01.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY: Şirket,tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılarına 01/08/2016-31/08/2016 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,75 TL olarak belirlenmesine, belirlenen kurun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi şartı ile kira bedellerinin bu şekilde tespit edilmek sureti ile kiracılarından tahsil edilmesine karar vermiştir.
 • AKSUE: Şirket, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında MASFEN İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş ile Isparta İli Gönen İlçesi Senirce Köyünde yapılacak 2 MW 'lık Güneş Enerji Santrali kurulumu için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 2.500.000 Euro + KDV 'dir. Sözleşme bedelini karşılamak üzere Vakıf Finansal Kiralama A.Ş ile 2.655.000 EURO karşılığı 6 ay düşük ödemeli toplam 84 ay vadeli Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalamıştır .Geri kalan 295.000 Euro ise şirketimiz tarafından ödenecektir.
 • ALGYO: Şirket portföyünde yer alan; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Eskice Mahallesinde 106 ada, 18 parselde kayıtlı olan stoktaki 10 adet villadan 1 tanesi KDV dahil toplam 2.117.130 TL'ye satılmıştır.
 • BORSA İSTANBUL: Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Aslan Çimento'ya ait paylar, 01.08.2016 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem göreceğinden, söz konusu tarihten itibaren BIST Yıldız Endeksi'nden çıkarılacak, BIST Ana Endeksi'ne dahil edilecektir.Ana Pazar'da işlem görmekte olan Ege Seramik'e ait paylar, 01.08.2016 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem göreceğinden, söz konusu tarihten itibaren BIST Ana Endeksi'nden çıkarılacak, BIST Yıldız Endeksi'ne dahil edilecektir.
 • EREGL: Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, Şirketin 8,83 (%88,3) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 29 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 9,02 (%90,2)'ye yükselmiştir.
 • GSRAY: 07 Eylül 2010 tarihinde, şirket ile birleşmesi tescil edilen Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 2009 ve 2010 yıllarının ve şirket ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 2010 -2011 , 2011 - 2012 özel hesap dönemleriyle ilgili vergi inceleme rapor sonuçlarına istinaden yapılan vergi uzlaşma görüşmeleri sonuçlanmış olup ödenecek vergi tutarı toplam 19.931.688, 54 TL olarak belirlenmiştir.
 • INDES: Yönetim Kurulu 29 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğu toplantında %51 iştiraki olan Artım Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin diğer %49 hissesinin alınmasını görüşmüştür. Şirket, MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin yapmış olduğu değerleme raporu sonucuna göre Artım Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin Şirket değeri 6.076.136 USD (Altımilyonyetmişaltıbinyüz-otuzaltıamerikandoları) olarak tespit edilmiş bu doğrultuda 5.000.000 USD (Beşmilyon-amerikandoları) toplam şirket değeri üzerinden %49'unu 2.450.000 USD (ikimilyondörtyüzellibinamerikandoları)'ye satın almıştır.
 • KARSN: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Raporun yenilenmiştir.Buna göre 140.000.000 TL tutarında elde edilen fon miktarının 59 mn TL’si ile Tahvil İtfası, 81 mn TL’si ile de Üretim Faaliyetlerinin Finansmanı karşılanacaktır.
 • LKMNH: Stacy Otieno, 26 Temmuz 2016 tarihinde Lokman Hekim payları ile ilgili olarak 3,28 fiyattan 27.400 adet ve 3,24 fiyattan 59.403 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem sonucunda 26 Temmuz 2016 tarihi itibariyle şirket sermayesindeki sahip olunan pay yüzdesi %5’in altına düşmüştür.
 • LOGO: 2 Mayıs 2016 tarihinde yapılan açıklamada Şirket ile Vega Yazılım Limited hissedarları arasında, Vega hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda hukuken bağlayıcı olmayan bir niyet anlaşması imzalandığı açıklanmıştı. Yapılan görüşmeler anlaşmaya varılamaması nedeniyle sonlanmıştır. Ayrıca 30 Mayıs 2016 tarihinde yapılan açıklamada Şirket, bağlı ortaklığı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. (e-Logo) ile F.I.T. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( FIT Çözümleri) arasında ortaklık kurulması için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzalandığı açıklanmıştı. FIGO Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. ünvanı ile kurulacak şirkette taraflar %50 oranında iştirak edecektir.
