Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKSEN: Doğal gaz santrallerinde düşük kapasite kullanımı beklenmekle birlikte, spot piyasa fiyatlarındaki düzeltme ve satış portföyünün ağırlıklı olarak spot piyasaya yapılıyor olması sayesinde marjların büyük bölümünün korunması beklenmektedir. Ayrıca doğal gaz santrallerindeki marj kayıplarının bir kısmının Bolu Termik Santrali satışlarındaki marj artışıyla telafi edileceği öngörülmektedir. Son olarak, Aksa Enerji'nin FAVÖK'ünün %82'sini döviz bazlı yurt dışı satışları oluşturmakta, bu satışlar toplam faaliyetlerin küçük bir kısmını oluşturan Türkiye operasyonlarının maliyetlerinde oluşan değişikliklerin Şirkete olan etkisini azaltmaktadır.
  • FROTO: Ford Otosan 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 486mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 463mn TL net kar;YF Bekl: 469mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %34 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %12 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %31 artarak 8190mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 7928mn TL; YF Bekl: 8135mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %60 artışla 761mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 634mn TL; YF Bekl: 624mn TL) çeyreksel bazda ise %28 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 1.7 puan artış göstererek %9.3 olmuştur. Yüksek kapasite kullanım oranı, kurdaki keskin zayıflamanın ihracat marjlarını olumlu etkilemesi, olumlu yurtiçi satış miksi, maliyet azaltıcı önlemler ve karlılık odaklı yurtiçi satışlar, şirketin yüksek bir karlılığa ulaşmasına neden olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2753mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.1x oldu. 2Ç sonuçları ertesinde şirket Yönetimi 2018 toplam satış beklentisini, yurtiçindeki daralma beklentisi nedeniyle, 415-435bin adetten 410-430bin adete revise etmiştir. Yönetim, toplam pazarın %15-20 arasında daralmasını beklerken, kendi satışlarının %27-%18 arasında daralmasını, ihracatın ise %8-11 oranında artarak 320-330 bin bandında (eski beklenti 305-315bin idi) gerçekleşmesini beklemektedir.2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  • ISCTR: İş bankası, 2Ç18’de piyasa beklentilerinin %6 üzerinde 1.528mnTL net kar açıkladı.
  • LOGO: Şirket 2Ç18’de 72.5mn TL net satış, 26.4mn TL FAVÖK ve 17.1mn TL net kar açıklamıştır. Geçtiğimiz senenin aynı çeyreğine göre FAVÖK %9 artmış net kar yaklaşık %4 düşmüştür.

Borsa İstanbul:

  • Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBMKS12214, TRSBMKS12222 ve TRSBMKS12230 ISIN kodlu menkul kıymetlerin 31/07/2018 tarihli taksitli anapara ve kupon ödemelerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle, Şirketin Kotasyon Yönergesinin 29/1(e) bendi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, SONME.E payı 02/08/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 16/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:
  • AKNCS: Akcansa’nın 2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL452mn net satış, TL91mn FAVÖK ve TL44mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL463mn net satış, TL102mn FAVÖK ve TL54mn net kar olması yönünde.
  • TKFEN: Tekfen 2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL2643mn net satış, TL265mn FAVÖK ve TL242mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL2564mn net satış, TL281mn FAVÖK ve TL252mn net kar olması yönünde.

Yukarı