Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • GARFA: Şirket, mali tablolarında Diğer Faktoring Alacakları-Yurt Dışı hesabında sınıflanmış 4.659.767,29 EUR ile 9.457.303,69-USD anapara, faiz, komisyon ve bsmv tutarından oluşan toplam alacağın tahsili şüpheli hale gelmesi nedeniyle özel karşılık ayrılmaya başlandığını, bu durumun bilançoda yaratacağı etki 30 Eylül 2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolarda detayı ile yer alacağını bildirdi.
  • GOLTS: 27.08.2018 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğu 2.fırınımızın planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işleri halen devam etmekte olduğundan 10.10.2018 tarihinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stoku tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışları etkilenmeyecektir.
  • ISGYO: Şirket,T. İş Bankası A.Ş.'den 6 ay vadeli, 50 milyon TL tutarında nakdi kredi kullanmıştır.
  • KUTPO: Şirket yapılandırılması kapsamında, Şirket çatısı altındaki Kütahya Ambalaj fabrikasının üretiminin değerlendirilmesi neticesinde; oluklu mukavva sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmelerde kağıt üretimi yapan ve aynı zamanda oluklu mukavva tesisi olan (entegre tesislerin) firmaların sektörün rekabet gücünü azalttığı ve karlılığını düşürdüğü, özellikle son yıllarda oluklu mukavva sektörüne yabancı büyük firmaların şirket satın alma yoluyla dahil olması ile Şirketin sürdürülebilir rekabet gücünün de azaldığı göz önüne alınarak, ambalaj üretiminde sadece Şirket ve grup şirketleri ihtiyaçları ile sınırlı olarak devam edilmesine karar verilmiştir. Şirketin kağıt üretimi yapmadığı da göz önüne alındığında, piyasaya satılmak üzere ambalaj üretiminin yapılmaması, zaten karlılığı olmayan piyasaya ambalaj satışından vazgeçilmesi ile, Şirket faaliyetlerinde ve karlılığında önemli bir değişiklik meydana getirmeyecektir.
  • SALIX: Şirket, pay sahiplerinden Smart İnvest Enerji Yatırımları A.Ş. sahibi olduğu şirket paylarından; 50.000 adet A Grubu payı 2.100.000 TL ve 2.457.669 adet B Grubu payı 2.600.000 TL bedelle, Hollanda merkezli Salix Renewable Energy B.V. şirketine devretmek üzere sözleşme imzalamıştır. 50.000 adet A Grubu pay ve 2.457.669 adet B Grubu pay 1 Ekim 2018 tarihinde Salix Renewable Energy B.V. şirketine devredilecektir.Pay devir işleminin 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşmesinin ardından gerekli yasal süreler içerisinde Salix Renewable Energy B.V. tarafından Pay Alım Teklifi'nde bulunulacaktır. Ayrıca şirket iştiraklerinden Alcor 1 Enerji Üretim A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) Tokat ili Niksar ilçesinde kurmayı amaçladığı 20 MW gücündeki Biyokütleye dayalı elektrik enerjisi üretim santrali için Ön Lisans almıştır.
  • SAYAS: Yönetim Kurulunun Kararı ile Almanya'da mukim bağlı ortaklığı imm-network GmbH'ın faaliyetlerinin kademeli olarak sonlandırılmasına karar verilmiş olup bu amaçla 28/6/2018 tarihi itibariyle iflas başvurusu yapıldığı ve yetkili Alman mahkemesi tarafından dosyanın havale edildiği bilirkişinin başvurunun kabul edilmesi yönünde görüş vereceği bilgisine ulaşıldığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmış bulunmaktadır. imm-network GmbH'ın tüm personelleri görevlerinden ayrılmış olup şirketin ticari faaliyetleri tamamen sonlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği'nde son kullanıcılara doğrudan satış yapılmaması, tüm satışların imm-network markasını kullanan IMM franchise ve dağıtım ağı aracılığıyla veya fason üretim olarak gerçekleştirilmesi, böylelikle saha işlerinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesine karar verilmiştir.Yurtiçinde yapılan satışlarda talep edilmesi halinde saha işleri tarafından tedarik edilmeye devam edilecektir.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, KLNMA.E payında 01/10/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/10/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 25/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 09/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan KLNMA.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 15/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

Yukarı