.400 TL Nominal tutarlı ve Efes Tur Seyahat A.Ş'e ait şirket sermayesinin %16'sına tekabül eden 153.600 TL Nominal tutarlı paylarının satın alınmasına ilişkin görüşmelerin başlanmasına ve değerleme raporu hazırlatılmasına karar vermiştir.
 • BAKAN: Şirket varlıklarında yer alan Anadolu Grup Enerji Yatırımları A.Ş.'den alınan kojenerasyon elektrik üretim tesis ve techizatına ilişkin olarak, Anadolu ile Şirket arasında imzalanan devir sözleşmesi uyarınca Tesis'in gerekli görüldüğü zamanlarda Şirket veya Şirket tarafından yetkili kılınan kişilerce incelenebileceğine dair güvence verilmiştir. Diğer taraftan bağımsız denetim çalışması sırasında söz konusu sözleşmesel yükümlülüğün uygulanmasında sorunlar yaşanmakta olduğu görülmüştür. Bu kapsamda Anadolu ile yapılan görüşmelerde söz konusu zorlukların kısa vadede aşılmasının imkan dahilinde olmadığı hususunda mutabık kalınmış ve daha önce devir alınmış olan Tesis'in aynı şartlarla iade edilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılarak bir protokol imzalanmıştır. protokol uyarınca Anadolu Tesis'i satış fiyatı olan 4.13 mn TL üzerinden geri alacak ve bugüne kadar tahakkuk etmiş kiraların ödenmesine ilişkin olarak herhangi bir indirim talebinde bulunmayacaktır. Ayrıca işlemin önemli nitelikte ve ayrılma hakkı doğurucu bir işlem olmadığı değerlendirilmektedir.
 • CUSAN: Medical Park Sağlık Grubu'nun yatırımı olarak İstanbul Pendik E-5 üzerinde gerçekleştirilmekte olan hastane projesinin giydirme dış cephe uygulamalarında Şirket ürünleri kullanılacak olup, ürünlerin toplam tutarı 1.240.000 TL olup uygulayıcı firma ile tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
 • DENIZ: Banka’nın kanuni takip hesaplarında izlenen 204.690.204 TL tutarında tahsili gecikmiş bireysel kredi alacağı 25.400.000 TL bedelle Final Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
 • EKGYO: Şirket, 1Ç16 dönemindeki kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artarak 177 mn TL olmuştur.
 • ESEMS: Şirket, İstanbul-Çekmeköy’de yer alan Kardiyum AVM mağazasının kapatılması kararı almıştır.
 • GSDDE: Şirket, Malta'da 5.000 USD sermaye ile kurulacak olan bir adet şirkete %100 oranı ile iştirak etmesine karar vermiştir. Şirket ayrıca %100 sermaye payıyla Malta'da kuracağı bağlı ortaklığı adına tescillenmek üzere, Danimarka'da yerleşik K/S Danred V. Şirketi ile, Çin'de yerleşik Jiangmen Nanyang Engineering Co, Ltd. tersanesinde 2013 Yılında inşa edilmiş, Valletta/Malta siciline kayıtlı, 32.500 DWT kapasiteli, bir adet kuru yük gemisinin satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalamıştır.
 • ISCTR: İş Bankası, 1Ç16’da solo bazda 969mnTL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 985mnTL ile uyumlu seviyededir. Net kar yıllık bazda %6, çeyreksel %10 artış kaydetti.
 • LOGO: Şirket ile Vega Yazılım Limited (Vega) hissedarları arasında, Vega hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan bir niyet anlaşması imzalanmıştır.
 • MAALT: Şirket ayrılma hakkı fiyatı olan 10,79 TL’yi ve Mares Otel’in kira sözleşmesinin değiştirilmesi konularının görüşülmesi amacıyla 31 Mayıs’ta İstanbul’da Olağanüstü Genel Kurul düzenleyecektir.
 • OYLUM: Şirket SPK’dan mali tabloların bildirimi hususunda ek süre talebinde bulunmuştur.
 • RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Ankara-Kazan’daki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan deponun 7.000 m2 depolama alanı için Ditech Elektronik İletişim Bilişim Sistemleri Lojistik İnş.İç ve Dış Tic.A.Ş. ile 5 yıllığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kiraya verilen depodan 5 yılda KDV dahil yaklaşık 6 mn TL gelir elde edilecektir.
 • SAHOL: Holding, CRFSA hisselerinde 7,05-7,22 TL fiyatlarından 50 bin TL nominal değerli payların satış işlemini gerçekleştirerek pay oranını %50,66’ya çekmiştir. Şirke ayrıca yaptığı açıklamada Enerjisa'nın dağıtım şirketi hisselerinin %49’unu dağıtacağına ilişkin haberlere ilişkin yönetim kurulunca bu yönde alınmış bir karar olmadığını açıklamıştır.
 • SARKY: Şirket Genel Kurulu, brüt 0,15 TL (net 0,1275 TL) nakit temettüsünün 22 Haziran’da dağıtılması hususunu onaylamıştır.
 • TKNSA: Şirket, 1Ç16 dönemindeki zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artarak 18 mn TL olmuştur. (YF Beklentisi: -9 mn TL, piyasa beklentisi: -7 mn TL) YF Araştırma Yorum: Şirket için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi; beklentiler dahilindeki operasyonel performans, cazip değerlemeler ve önümüzdeki çeyreklerde tek seferlik giderlerin beklenmemesi nedeniyle koruyoruz.
 • TOASO: Şirket, 1Ç16 dönemindeki kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artarak 240 mn TL olmuştur. (YF Beklentisi: 225 mn TL, piyasa beklentisi: 207 mn TL) YF Araştırma Yorum: 1Ç16 verileri, yeni modellerden kaynaklı gelişmelerle beklentileri aşmıştır. Endeks üzeri getiri tavsiyemizi koruyoruz.
 • TRCAS: Şirket’in %100 oranındaki bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş. ("TEHAŞ") ile, %46 oranında dolaylı iştiraki Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ("TBK") sermayesinde eşit paya sahip ortağı BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. ("BM") arasında; BM'nin TBK'da sahip olduğu %46 oranındaki payların TEHAŞ tarafından satın alınması ve TEHAŞ'ın TBK'daki hissedarlık oranının, mevcut %46'dan %92'ye artırılması konusunda görüşmelere başlandığı açıklanmıştır.
 • TRKCM: SPK, Şirket’in bünyesinde bulunan otocam işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerin yeni kurulacak Şişecam Otomotiv A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine onay vermiştir.
 • YKBNK: Yapı Kredi 1. çeyrekte konsolide olmayan bazda 704 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 666mnTL ve piyasa beklentisi olan 654mnTL'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. *YF Araştırma
Yukarı