02.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • BAGFS: Şirket, Romanya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Trammo ve Teotrade firmalarından 6.000 ton DAP gübresi ve 1.000 ton Kompoze gübre (NP 20.20) siparişi almıştır. Siparişlerin toplam tutarı 2.348.265 USD olup, sevkiyatlar Eylül ayında tamamlanacaktır.
 • BAKAN: Şirket’in, faaliyet konusunun değiştirilmesi ve matbaacılık faaliyetine ilişkin aktif ve pasiflerin tasfiye edilmesi nedeniyle oluşan ayrılma hakkı fiyatı 2,2781 TL’dir. Ayrıca SPK, Şirket’in 30/06/2016 tarihli finansal raporlarının KAP’a bildirimi ile ilgili olarak Şirket’e 3 Ekim 2016 tarihine kadar ek süre tanımıştır.
 • COMDO: Şirket ana ortağı Componenta Corporation, Finlandiya'da kurulu bağlı ortaklıkları Componenta Finland Oy ile İsveç'te kurulu Componenta Främmestad AB, Componenta Wirsbo AB ve Componenta Arvika AB adlı şirketler yeniden yapılandırılma talebiyle gerekli resmi başvuru sürecini başlatmıştır. Componenta Corporation'ın Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığı Componenta B.V.'nin iflası için de resmi süreci başlatma kararı alınmıştır. Şirket, yukarıdaki belirtilen firmaların kapsamında olmayıp tüm faaliyetlerine aynen devam etmektedir. Ana Ortağın Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığı Componenta B.V.'nin iflasına karar verilmesi durumunda, Şirket’in anılan şirketten olan alacaklarının tahsili için gerekli hukuki işlemler tesis edilecektir.
 • ECILC: Eczacıbaşı-Monrol'ün 1 Eylül 2016 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında; Eczacıbaşı-Monrol'ün %100 hissesine sahip olduğu iştiraklerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu bulunan Capintec Inc. unvanlı şirketin tüm hisselerinin 25.000.000 TL bedel ile V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.'ye ("Varinak") satılmasına, satış bedelinin 10.000.000 TL'lik kısmının peşin, bakiye kalan 15.000.000 TL'nın ise hisse devir tarihinde nakden tahsil edilmesine, Hisse devirlerinin en geç 30 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmesine ve kapanış tarihinde şirket performansına bağlı olarak satış bedelini değiştirecek herhangi bir indirim/mahsup ya da düzeltme yapılmamasına, Bu satış için gerekli işlemlere başlanmasına ve bu bağlamda Eczacıbaşı-Monrol ile Varinak arasında Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak-31 Ağustos 2016 tarihleri itibariyle, toplamda 3.730.708.209,32 TL değerinde, 5.386 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 230.975.124,00 TL değerindeki, 364 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 2.547 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 1.960.119.996,53 TL dir. 2016 yılında, Ağustos ayı itibarı ile, toplamda satışa esas brüt 788.240,26 m2 büyüklüğe ulaşan bağımsız bölümlerin satışı gerçekleştirilmiştir. Şirket projelerinden " İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " nin sözleşmesi, Yüklenici " Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş." ile sözleşme imzalamıştır. Toplam arsa karşılığı satış bedeli 342.4 mn TL olan projenin Emlak Konut payı %25’tir. (85.6 mn TL)
 • EKIZ: Şirket’in ortağı Muhittin Ekiz ‘den olan alacağın bu tarihe kadar toplam 5.594.699.-TL ‘sinin tahsilatı gerçekleşmiştir. Kalan borcu 7.999.305,88 TL’dlr.
 • GEREL: Şirket, Umman Sultanlığı'nda mukim Petrohouse International LLC şirketi ile beraber Umman Sultanlığı'nda "Gersan Elektrik Oman LLC" unvanlı bir proje şirketinin kurulması ve kurulacak bu proje şirketinin çerçevesini belirlemek amacıyla proje şirketi adına hareket eden bir konsorsiyum olarak kendilerini organize etmek üzere taraflarca "Ortak Teşebbüs Sözleşmesi" imzalamışlardır. İş bu sözleşme ile kuruluş aşamasına geçilmiş ve kuruluş işlemleri başlanmış bulunmaktadır.
 • KRONT/TTKOM: Şirket’in Türk Telekom'dan halihazırda devam etmekte olan ASUP Bakım projesi ile ilgili 1.250.000 TL ve 247.000 USD + KDV tutarındaki siparişi Şirket’e ulaşmıştır.
 • LKMNH: Şirket’in Ağustos ayı içerisinde faaliyete geçmesini planladığı Demet Tıp Merkezi için Sağlık Bakanlığı'na başvurusunu yapmış olup, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırma süreci devam etmektedir. Ayrıca Şirket, 31 Ağustos 2016’da sona eren geri alım programını 2 Şubat 2017’ye kadar uzatmıştır.
 • MGROS: Ağustos ayı içerisinde 8 adet Migros ve 10 adet Migros Jet formatında toplam 18 adet satış mağazası hizmete açılmıştır. 31 Ağustos 2016 itibariyle Şirket’in mağaza sayısı yurtiçinde 1.529 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.568'dir. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza).
 • RYGYO: Şirket portföyünde bulunan İstanbul-Tuzla’daki 44.596,99 m2'lik lojistik deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskanı) alınmıştır. Şirket’in Kırklareli İlinde 47.072 m2'lik depolama alanı için Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 15 yıllık Depo Kira Sözleşmesi imzalanmıştır. Kiraya verilecek depodan yıllık %10 enflasyon oranına göre 15 yılda yaklaşık KDV dahil 210.000.000 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.
 • SERVE: Şirket merkezi olarak kullanılan taşınmazın 2 mn TL’sine kadar Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye ipotek verilmesi işlemi tamamlanmıştır.
 • VESTL: Şirket’in luslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve global markalarla olan stratejik işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda, %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ ("Vestel Ticaret"), 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile Avrupa pazarı için Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin hakları kapsayan bir marka lisans anlaşması imzalamıştır. Söz konusu anlaşma, ilgili ülkelerdeki gerekli hukuki izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup, ilk etapta 5 yıl süre ile geçerli olacaktır. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Toshiba markalı televizyonların Avrupa'daki pazar payının orta vadede %5'in üzerine çıkarılması ve Şirket’in Avrupa televizyon pazarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedeflenmektedir. Şirket, Japon Nikkei Gazetesi kaynaklı çeşitli haber ajanslarında yer alan, Sharp Corporation'ın (Sharp Corp.) SHARP markası ile beyaz eşya üretimi ve Avrupa'da satış ve pazarlaması için Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ'ye vermiş olduğu marka lisans hakkını geri almak üzere görüşmelere başladığına yönelik haber gerçeği yansıtmamakta olup, Şirketimize Sharp Corp. tarafından bu yönde bir talep iletilmemiştir. Lisans sözleşmemize göre Sharp Corp. ile anlaşmamız 2020 yılına kadar yürürlüktedir.
Yukarı