03.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEN: Şirket, yaptığı açıklamaya göre Olağanüstü Genel Kurul’u varlık satışlarının onaylanması ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen paydaşlarımızın belirlenmesi için yapılacaktır.
 • DGKLB: Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan röportajında TMSF bünyesindeki Boydak Holding'in markalarına talip olunduğundan söz etmiştir. Şirket’in henüz bu konuda almış olduğu herhangi bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.
 • EKGYO: Şirket, 2017 yılı satış hedeflerini açıklamıştır. Buna göre 2017 yılında toplam 9.900 adet bağımsız bölüm satışı, 1.279.513 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 8.004.918.475 TL satış değeri verilerine ulaşmayı hedeflemektedir. 1,8 mlr TL net kâr hedeflemektedir. Şirket’in "Kocaeli Körfezkent Emlak Konutları 3. Etap Konut, Sosyal Donatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" nde, Konut, Sosyal Donatı İle Ada İçi ve Ada Dışı Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri" nin (Projede Kısmi Kesin Kabulü Yapılacak En Son Bölüm) Kısmi Kesin Kabulü yapılmıştır.
 • ETILR: Şirket ile bir girişimci arasında Romanya’da işletilmek üzere Master Franchise sözleşmesi imzalanmıştır.
 • GARFA: Şirket’in takipteki faktoring alacakları hesaplarında izlenen ve anapara bakiyesi 36.726.331,42 TL olan bir kısım sorunlu alacak inal Varlık Yönetim A.Ş. ile imzalanan Alacak Satışı Sözleşmesine istinaden, 50.000 TL bedel ile satılarak devir ve temlik edilmiştir. Satış tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar geçecek dönemde gerçekleşecek net tahsilat miktarının % 25'i Final Varlık Yönetim A.Ş. tarafından Şirket'e "ek ödeme" adı altında 31.12.2018 tarihinde ayrıca ödenecektir.
 • HALKB: Banka 6 milyar TL'lik ihraç limiti ve onaylanacak limit kapsamında ilk etapta 175 gün vadeli, 500 Milyon TL nominal tutarlı fazla talep gelmesi halinde 750 milyon TL nominale kadar artırılabilecek bononun halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.
 • KARSN: Şirket, halen paylarının %17,53'üne sahip olduğu iştiraki Maas Global OY'un ("Maas") 2017 yılında yeni bir yatırım aşamasına giriyor olması nedeniyle; Maas Yönetim Kurulu'nun 09.12.2016 tarihli toplantısında alınan kararla nihai tarihi 31.7.2017 olacak şekilde yapılması planlanan sermaye artırımında yeni pay alımında kullanılmak üzere toplam 1.010.418 adet hisse opsiyonu çıkartılması için bir Hisse Opsiyonu Programı oluşturulmuştur. Şirket, bu programa payı nispetinde ve 1 mn Euro’u geçmeyecek şekilde hisse opsiyonuna katılım taahhüdünde bulunmasına karar verilmiştir.
 • KLNMA: Şirket’in bedelli sermaye artırımı sonrası kalan 58.354,894 TL nominal değerli payların satışı 2-3 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşmiştir.
 • KNFRT: Şirket, Yasal süre içerisinde Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşılamadığından Kayıtlı Sermaye Sisteminden çıkılmış olmaktadır. Bu itibarla, gerekli bildirim ve müracaatların T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 • KRGYO: Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Dumankaya) Şirket’e yapması gereken ödemelerde gerçekleşen temerrütler açısından; TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, söz konusu alacağın tahsili konusunda mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesini de kapsayacak şekilde yeniden görüşmelere başlanmıştır.
 • MNDRS: Şirket bağlı ortaklıklarından Tan Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İzmir-Aliağa’da yatırımı tamamlanan ve Eylül 2014 tarihinde işletmeye geçmiş olan 9,6 MW kurulu güçteki “Aliağa Rüzgar Enerjisi Santralı” ile ilgili olarak, 9,6 MW kapasite artışı yatırımı tamamlanmış olup, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlık heyeti yapmış olduğu inceleme sonucunda tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanısına varmıştır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarı ile Aliağa Rüzgar Enerjisi Santralı toplam 19,2 MW kurulu güç kapsamında elektrik üretimine devam edecektir.
 • NTHOL/NTTUR: Net Holding’den Net Turizm’e satışı gerçekleşen Asyanet’in hisse devir işlemine ilişkin olarak ayrılma hakkı doğmadığı açıklanmıştır.
 • ROYAL: SPK, Şirket’in finansal tablolarının KAP’a bildirimi için ek süre verilmesi talebini olumlu karşılamıştır. Buna göre Şirket’in 30/06/2016 ve 30/09/2016 tarihli finansal raporlar için 30.06.2017 (dahil) tarihine kadar yayınlaması gerekmektedir.
 • UTPYA: Şirket tarafından Odeabank A.Ş.'den 2.500.000 Avro tutarlı kredi kullanılmış olup bahsi geçen kredi için, Şirket’in %99 oranında hissedarı olduğu "Isparta Elektrik Üretim A.Ş."i teminat gösterilmiştir.
 • YKGYO: Şirket’in Ankara-Çankaya Projemizdeki 30 adet konuttan bugüne kadar toplam 18 adet konutun satış ve teslimine yönelik sözleşme yapılmış olup; sözleşmelerin toplam tutarı 31.132.944 TL’dir. Söz konusu 18 adet konuttan, KDV hariç 29.286.750 TL sözleşme tutarında 18 adet konutun teslimatı gerçekleştirilmiş olup, ilgili teslimat tutarları hasılata yansıtılmıştır.
Yukarı