30.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından tesis edilen idari işleme ilişkin yürütmenin durdurulması ve 11.472.900,77 TL KKDF aslı ile cezai faiz tahakkukunun iptali istemiyle yasal süresi içerisinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.
 • AKENR: Ayyıldız Rüzgar Santralinin; 15 MW olan tesis toplam kurulu gücünün yaklaşık 28 MW olarak tadil edilmesi projesi kapsamında 3.3 MW kurulu güce sahip 4 adet ünitenin Geçici Kabul işlemleri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca itibariyle gerçekleştirilmiş ve ticari operasyona başlanılmıştır. Böylece Ayyıldız Rüzgar Santralinde toplam 28.2 MWm/ 28.2 MWe ticari kapasiteye ulaşılmıştır.
 • ALBRK: Standard & Poors, 30 Kasım 2015 tarihinde Albaraka Sukuk Limited aracılığıyla ihraç edilen katkı sermaye niteliğindeki sukuk işleminin ve Albaraka Sukuk Ltd.'nin derecelendirme notunu 'CCC+ olarak revize etmiştir. Standard & Poors, 07 Mayıs 2013 tarihinde ABT Sukuk Ltd. tarafından ihraç edilen sukuk işleminin derecelendirme notunu ise "B-" olarak belirlemiş ve negatif izleme kararı almıştır.
 • BISAS: Hocapaşa Vergi Dairesi'ndeki tüm geçmiş dönem vergi borçları toplamı olan 303.131,64 tl gecikme zamları ile birlikte 315.508,22 tl'sı ödenerek kapatılmıştır.
 • BRKO: Şirket plan ve programlarının gerektirdiği zamanlamayı ve aciliyeti gözeterek, önceki ihalede teklif veren alıcı adayları ile görüşülüp en iyi fiyattan ve şarttan olmak üzere işlemin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilerek kayıt altına alınmasına karar verilmiştir.
 • DENGE: Şirketimiz tarafından kendi paylarının geri alımına ilişkin olarak 20.01.2017 tarihinde yapılan en son alım işlemleri sonrasında geri alıma konu pay adedi 450.000'e ve bu işlemler için kullanılan fon tutarı 959.405,56 TL'na ulaştığından süreç sonlandırılmıştır.
 • DENIZ: 2011 yılı için hesaplanan KKDF ve cezai faiz tahakkukuna ilişkin vergi dairesi işleminin yürütmesinin durdurulması ve tahakkuk fişlerinin iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkemece Banka lehine yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.
 • DOBUR / DOGUB: Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı konulu bildirimde seçilen pay kodları arasında sehven DOGUB da yer almaktadır. Yer alması gereken doğru kod DOBUR'dur.
 • EKGYO: Ankara Başkent Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi anahtar teslimi proje ihalesi 27.01.2017 tarihinde saat 15:00'da yapılmıştır. 6 istekliden en yüksek teklif 227.25 mn TL olmuştur. Şirket projelerinden "İstanbul Kağıthane Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 274 adet konut ve 6 adet ticari üniteden oluşan toplam 280 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.
 • ESEMS: Şirket bağlı ortaklığı Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. ile Şirketimizde % 13,69 pay sahibi olan hâkim ortağımız Cankurtaran Holding A.Ş. aleyhine iflas davası açılmıştır.
 • FINBN: Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2011 yılı için 13.725.636,96 TL KKDF aslı, 17.093.873,90 TL cezai faiz tahakkukuna ilişkin olarak yürütmenin durdurulması ve tahakkuk fişlerinin iptali istemiyle, İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.
 • GARAN: 2011 yılı için düzenlenen Vergi İnceleme Raporu ile 2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faizi ile birlikte toplam 15.859.749,78 TL KKDF aslı ve cezai faizinin iptali için süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Banka tarafından dava açılmıştır.
 • HALKB: Banka, BDDK tarafından kabul edilen diğer Derecelendirme Kuruluşlarının notlarının sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamalarında kullanılması hususunu değerlendirmektedir. Bu nedenle ülke notu olası değişikliklerinin Banka sermaye yeterlilik rasyosuna olumsuz bir etkisi beklenmemektedir.
 • ISGYO: İş GYO, 4. çeyrekte 292 mn TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %19 daraldı. YF Araştırma Yorum: Kârdaki daralma geçtiğimiz seneye göre daha düşük gayrimenkul değerleme gelirinden kaynaklandı. Gayrimenkul değerleme gelirini hariç tuttuğumuzda, 4Ç’de kur etkisinden kaynaklı 4 mn TL net zarar olabilirdi. İş GYO’nun sonuçlarını, net karın güçlü gelmesi sebebi ile, hisse performansı için olumlu algılanabileceğini düşünüyoruz.
 • NTHOL: Şirket’in 27 Ocak tarihinde toplam geri alım işlemi 899.000 adet olup 2,75 TL2,83 TL fiyat aralığından ve 2.517.122,77 TL tutarında gerçekleşmiştir.
 • PRKAB: Şirketimizin 135.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar 170.000.000 TL'ye artırılmasını teminen Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar vermiştir.
 • VAKBN: Banka tarafından yurtdışında 2012 yılında ihraç edilmiş bazı tahvillerin Basel III uyumlu şartlara sahip yeni tahviller ile değiştirilmesi için tahvil sahiplerinden izin alınmasına yönelik sürece ilişkin tahvil sahiplerinden izin alınmış olup talep toplama süreci tamamlamıştır. Takas edilecek tahvillerin itfa tarihi 1 Kasım 2027, vadesi 10 yıl (2022 yılında geri çağırma opsiyonu bulundurmaktadır) ve kupon oranı %8,00 olarak belirlenmiştir.
 • ZOREN: SPK Şirket’in, %166,6’lık sermaye artırımı işlemini onaylamıştır. Bedelli artırımda rüçhan fiyatı 1 TL olup, Satılamayan payları, Şirket’in en büyük ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir. Şirket’in sermaye artırımından elde edeceği 1.250.000.000 TL tutarındaki fonun 1.150.000.000 TL'lik kısmı, %100 bağlı ortaklığımız olan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ("Zorlu Osmangazi") tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımında, sermaye artırımına katılım sonucunda doğacak taahhüdün yerine getirilmesi için kullanılacaktır. Sermaye artırımından elde edilecek kalan 100.000.000 TL tutarındaki fon ise, Zorlu Osmangazi'ye borç olarak verilecektir. Zorlu Osmangazi sermaye artırımından elde edeceği fonu ve sağlayacağı borç tutarını, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ ("OEPSAŞ") paylarının tamamının satın alınmasında kullanacaktır. Kütahya İl Özel İdaresi'nin 04.04.2016 ve 05.04.2016 tarihli idari işlem niteliğindeki yazıları aleyhine, Şirket 03.06.2016 tarihinde söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulması talebi görüşülmüş ve talep kabul edilmiştir. Söz konusu karara davalı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından itiraz edilmiştir.
Yukarı