Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    YKBNK – Yapı Kredi 3Ç21 konsolide olmayan net karı bizim beklentimizin (2,9mlrTL) ve piyasa beklentisinin (2,8mlr TL) üzerinde 3,2mlr TL (çeyreklik +%45, yıllık +%75) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %25 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Güçlü çeyreklik sonuçlar ve aynı zamanda tahminimizdeki sapmanın temel nedeni beklentimizin üzerinde 6,4mlrTL (YFt: 5,8mlrTL) gelen net faiz gelirleridir. İyileşen kredi mevduat makasları (TL: +79bp, toplam: +38bp) ve 2,7mlrTL’ye yükselen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileriyle (YFt: 2,5mlrTL, 2Ç: 1,7mlrTL, %13,5’dan %17,25’e yükseltilen getiri varsayımıyla) net faiz gelirleri çeyreklik %33 artışla 6,4mlrTL’ye (yıllık +%55) yükselirken, net faiz marjı çeyreklik 82bp artışla %3,6’ya yükseldi. Diğer taraftan, temel olarak 2mlrTL’ye yükselen swap maliyetleri (YFt: 2,3mlrTL, 2Ç: 1,6mlrTL) kaynaklı 1,7mlrTL ticari zarar açıklandı (YFt: 1,6mlrTL zarar, 2Ç: 1,1mlrTL zarar). Komisyon gelirleri yıllık %43 artışla 1,9mlrTL’ye yükselirken faaliyet giderleri %19 artış ile 2,3mlrTL’ye yükseldi. Varlık kalitesi tarafında, 24mnTL sınırlı net alacak girişine rağmen, hacim büyümesiyle donuk alacak oranı %5,2’den %5’e geriledi. Provizyon giderleri, önceki senelerde ayrılan muhafazakar karşılıklar sayesinde düşük seviyelerde kalmaya devam ederek çeyreklik %5 daralmayla 873mnTL’ye (YFt: 841mnTL, yıllık -%69) geriledi. Böylelikle, kümülatif risk maliyeti 2Ç’de 60bp iken 3Ç’de 51bp olarak gerçekleşti. Sermaye rasyoları güçlü seviyelerde: SYR ve Ana SYR oranları %16 ve %13,7. Banka yönetimi TL kredi büyümesi, net faiz marjı ve komisyon hedeflerinde yukarı yönlü risklerin altını çizerken, orta onlular seviyesindeki 2021 yılı özkaynak karlılığı hedeflerini aşabileceklerini paylaştı (YFt: %15,3, 9A21: %18,6). Pozitif
    KOZAL – KOZAL’ın 3Ç net karı piyasa beklentisinin %15 altında açıklandı. Koza Altın 3Ç'de 522 mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 615 mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 581 mn TL net kar). Şirketin net karı yıllık bazda %10 düşüş gösterirken, üretim hacminin beklentilerin altında kalması kar düşüşünde temel etken olmuştur. Rapor edilen FAVÖK performansı 570 milyon TL ile 533 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde olsa da, daha önce genel yönetim gideri altında gösterilen bazı giderlerin diğer faaliyet gideri içerisinde yeniden sınıflandırılması FAVÖK’ün yüksek gözükmesine neden olmuştur. Bu etkinin 3Ç’de faaliyet giderleri üzerinde yaklaşık 100 milyon TL azaltıcı etki yaptığını hesaplıyor (net kar üzerinde etkisi yok) ve düzeltilmiş FAVÖK’ün ise beklentilerin yaklaşık %10 altında olduğunu hesaplıyoruz. Şirketin altın üretim hacmi bu çeyrekte geçen seneye göre %5 düşüş göstermiş ve 57 bin ons olarak gerçekleşmiştir, bu rakam 63 bin ons olan beklentimizin %9 altında kalmıştır. Şirketin net nakit pozisyonu bir önceki çeyrekte 7,2 milyar TL seviyesindeyken 3Ç sonu itibariyle 7,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Şirketin nakit varlıkları içinde döviz kısmının ağırlığı %21 seviyesindedir. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz.
    CIMSA – Cimsa 3Ç21'de 102 mn TL olan piyasa beklentisinin %52 altında 49mn TL net kar açıkladı (Konsensüs: 102mn TL net kar, YFt: 105mn TL net kar). Açıklanan net kar 3Ç20’ye göre %49 daha düşüktür ve 2Ç21’in %88 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç21'de yıllık bazda %82 artarak 891mn TL olmuştur (Konsensüs: 840mn TL; YFt: 853mn TL). Net kar rakamındaki temel farklılık arasında iştiraklerden 9mnTL net zarar (2Ç’de 59.8 mnTL net kar) bulunmaktadır. FAVÖK ise 3Ç21'de 3Ç20’ye göre %1 artışla 153mn TL olarak gerçekleşirken (Konsensüs: 157mn TL; YFt: 158mn TL) çeyreksel bazda ise %28 gerileme göstermiştir. 3Ç21'de şirketin FAVÖK marjı artan enerji maliyetleri sonucunda 3Ç20'ye göre 13.7 puan daralma göstererek %17.2 olmuştur. Bilanço tarafında, şirketin Net Borcu 805mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı 2Ç21’deki 1.1x seviyesinden hafif yükselerek 1.2x olmuştur. 3Ç21 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.
    EKGYO – Şirket İstanbul Çekmeköy’de yer alan 226 adet konut ve 6 ticari üniteden oluşan 232 adet bağımsız bölüm için yapı ruhsatı alındığını bildirdi.
    KATMR – Şirket bir Afrika ülkesiyle muhtelif zırhlı savunma sanayii araçları için 6.32 milyon Dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Teslimatın 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenirken, söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %17'sine tekabül etmekte.

Yukarı