30.11.2015 Şirket Haberleri

AKBNK: SPK, 4 milyar USD veya muadili yabancı para nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin tavan belirlenmesine onay vermiştir.

AKSEN: Hamdi Akın, 27 Kasım'da 10.05-10.25 TL fiyat aralığından 78 bin adet hisse almıştır.

ANHYT: Kayıtlı sermaye tavanının 450 mn TL'den 900 mn TL'ye revize edilerek 2020 yılsonuna kadar geçerli olması yönünde yönetim kurulu karar almıştır.

ATAGY: Proje geliştirmek için Kayseri Talas'ta 1186 m2 arsa 4.2 mn TL bedelle alınmıştır.

BAGFS: Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından Konya Şeker Fabrikası' nın, 2016 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda toplam 1.5 mn USD bedelli 8 bin ton Amonyum Sülfat gübre satışı yapılmıştır.

BAKAB: 26 Kasım'da Şirket ortağı 2.44-2.51 TL fiyat aralığından 87 bin adet hisse almıştır.

BISAS: Burak Erkut Ertürk'ün 24-25 Ağustos 2015 tarihlerinde şirket sermayesinin %60.36'sını almasıyla zorunlu pay alım durumu oluşmuştur. SPK, Zorunlu pay alım fiyatının 0.635516 TL olarak belirlenerek 25 Ekim 2015 sonrasındaki her gün için tebliğde belirtilen şekilde faiz uygulanmasına karar vermiştir.

BRISA: 2011 hesap dönemine ilişkin vergi incelemesi sonucunda 2011 hesap dönemine ilişkin 4.7 mn TL vergi aslı ve 8.3 mn TL vergi ziyaı cezası tebliğ edilmiştir.

CRFSA/KILER: SPK, KILER'i devralarak birleşmesine onay vermiştir. Pay değişim oranı 0.1136598 olarak belirlenmiştir. KILER ayrılma hakkı fiyatı SPK tarafından 3.77 TL olarak belirtilmiştir.

DOAS: Volkswagen A.G. 25.11.2015 tarihli basın açıklamasında; EA189 motor tipine sahip dizel araçlardaki emisyon sorununa yönelik KBA tarafından onaylanan teknik çözümün, Ocak 2016 dan itibaren tüm pazarlarda uygulamaya alınmasının planlandığını bildirmiştir. Avrupa pazarlarıyla eş zamanlı olacak şekilde Türkiye'de gerçekleştirilecek uygulama ile etkilenen tüm araç sahipleriyle bağlantıya geçilecektir.

DOCO: Attila Dogudan Privatstiftung 30 Kasım - 2 Aralık arasında pay satışı planladığını açıklamıştır.

ECZYT: Eczacıbaşı Holding 26 Kasım'da 9.95 TL fiyattan 88 bin adet hisse almıştır.

EGCYH: Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9.24'ten 9.30'a çıkarılmıştır.

EREGL: Tata Steel International tarafından 8.7 mn TL tazminat talepli dava devam etmekte olup bir sonraki duruşma 29 Aralık'tadır.

GARAN: 1.3 milyar USD karşılığı, 939.5 mn Euro ve 266.55 mn ABD doları tutarında iki ayrı dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi alınmıştır.

GLRYH: 6 gerçek kişiye 6 ay süreyle işlem yapma yasağı getirilmiştir. 9 mn TL sermayesinin %100 bedelli sermaye artışıyla 18 mn TL'ye çıkarılması başvurusu kapsamında SPK, yeniden belirlenecek sermaye artırım tutarı çerçevesinde A grubu imtiyazlı payların sahibi Murat Güler'in TSP'de belirlenecek baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak kullanmasına, sermaye artışı sonrasında diğer ortakların talep etmesi durumunda 30 gün boyunca belirlenmiş olan fiyat üzerinden alma hakkı tanınmasına, sermaye artışının tamamlanması sonrası Murat Güler'in 1 yıl boyunca pay satışı yapmamasına karar verilmiştir.

GLYHO: 21 Ağustos'ta bir ortak 1.85 TL fiyattan 330 bin adet hisse almıştır.

GSDHO: Hisse geri alım programı kapsamında 27 Kasım'da 1.14 TL fiyattan 750 bin adet hisse alınmıştır.

HALKB: BİS Enerji üretim faaliyetlerini sektördeki dalgalanma ve ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle durduruğunu KAP'a açıkladı. Şirket bu süre içinde üretim faaliyetlerinin bakıma alındığını bildirdi. Şirketin yabancı bir ortaklıkla görüşmelerinin devam ettiği açıklandı. Yorum: Her ne kadar güçlü ipotek tutarı belirtilmiş olsa da, bu haberi Halkbank açısından olumsuz algılanabilecek bir haber olarak yorumluyoruz.

