31.12.2015 Şirket Haberleri

ADESE: Aksaray'da yer alan Aksaray Park Site AVM işletmeciliğini, 31.12.2015 tarihinden itibaren kiraya veren ER-YAY Gazetecılık Matb. ve İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti.'ne devredecektir. Aynı AVM'de yer alan Adese mağazasının faaliyetine devam edeceği açıklanmıştır.

AKPAZ: ING Bank tarafından Şirket aleyhine başlatılan icra takibiyle ilgili olarak dosyalar kapsamındaki tüm menkul-mal hacizleri ve 3.şahıslara gönderilen birinci haciz ihbarnameleri kaldırılmış olup, diğer bankaların icra dosyaları ile ilgili haciz kaldırma işlemleri ayrıca devam etmektedir.

AKSA: Ömer Dinçkök'ün açmış olduğu 2013 yılı kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararının iptali davasında, söz konusu kararın iptaline hükmedilmiş, fazla taleplerin ise reddine karar verilmiştir. Şirket'in kararı tebliğden itibaren 15 gün içerisinde temyiz hakkı bulunmaktadır.

AKSGY: Şirket kurlarda görülen aşırı dalgalanmadan kiracılarını korumak amacıyla AKBATI ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ'ndeki mevcut kiracılarından sorun yaşanmamış olanlarına sadece Ocak ayı kiralarında uygulanmak üzere USD/TL kurunun 2,65 TL olarak sabitlenmesine karar vermiştir. Ayrıca Şirket, Tekirdağ-Çerkezköy OSB'de yer alan 125.165 m2 lik arsa ve üzerindeki binaların tamamının 24.691.930 USD (71.814.009 TL) bedelle Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.'ye satışı tamamlanmıştır.

AKSUE: Şirket yapacağı 8,352 mn TL'lik bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

ANELT: Investco Holding 2.46-2.47 TL fiyat aralığından 92.072 adet pay satışı gerçekleştirerek payını %25.99'dan %25.81'e düştü.

ASELS: Şirket ile STM arasında Elektro Optik Sistemi alımı ile ilgili olarak 02/06/2014 tarihinde imzalanan sözleşmede yapılan değişiklik ile Şirket'e 10.383.710 USD tutarında Elektro Optik Sistem ek siparişi verilmiştir. Söz konusu değişiklik kapsamında teslimatlar 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilecektir.

AVHOL: Şirket Adana'da yer alan bağlı ortaklığı Valide Etfal Özel Sağlık Hizmetleri Medikal İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin tamamını 13.5 mn TL bedelle (hisse başı: 1,3949 TL) 3.şahıs alıcıya satma kararı almıştır.

BOYNR (BOYP): Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, hakim ortak Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin (BOYP) 3 aylık hak düşürücü sürenin sonuna gelindiğini ve 1.849.738 TL'lik hissenin (%2.009056) satma hakkına konu olduğu açıklanmıştır.

CRFSA: Şirket ile Kiler ve Kiler Ankara'nın Carrefoursa altında birleşme işlemine ilişkin artırılan 417.678 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.

DOAS: Şirket iştiraki Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'nin 130.000.044 TL olan ödenmiş sermayesinin 49.999.956 TL artırılarak 180 mn TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararı tescil edilmiştir.

EGCYO: Egeli Co Portföy Yönetimi A.Ş 0,63 TL fiyattan ve borsa dışından 968.278 adet payını Tan Egeli'ye satmış olup, herhangi bir payı kalmamıştır.

ENKAI: Mehmet Sinan Tara, 4.39-4.44 TL fiyat aralığından 400.000 adet hisse alımı gerçekleştirerek payını %0,18'den %0,198'e yükseltmiştir.

FRIGO: Ali Haydar Güçlü 0,75 TL fiyattan 80.000 adet alım yaparak payını %21.63'ten %23.23'e yükseltmiştir. Söz konusu 80.000 TL'lik payı, Ali Haydar Güçlü'nün YKB olduğu Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş satmıştır.

GLYHO: JCR Eurasia Şirket'in konsolide yapısını ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları" 'nı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB (Trk)/ Stabil " ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise "BBB-(Trk)/Stabil" olarak teyit etmiştir.

GOZDE: Şirket bağlı ortaklıklarından Üç Yıldız Tarımsal İşletmeler San. ve Tic. A.Ş.'nin (Üçyıldız) ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklığı İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. ile devir yoluyla birleşmesine karar verilerek ticaret siciline tescil başvurusu yapılmıştır. Üçyıldız'In bağlı ortaklığı olan Güven Tarımsal İşletmeler San. ve Tic. Ltd. Şti.'de sahip olduğu %100 pay ise 10 bin TL karşılığı 3.şahıs alıcıya devredilmiştir.