 • RNHOL:Rönesans Holding A.Ş. ve konsolide yapısının gözden geçirilmesi sürecinde;yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (Trk)" seviyesinden "AA- (Trk)" seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümünü ise ‘BBB-' ve ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir.
 • RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 47 Parsel; 56.019,50 m2 arsa ve Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parsel 5.019,50 m2 arsa "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş." ye 5 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen arsalardan 5 yılda yaklaşık KDV dahil 7.750.000 TL gelir elde edilecektir.Ayrıca, Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 m2'lik arsanın üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 8.706 m2'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş." ye 5 yıllığına kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 yılda yaklaşık KDV dahil 5.000.000 USD gelir elde edilecektir.
 • SAYAS: Şirket ortaklarından Sayın Mahmut GÜLDOĞAN tarafından şirkete yapılan bildirimde 750.000 TL nominal sermayeye tekabül eden 750.000 adet B grubu halka açık olmayan payının beher pay 2,94 TL fiyat üzerinden virman yoluyla devredildiği bildirilmiştir.
 • TAVHL: Akfen Holding, basında çıkan haberlerde bahsi geçen iştirakleri olan TAV Havalimanları, Mersin Uluslararası Limanı ve Akfen Yenilenebilir Enerji'de bir hisse satış planı söz konusu değildir. Diğer yandan, ileriki dönemde, Akfen Holding seviyesinde bir azınlık hisse satışını düşünebileceği bildirildi.
 • TCZB: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "ülke derecelendirme metodolojisinde yaptığı değişiklik" sonrasında, Türkiye ülke notuyla uyumlu olarak Ziraat Bankası Uzun Vadeli Yerel Para kredi notunu BBB'den BBB-‘ye indirmiş, görünümü durağan olarak bırakmıştır. Kısa Vadeli Yerel Para kredi notu F3 olarak teyit edilmiş, diğer notlar değişiklikten etkilenmemiştir.
 • TSKB: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 28.07.2016 tarihinde, Bankamızın; Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunu BBB'den BBB-'ye çevirmiş olup,Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunun görünümünü "Durağan" olarak belirlemiştir.Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notunu ise F3 olarak teyit etmiştir.
 • VERUS: Şirket, Bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'ye ait payların (toplam 27.000.000 adet) tamamının bedeli 30.10.2015 tarihinde ödenmiş olup söz konusu payların 7.150.000 adedinin devir işlemi 30.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kalan payların devir (ilmühaberlerin teslim alınması) işleminin "Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre 30.07.2016 tarihi olarak öngörülen devir tarihi karşılıklı mutabakatla 30.10.2016 tarihi olarak revize edilmiştir. Y u r t i çi Makro G e l i şme l e r
 • Türkiye'nin turizm geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 azalarak 4 milyar 981 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleşti.*Dünya
 • Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı Haziran'da %5 artarak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi. Beklenti 6.40 milyar dolardı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Haziran ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.*Bloomberg HT 1 Ağustos 2016 Öne Çıkan Haberler Basından Haberler...
 • ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülke ekonomisi yılın 2. çeyreğinde % 1.2 ile beklentilerin altında büyüdü. Bloomberg'in anketine katılan uzmanların beklentisi % 2.5'ti. 2. çeyrekte kişisel harcamalar yıllık bazda %4.2 arttı, bu 2014 yılının sonundan beri en büyük artış oldu. Beklenti %4.4 artıştı. İlk çeyrek büyümesi ise %1.1'den %0.8'e revize edildi. Fed üyelerinin faiz artışı için sürdürülebilir iyileşme aradığı ortamda bugünkü veri, görünüme dair riskleri artırıyor.*Business HT
 • ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Haziran'daki 93.5 seviyesinden Temmuz'da 90'a geriledi. Ekonomik beklentilerde kötümserlik ve yüksek gelirlilerin küresel piyasalara ilişkin endişeleri düşüşte etkili oldu. Michigan anket direktörü Richard Curtin, yaptığı yazılı açıklamada Brexit endişelerinin hızlıca geri plana düşebileceğini, ancak ekonomide zayıf görünüm beklentilerinin kalabileceğini belirtti.*Business HT
 • San Francisco Fed Başkanı John Williams, Massachusetts'te gerçekleştirdiği konuşmasında “Düşük faizler sadece Fed faiz oranını yansıtmıyor” dedi. Williams, küresel çapta faizleri düşük tutan “başka birşey” olduğunu ifade etti. Son 25 yıldır tahvil faizlerinde sürekli bir düşüş olduğunu belirten Williams, üretkenlik artışının “çok dramatik” olduğunu dile getirdi.*The Lira
 • New York Fed Başkanı William Dudley, yatrımcıların bu yıl Fed'in kaç kez faiz artırımına gideceğini azımsadığını, ancak faiz artırımlarının hızının daha önce düşünülenden daha yavaş olacağı konusunda haklı olduklarını söyledi. Dudley, Pazartesi günü BAli'de bir konferansta yaptığı konuşmada, "Yönsel açıdan, ABD'de kısa vadeli faizin daha yatay bir yönde hareket edeceği şeklinde yatırımcı yaklaşımı büyük ölçüde uygun görünüyor," dedi. Dudley, "Ancak, bu yıl faiz artırımını gözardı etmek için henüz erken," dedş ve yatırımcıların ekonominin beklenenden daha iyi seyretme olasılığına yeterince ağırlık vermiyor olabileceğini sözlerine ekledi.*Bloomberg HT
 • Çin'de resmi imalat sektörü göstergesi beklenmedik bir şekilde, genişleme ile daralmayı ayıran seviyenin altına indi ve bu durum, borçlanma ile desteklenen büyüme sıçramasının hız kaybediyor olabileceğini işaret ediyor. İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz ayında 49.9 seviyesine indi ve 50 seviyesinin altına inerek daralma bölgesine geçti. Haziran ayında 50 seviyesinde gerçekleşen bu verinin, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre Temmuz ayında da aynı seviyede çıkması bekleniyordu. İmalat sanayi dışı endeks ise Haziran ayındaki seviyesi olan 53.7'den 53.9 seviyesine çıktı.*Bloomberg HT
 • Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, merkez bankası toplantısı ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, para poitikası ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. “BOJ bugün genişlemeci politikayı güçlendirmeye karar verdi” diyen Kuroda, güvenin kötüleşmesini önlemek için ek genişlemeye gidildiğini belirtti. Kuroda, BOJ'un proaktif ekonomik faaliyeti desteklemeyi istediğini söyledi.*Bloomberg HT
 • Euro Bölgesi büyümesi, ikinci çeyrekte ekonomist tahminlerini karşılayarak, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Brexit'in Euro Bölgesi'ne olası etkisini anlamak için sabır gerektiği yönündeki değerlendirmesini destekledi. Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisi tarafından yayınlanan öncü verilere göre Euro Bölgesi'nde GSYİH, Haziran ile biten üç aylık dönemde yüzde 0.3 artış kaydetti. Ayrıca açıklanan bir veriye göre Euro Bölgesi'nde enflasyon Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde yüzde 0.2 olmasıyla birlikte Ocak ayından bu yana görülen en güçlü seviyesini kaydetti.*Euronews
 • Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamında otomotiv pazarı, bu yılın ocak-haziran döneminde yüzde 9,5'lik büyüme kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2016 yılı Haziran ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı. Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı bu yılın ocak-haziran döneminde yüzde 9,5 yükselerek 9 milyon 92 bin 163 seviyesine ulaştı. 2015 yılının aynı döneminde toplam 8 milyon 304 bin 237 satış yapılmıştı.*Dünya
 • Ordu'da askerlerin üzerine ormanlık alandan ateş açıldı. İlk bilgilere göre 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şemdinli'de çıkan çatışmada da 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.*Milliyet
 • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan "S&P Türkiye'ye karşı taraflı" dedi. Elvan, Kalkınma Bakanlığı'nda şimdiye kadar 97 çalışanın açığa alındığını kaydetti.*TRT Haber
 • Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ekim ayına kadar Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanınmaması durumunda, AB ile sığınmacılar konusunda 18 Mart tarihinde imzalanan geri kabul anlaşmasının dikkate alınmayacağını söyledi.*HaberTürk
 • Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "İlk hafta piyasaların bir miktar tepkisi oldu. Çok şükür Türkiye'den büyük bir sermaye çıkışı söz konusu değil." dedi*Anadolu Ajansı Basında Yer Alan Şirket ve Sektör Haberleri...