HDFGS: İki gerçek kişi hakkında 6 ay süreyle işlem yapma yasağı getirilmiştir.

HITIT: SPK, 2012 ve 2013 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablo ve raporların gerçeği yansıtmaması, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin 2012 ve 2013 hesap dönemleri işlemlerine ilişkin gerçeğe aykırı hesap açılıp kayıtlarda muhasebe hilesi yapılması, ve malvarlığının ilişkili taraf lehine 3.3 mn TL azaltılması durumları nedeniyle suç duyurusu yapmıştır.

HURGZ: HURGZ'nin dolaylı bağlı ortaklığı TCM Adria d.o.o'nun, sermayesinde %70 paya sahip olduğu Oglasnik d.o.o'da, sermayenin diğer %30'unu temsil eden paylara sahip hissedarların, söz konusu paylarını satma hakkı opsiyonunun kullanımı ile ilgili yaşanan ihtilaf toplam 2.35 mn Euro ödeme ile sonuçlanmıştır. 2015/09 bilançosunda şirket dava ve tazminat karşılığı 23 mn TL olarak ayrılmıştı. Uzlaşma tutarı 2.35 mn Euro (7.3 mn TL) düşüldükten sonra fark kar ve zarara yansıtılacaktır.

IHMAD: Bağlı ortaklığı Mir Maden'in 1.6 mn TL olan sermayesinin 7.7 mn TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Artırım tutarının 5 mn TL'si şirketten olan alacağından mahsup edilecektir.

KERVT: Dış Ticaret Vergi Dairesi'nce tebliğ edilen 823 bin TL KDV ve Vergi cezaları ödenerek temyiz aşamasında Dış Ticaret Vergi Dairesi lehine bozulan dava temyiz edilerek sonuç beklenmektedir.

MEGAP: Banka hesaplarında gerçekleşen 3.6 mn TL tahsil işleminin duyurulmaması, Duranlar Süt'ün satışına ilişkin protokolün duyurulmaması ve ilk halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılmaması nedeniyle 328 bin TL idari para cezası verilmiştir. Ayrıca dört şirket ortağına alım-satım işlemlerini açıklamamaları nedeniyle toplam 100 bin TL idari para cezası verilmiştir.

MMCAS: 31.10.2013 tarihli bağlı ortaklık satışının gerçekleşmemiş olması duyurusunun yapılmamış ve/veya geç yapılmış olması nedeniyle 22 bin TL idari para cezası verilmiştir.

PLASP: SPK, Yönetim kurulu başkanının 2 Kasım 2015 tarihinde bir internet sitesinde yayınlanan röportajında belirttiği şirketin faaliyet ve finansal durumu ile 17 Kasım 2015 tarihl KAP açıklamasında yer alan hususların uyumlu olmaması nedeniyle yönetim kurulu başkanından savunma istemiştir.

PNSUT: Dimes Gıda-Pınar Süt İş Ortaklığı tarafından alınan Okul Sütü ihalesinde şirket payına düşen bedel 61 mn TL'dir. İhale için ilave maddi duran varlık yatırım ihtiyacı bulunmamaktadır. İhaleye ilişkin tüm satış 2016 yılı ilk 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir.

PRZMA: Şirket ortağı 26 Kasım'da 0.99-1.01 TL fiyat aralığından 266 bin adet hisse almıştır.

RYGYO: Sakarya Arifiye'de bulunan 8584 m2 arsa üzerindeki 5544 m2'lik fabrika tesisi 9.5 yıllığına TME NV/SA'ya toplam 5.85 mn Euro bedelle kiralanmıştır.

TEKTU: Bir ortak 23-25 Kasım'da 0.78-0.92 TL fiyat aralığından 14.6 mn adet hisse alırken 3.4 mn adet hisse satmıştır.

THYAO: 1 adet B737NG simülatörünün satın alınmasına karar verilmiştir. Airbus firmasından satın alınan 20 adet A321 NEO uçak opsiyonunun, 2020-2021 yıllarında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine, 2017-2018 yıllarında teslim alınacak olan 17 adet A321 NEO uçağının teslim tarihlerinin 2021 ve 2022 yıllarına ötelenmesine, karar verilmiştir.

TUCLK: Yönetim kurulu başkanı ve üyesinin de içinde bulunduğu 6 gerçek kişiye 6 ay süreyle işlem yapma yasağı getirilmiştir.

UNICO: SPK, 4.0289 TL fiyattan ortaklıktan çıkarma hakkı talebini olumlu karşılamıştır.

YATAS: Bostancı Otelcilik 27 Kasım'da 2.16-2.17 TL fiyat aralığından 135 bin adet hisse almıştır.

YGYO: SPK, 22 bin TL idari para cezası vermiştir.

YKBNK: SPK, 10 milyar TL nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin tavan belirlenmesine onay vermiştir.

Yukarı