GSDHO: Şirket tarafından yapılan pay geri alımları, 31.12.2015 tarihli finansallar sonrasında sermayenin %10'una kadar süreceğini açıklamıştır.

GUBRF: Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezası ile ilgili Merkezi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'na tevdi edilmek üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na uzlaşma başvurusuna ilişkin görüşme tebliğgatının beklendiği belirtilmiştir.

HALKB: Basın yayın organlarında, Bankanın bir gruba kredi kullandırdığına ve suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin haberlere dair, bankanın yasal mevzuata uyduğu ve uygun muhasebe kayıtları yaptığı belirtilmiştir.

HLGYO (HALKB): Şirket mülkiyetinde bulunan Kocaeli-Çayırova'da yer alan "Şekerpınar Veri ve Operasyon Merkezi" projesinin 9.131 m2 kullanım alanına sahip ve inşaatı tamamlanmamış olan A Blok için ana ortak Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile imzalanmış olan iyi niyet sözleşmesi çerçevesinde, aylık 442.625 TL+KDV bedel ve senelik (ÜFE+TÜFE)/2 artış oranı ile 15.04.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca ilgili tebliğ çerçevesinde; Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile Şirket arasındaki 17 adet gayrimenkule ait kira sözleşmeleri, ilgili gayrimenkullerin 2015 yılsonu değerleme raporlarındaki toplam ekspertiz kira değeri olan aylık 1.310.730 TL/+KDV üzerinden, senelik (ÜFE+TÜFE) / 2 artış oranı ile 5 yıllığına yeniden kiralanması hususunda tek bir sözleşme yapılmak suretiyle yenilenmiştir.

IHLAS: Şirket bağlı ortaklığı İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. İstanbul-Büyükçekmece'de yer alan 2.293 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde proje geliştirmek üzere, söz konusu arsanın sahipleri ile Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır.

ISGYO/ISFIN/ISMEN/SISE/ANHYT/TSKB: İş Bankası, daha önce yapmış olduğu açıklama çerçevesinde,söz konusu paylardan alımlarına devam etmiştir.

KIPA: Şirket 9 aylık mali dönemde, 207.1 mn TL zarar etmiştir. Son 3 aylık mali dönem zararı 61.8 mn TL'dir.

KSTUR: Şirket ile Holiday Plan arasında imzalanan "Kuştur Tatil Köyü"nün kiralanmasına ilişkin sözleşme, Holiday Plan hakkında basında çıkan iflas haberleri ve temerrüt riski nedeniyle fesih ihbarı gönderilmiştir.

LKMNH / NUHCM: Zeynep Avcı 16.100 adet LKMNH, Safure Füsun Yönder ise 43.244 adet NUHCM payını borsada işlem görmesi amacıyla MKK'ya kaydettirme başvurusunda bulunmuştur.

LOGO: Şirket, iştirakleri İntermat Bilişim Anonim Şirketi'ni, Sempa Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ve Vardar Eğitim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ni kolaylaştırılmış usülde tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle birleştirilmesine karar verilmiştir.

MGROS: Şirket'in kurumsal yönetim notu 9,46/10 olarak belirlenmiştir.

NTHOL: Şirket ile Karadağ-Podgorica'da yer alan Dzek Pot d.o.o. şirketi arasında casino işletmeciliği yapmak üzere anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın süresi 5 yıl olup işletmeci %100 Net Holding A.Ş. ve/veya iştiraklerinden biri olacaktır. Anlaşmaya konu casino alanı Hilton Podgorica Otelinin içinde yer almaktadır.

OSTIM: OFIM İş Merkezi'ne ilişkin Tefirom'un elindeki yarı payın satın alınması işlemi 12.8 mn TL'ye tamamlanarak Tapu Müdürlüğünde tescil işlemi gerçekleşmiştir.

PIMAS: Rusya-Rostov'da kurulu Limited Liability Company ENWIN RUS Şirketinin personel sayısı, üretim ve satış faaliyetlerinin durdurulmasını takiben 15 kişiye düşürülmüştür.

PRKAB: Ergo Portföy Yönetimi A.Ş-Ergo Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fonu tarafından açılan "Özel Denetçi Tayini Davası"nın, davalı tarafın hisselerinin el değiştirmesi nedeniyle reddine karar verildiği açıklanmıştır.

PRKME: Dağıtılacak hisse başı net 0,5222437 TL temettü işlemi bugün gerçekleşecektir.