 • Uluslararası bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinden PwC ve EY'nin Türkiye başkanları, son zamanlarda yaşanan olayların Türkiye ekonomisinin potansiyelini etkileyemeyeceğini ve özel sektörün yatırımlarına devam edeceğini belirtti.*Fortune Türkiye
 • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye ilişkin negatif algıyı gidermek için bir kampanya başlatacaklarını bildirerek, "8-10 Ağustos gibi dünya genelinde bir tanıtım kampanyası başlatıyoruz. Dostlarımız bizi anlatacak. Türkiye’de yatırımları olan uluslararası kuruluşların CEO’ları Türkiye'deki fırsatları, dostluklarını, yaşadıkları olumlu gelişmeleri anlatacak." ifadelerini kullandı.*Dünya
 • Airline Swiss havayolları, "güvenlik durumundaki büyük kötüleşmeden dolayı" talebin düşmesi üzerine Ekim ayı sonu itibariyle başlayan kış döneminde günde iki kez yaptığı Zürih-İstanbul seferlerini durduracağını açıkladı.*Dünya
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü geçici verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın ilk yarısında 52 şehre bağlı sınır kapılarından Türkiye'ye toplam 10 milyon 740 bin 226 yabancı ziyaretçi gelirken, ziyaretçilerin yüzde 69,4'ü hava, yüzde 26,8'i kara, yüzde 3,7'i denizyolunu tercih etti.*Ntv
 • Avrupa Birliği (AB) Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete, Türkiye ve AB arasındaki enerji işbirliğinin devam ettiğini belirterek, "Bu işbirliğini olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil, özellikle Güney Gaz Koridoru her iki taraf için de büyük önem taşıyor." dedi.*Akşam
 • Hükümet, dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararname ile son yıllarda hızla artan iflas erteleme taleplerini de Olağanüstü hal süresince (OHAL) süresince yasakladı.*Hürriyet
 • YKBNK: Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın, global ekonomide yaşanan çalkantılara rağmen Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Müşteri odaklı büyüme stratejisiyle istikrarlı bir performans sergilediklerini söyleyen Açıkalın, Türkiye ekonomisine duydukları inançla yaptıkları yatırımların meyvelerini de toplamayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.*Matriks 1 Ağustos 2016 Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4 Etiler / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değils eniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Hakan Tezcan Koordinatör hakan.tezcan@yf.com.tr +90 (212) 317 68 16 Levent Durusoy Koordinatör levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Araştırma Bölümü Mehmet Akif Daşıran Vekil Müdür akif.dasiran@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Can Uz Başekonomist can.uz@yf.com.tr +90 (212) 334 98 37 Yatırım Danışmanlığı Bölümü Dr. Nuri Sevgen Müdür nuri.sevgen@yf.com.tr +90 (212) 317 68 62 Göksel Tekiner Müdür Yrd. goksel.tekiner@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Kemal Ozan Sayın Kıdemli Uzman ozan.sayin@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Kamer Külek Uzman Yrd. kamer.kulek@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 263 00 24 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bakırköy +90 (212) 543 05 04 Fındıklı +90 (212) 334 98 00 Bursa +90 (224) 224 47 47 Çiftehavuzlar +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71
Yukarı