RYGYO: Şirket Adana-Suluca'da yer alan ve 18.199 m2 arsa üzerinde bulunan 9.954 m2'lik deposunu, 6.305 m2 depolama alanı ve 842 m2 ofis alanı için Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.'ye 15 yıllığına kiralamıştır. Bu sürede 6 mn USD kira geliri beklenmektedir.

SRVGY (SAFGY): Şirket, SAFGY hissesinde 1,2253 TL fiyattan 16.721.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiş olup payı %4,51'den %2,63'e geri çekilmiştir.

SELGD: Şirket yönetim kontrolünü sağlayan 270.000 TL nominal değerli payların Gönen Ltd tarafından alınması sonrası oluşan çağrı yükümlülüğüne ilişkin yaptığı çağrı fiyatı başvurusu kabul edilmiştir. Buna göre A grubu paylar için 1.10 TL, B grubu paylar için 0,40 TL zorunlu pay alım teklifi fiyatı oluşmuştur.

SKBNK: Milli Servet Fonu "Samruk-Kazyna" JSC'ye ait olan Banka sermayesinin %19,37'sini temsil eden 224.353.416 TL'lik hissenin "Kazkommertsbank" JSC ("KKB") tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Satınalma Anlaşması (HSA) imzalanmıştır. HSA'ya göre, satış süreci (hisselerin devri ve ücretin ödenmesi) Bankanın diğer çoğunluk ortağı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'yla (SEMVAK) yapılmış olan mevcut Pay Sahipleri Anlaşması şartlarına uyulması, gerekli kurulların kararı ve ilgili hükümet otoritelerinden alınacak olan izinler dahil olmak üzere gereken koşulların gerçekleşmesi çerçevesinde yürütülecektir. Satış bedeli hisse devir tarihinde belirlenecektir.

TACTR: UBS AG, 4,32 TL fiyattan 327.584 adet pay satışı gerçekleştirerek pay oranını %5.58'den %4.88'e düşürmüştür.

TCELL/TTKOM: Her iki şirket ve iştirakleri arasında devam eden muhtelif davalar, icra takipleri ve ihtilafların karşılıklı sulh ile çözümlenmesi konusunda taraflar mutabık kalmış ve bir sulh protokolü imzalamıştır. Buna göre Turkcell, Türk Telekom Grubu'na toplam 225.000.000 TL ödeme yapacaktır. Yorum: Turkcell, söz konusu davalar için 161 mn TL karşılık ayırmıştı. Kalan 64 mn TL ek karşılık ise 2015 net kar tahminimizin %3'üne tekabul etmektedir. Toplam tutar ise Turkcell'in piyasa değerinin %1'ine denk gelmektedir. Haber Turkcell için negatif, Türk Telekom için ise 2016 temettü verimini bir miktar yukarı çekme ihtimali ve beklenmedik nakit girişi nedeniyle olumlu.

THYAO: THY, Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarından, bugün ve yarın planlanan 200'ü aşkın seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. *AnadoluAjansı

UYUM: Makro YKB Şeref Songör sahip olduğu 3 mn lot UYUM hissesini Makro'ya 3.6 TL fiyattan (dünkü kapanışa göre %9 primli) satışını gerçekleştirmiştir.

VERUS: Şirket, Enda Enerji Holding A.Ş'nin 4 mn adet (%1,70) payını hisse başına 1.07 TL bedelle 4.28 mn TL'ye Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş'den satın almış ve payını %4.15'e yükseltmiştir. Şirket ayrıca bağlı ortaklığı Standard Enerji'nin sahip olduğu 3 ayrı maden ruhsatlarından biri olan Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası için sahada önceki yıllarda MTA''nın yapmış olduğu 9 adet sondaj çalışmaları neticesinde 4.75 mn ton civarı boksit madeni rezervi tespit etmiş ve MTA'nın buluculuk hakkı bulunmaktadır. MTA'ya buluculuk hakkı gereği çıkarılacak olan madende %1 oranında buluculuk hakkı verilecektir. Sahanın son durumunu tekrar değerlendirmek için sahada yapılan jeolojik çalışmalar neticesinde bu rezervin yaklaşık toplam 4.950.000 ton boksit cevheri rezervi olduğu hesaplanmıştır. Tespit edilen bu boksit rezervi ile ilgili 2016 yılında 17 ayrı noktada sondaj yapılması planlanmaktadır.

YUNSA: 2010 yılı vergi incelemeleri sonucu Şirket'e tebliğ edilen rapor ve ihbarnamelerden anlaşıldığı kadarıyla, 2010 hesap dönemine ilişkin 1.096.447,67 TL vergi aslı, 1.644.671,51 TL vergi ziyaı cezası talep edilmektedir. Şirket yasal haklarını kullanacağını açıklamıştır.

Yukarı